Błędówko

„Tabela miast i wsi…..” 1*

Błędówko w roku 1827 należało do woj. płockiego, obwodu Płock, powiatu płockiego, parafii Cieksyn, liczyło 5 domów i 44 mieszkańców. Wieś prywatna.

1866 r. Wójtem Gminy Błędówko jest Tomasz Borzeński, a Podpisarzem Bronisław Sójkowski.

Źródło. Dziennik Warszawski 1873 r. nr. 197

 Według informacji zawartych w Pierwszym Powszechnym Spisie Ludności z 1921 r. kolonia Błędówko liczyła 7 budynków z  przeznaczeniem mieszkalnym, 0  innych budynków zamieszkałych, ludności ogółem 53 osoby, w tym 18 mężczyzn i 35 kobiet. Wieś zamieszkiwało wówczas 52 katolików i 1 ewangelik. Wszyscy mieszkańcy Błędówka byli  narodowości polskiej (53 osoby).

 

1* Źródło Autor: Bióro Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi Tytuł: Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi. T. 1 : A-Ł Wydawca: Warszawa : [s. n.] Data wydania 1827

 

 

Galeria zdjęć

Nasi mieszkańcy

Błędówko w prasie

Dokumenty