Ośrodek FSO

Ośrodek NIK

Ośrodek Róży Luksemburg

Z końcem lat sześćdziesiątych ubiegłego stulecia wybudowano ośrodek wypoczynkowy Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych im. Róży Luksemburg. Ośrodek, mimo że administracyjnie położony w granicach wsi Janowo w gminie Zakroczym, utożsamiany był i jest ze Szczypiornem, z jego uroczymi lasami, wąwozami i rzeką. Ośrodek został zlikwidowany i popadał w ruinę. Właściciel terenu Lasy Państwowe, wydzierżawiły teren i zabudowania stowarzyszeniu Markot.

Ośrodek MSW (nieistniejący)