Kierownikiem Katedry Projektowania, Organizacji i Ekonomiki Zakładów Przemysłu Drzewnego był prof. dr hab. Jerzy Żytecki. Prof. Żytecki prowadził przedmiot „Organizacja i zarządzanie w przemyśle drzewnym”. Po 2 latach, w 1981 r prof. Żytecki został wybrany Prorektorem SGGW i zaraz po inauguracji roku akademickiego zmarł nagle na serce

 

http://biuletyn.online/biuletyn/Archiwum/Numer_3_4_2016/Artykuly/biuletyn_3_4_2016.pdf