Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie Starym

Ustalenie dokładnej daty rozpoczęcia nauczania w Orzechowie nie jest możliwe. Prawdopodobnie były to lata 1814 – 1819. Pierwsze wzmianki o nauczaniu w Orzechowie pochodzą z 1820 roku, gdy zmarł Franciszek Gurski – nauczyciel w szkółce elementarnej w Orzechowie. Jego następcą został Walenty Lachedrowicz (stanu szlacheckiego). Szkółka była finansowana ze składek mieszkańców. W szkółce elementarnej w Orzechowie nauczano czytania, pisania, religii, podstaw arytmetyki oraz wiadomości ogólnych.

Akt Stanu Cywilnego Gminy Pomiechowo nr 63. Orzechowo.

W Orzechowie do roku 1939 nie było budynku szkolnego. Zajęcia odbywały się w izbach wynajętych u gospodarzy. Była to szkoła I stopnia, z 1 nauczycielem i 50 uczniami.

Na zdjęciu Władysław Piotrak z uczniami klasy IV, 1939 rok. (Kronika Szkoły)

Kadra pedagogiczna lat 30. XX w.

Piotrak Władysław

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Władysław Piotrak  1936 – 1964

KADRA NAUCZYCIELSKA

Wieliszewska Halina – 1947

Brochocki Józef – 1950

Gajewska Maria – 1950

Borkowska Maria – 1954

Manowska Cecylia – 1954

Palasek Eugeniusz – 1955

Krzymowska Danuta – 1956

Nadratowski Franciszek – 1956

Anusiewicz Mieczysław – 1958

Cichowska Zofia – 1959

Wyrzykowska Janina – 1962

Rycharska Teresa – 1962

Marunowska Stanisława – 1963

Strzelczak Anna – 1964

Golec Domnik – 1964

Chmielewska Maria – ?

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Gałązka Wiesław – palacz – konserwator – 1955 – 

Szmyt Czesław – palacz – 1961 – 1980  

WYDARZENIA

Galeria

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Edmund Pawełczuk  1965 – 1976

KADRA NAUCZYCIELSKA

Cichocki Bogdan –  wychowanie fizyczne – 1975 – 1978

Golec Dominik – historia – 1967 – 1991

Piotrak Barbara – matematyka, fizyka – 1969 – 2008

Strzelczak Anna – nauczanie Początkowe – 1973 – 1997

Szczurowski Stanisław – fizyka, chemia – 1976 – 1977

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Dłużniewska Genowefa – woźna – 1972 – 1976

Pawełczuk Bronisława – sprzątaczka – 1974 – 1975

Rutkowska Czesława – sprzątaczka – 1976 – 2000

Szmyt Halina pomoc palacza – 1973 – 1980

Szmyt Zdzisław – palacz – 1975 – 1980

WYDARZENIA

GALERIA

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Maria Chmielewska  1976 – 

KADRA NAUCZYCIELSKA

Rudnicka Wiesława – wychowanie przedszkolne – 1978 – 2006

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Pietrzak Marianna – intendent – 1978 – 1978

WYDARZENIA

GALERIA

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Anna Strzelczak         – 1980

KADRA NAUCZYCIELSKA

Woszczyk Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna – 1980 – 2018

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

WYDARZENIA

GALERIA

 

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Dominik Golec  1981 – 1982

KADRA NAUCZYCIELSKA

Cebera Elżbieta  nauczyciel przedszkola  1981 – 1989

Trzaskulski Wiesław – wychowanie fizyczne – 1981 – 1987

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

WYDARZENIA

GALERIA

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Marek Kłębowski  1982 – 1983

KADRA NAUCZYCIELSKA

Pollak Marzena – język polski – 1983 – 1987

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Calak ęlżbieta – sekretarka – 1983 – 1984

Rębelska Janina – sprzątaczka – 1982 – 1992

Składanek Leon – palacz centralnego ogrzewania – 1982 – 1995

WYDARZENIA

GALERIA

 

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Zbigniew Affek  1983 – 1993

KADRA NAUCZYCIELSKA

Drank Zygmunt – biologia – 1987 – 1991

Dudka Halina – wych. fizyczne – 1983 – 1983

Dworznik Urszula – język angielski – 1991 -1991

Królikowska Jolanta – język polski – 1987 – 1996

Pawełczuk Edmund – fizyka – 1987 – 1994

Szarzyńska Beata – nauczanie początkowe – 1988 – 1995; 2010 – 2011

Szczepankowska Małgorzata – świetlica – 1988 – 2004; logopeda – 2012 –

Szczepankowski Tadeusz – wychowanie fizyczne – 1988 – 2000

Woszczyk Elżbieta – edukacja wczesnoszkolna – 1987 – 2018

Woszczyk – Głażewska Alina – biologia, chemia – 1990 – 2009

Wyszyńska Bożena – świetlica – 1989 – 1997

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Fijałkowska Ryszarda – palacz sezonowy – 1987 – 1995; 1980 – 1997

Fijałkowski Jan – konserwator, palacz – 1987 – 1994

Grabowska Irena – dowożenie – 1989 – 1990

Kaliś Janina – sprzątaczka – 1989 – 1995

Kucińska Izabela – sekretarz szkoły – 1993 – 2013

Lewandowska Czesława – sprzątaczka – 1992 -1995

Owsianko Barbara – referent ds administracji – 1988 – 1991

Składanek Tadeusz – palacz centralnego ogrzewania – 1990 – 1991 

Żakowski Tadeusz – kierowca – 1991 – 1995

WYDARZENIA

GALERIA

 

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Jadwiga Cichocka  1991 – 1994

KADRA NAUCZYCIELSKA

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

WYDARZENIA

GALERIA

 

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Tadeusz Szczepankowski  1994 – 2000

KADRA NAUCZYCIELSKA

ks. Czajkowski Marek – religia – 1997 – 1998

Groblewska Dorota – religia – 1999 – 

Jastrzębski Jan – muzyka – 1996 – 2006

Strzelczak Anna – religia – 1997 – 2000

Strzelczak Maddalena – świetlica – 1997 – 2004

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Błaszczak Marek – palacz centralnego ogrzrewania – 1997 – 1999

Gałązka Jolanta – palacz – woźna – 1999 – 2021

Gałązka Wiesław – palacz sezonowy – 1995 – 1995

Gągolewski Jan – palacz sezonowy – 1997 – 2004

Kaliś Ryszard – palacz, konserwator – 1994 – 1995

Kosarzewski Aleksander – palacz – 1994 – 1994

Łątkowski Jerzy – kierowca – 1995 – ?

Piotrak Andrzej – palacz – 1995 – 2004

WYDARZENIA

GALERIA

 

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Krystyna Affek  2000 – 2007

KADRA NAUCZYCIELSKA

Błońska Katarzyna – wychowanie przedszkolne – 2007 – 2009

Domańska Aneta – edukacja wczesnoszkolna – 2004 – 2009

Dulczewska – Pietras Joanna – język polski – 2007 – ?

Gałczyk – Wnęk Aneta – język angielski – 2006 – 2007

Kucharczyk Aleksandra – język angielski – 2004 – 2008

Krzewińska Elżbieta – WDŻ – 2004 – 2004

Mazurek Justyna – świetlica – 2005 – 2006

Michalik Małgorzata – informatyka – 2000 – 2007

Misiecz – Dydycz Anna biblioteka – 2006 – 2007

Nowakowska Janina – geografia, technika, nauczanie początkowe – 2006 – 2006

Owsianko Barbara – nauczanie początkowe – 2006 – 2006

Socha Anna – język angielski – 2006 – 2006

Szydłowska Ewa – świetlica – 2007 – 2009

Szymański Tomasz – historia – 2006 – 2010

Świątecka Katarzyna – przyroda, wychowanie fizyczne – 2002 – ?

Tamowicz Mariola – wychowanie fizyczne – 2001 – 2002

Wiechowicz Agnieszka – wychowanie przedszkolne – 2006 – 2007

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Kuciński Krzysztof – kierowca – 2007 – 2008

Sitkiewicz Piotr – palacz centralnego ogrzewania – 2003 -2004

Wilczek Ewa – sprzątaczka – 2002 – 2016

WYDARZENIA

GALERIA

 

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Zbigniew Jastrzębski  2008 – 2010

KADRA NAUCZYCIELSKA

Brański Błażej – język angielski – 2009 – ?

ks. Detmer Sławomir – religia – 2009 – 2010

Górecki Piotr – matematyka – 2008 – 2020

Królikowska Iwona – edukacja wczesnoszkolna – 2009 – 2020

Tulin Katarzyna – przyroda – 2009 – 2010

Szczurowska Jadwiga – matematyka – 2008 – 2018

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Godlewska Jolanta – starszy inspektor do spraw płacowych – 2008 – 

Składanowska Jolanta – główny księgowy – 2008 – 

WYDARZENIA

GALERIA

 

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Marzena Bryjak  2010 –  

KADRA NAUCZYCIELSKA

Andersson Katarzyna – psycholog – 2015 –

Augustyniak Agata – język angielski – 2020 – 2020

Babicki Robert – historia – 2017 – 2019

Bącler Ewa – psycholog – 2020 -2020 

Bawor Małgorzata – język polski, historia – 2019 – 

Brolska Tamara – wychowanie przedszkolne – 2018 – 

Bodzak Małgorzata – biblioteka – 2018 – 

Bugała Matra – wychowanie przedszkolne – 2018 – 

Buraczyński Łukasz – informatyka, świetlica – 2017 – 

Bolczak Agnieszka – wychowanie przedszkolne – 2017 – 

Białkowska Mirosława – muzyka – 2014 – 2016

Cichocka Anna – język polski – 2010- 2012

Chęć Bronisława – asystent nauczyciela – 2014 – 2015

Chrzanowska Wioletta – pomoc nauczyciela – 2017 – 

Czerwińska – Wójcik Anna – świetlica – 2018 – 2019

ks. Czubukowski Arkadiusz – religia – 2020 – 2020

Dajcz Wioletta – Marzena – biblioteka – 2017 – 2018

Dudek Katarzyna – pomoc nauczyciela – 2021 – 

Gajowniczek Teresa –     2010 – 

Gasińska Anna – pomoc nauczyciela – 2016 – 2019

Grabowska Agnieszka – pomoc nauczyciela – 2017 – 2019

Godlewska Urszula – pomoc nauczyciela – 2021 – 

Jastrzębska Elżbieta – biblioteka – 2010 – 

 
   

ks. Jabłoński Damian – religia – 2020 – 2020

Jedlińska Monika – pomoc nauczyciela – 2021 – 

Kędzierska Ewa – język niemiecki – 2017 – 2019

Klukowska Dorota – pomoc nauczyciela – 2019 – 

Kotecki Robert – matematyka – 2020 – 

Kwiatkowska Jolanta – plastyka, muzyka – 2012 – 2016

Krzysztofarski Marcin – świetlica – 2017 – 2020

Kucińska Justyna – psycholog – 2011 – 2014

Laube Alina – fizyka – 2018 – 

Lulek Michał – edukacja dla bezpieczeństwa – 2018 – 2019

Mikulska – Pietrzak Aneta – biologia, chemia – 2017 – 

Myślińska Paulina – edukacja wczesnoszkolna – 2016 – 2021

Niemczyk Mirosław – muzyka – 2017 – 

Olczyk Sylwia – pomoc nauczyciela – 2014 – 2016

Oleszko Anna – geografia – 2021 – 

Ostrowska Agnieszka – edukacja dla bezpieczeństwa – 2019 – 

Piasecka Magdalena – język angielski – 2019 – 

Piasecka Sylwia –     –  2010 –

Piątak Ilona – doradztwo zawodowe – 2017 –

Pielach Patrycja – pomoc nauczyciela – 2017 – 

Pietrzak Mariola – historia – 2010 – 2018

Piwowar Dorota – geografia, język niemiecki – 2019 – 

Połetek Julita – pomoc nauczyciela – 2021 – 

Przybysz Magdalena –  pomoc nauczyciela – 2020 – 2021

Semeniuk – Czepczyńska Agnieszka – matematyka – 2018 – 2020

Słoń Marta – świetlica – 2019 – 

Szczepankowska Małgorzata – logopeda – 2012 – 

Szymańska Małgorzata – asystent nauczyciela – 2015 – 2018

Świątecki Ryszard – wychowanie fizyczne – 2010 – 

Warchoł Bernadeta – geografia – 2017 – 

Wasilko Justyna – pedagog – 2016 – 

Witkowska Anna – matematyka – 2020 – 

Wożniak Bogusława – religia – 2018 – 

Zalewska Katarzyna – edukacja wczesnoszkolna – 2011 – 

Żbikowska Anna – pomoc nauczyciela – 2019 – 

Żbikowska Emilia – wychowanie przedszkolne – 2021 – 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Andrzejczak Urszula – referent – 2017 – 2018

Derlecz Marzena – sprzątaczka – 2019 – 

Górczyński Grzegorz – konserwator – 2017 – 2018

Kosewska Bogumiła – sprzątaczka – 2016 – 

Latkowska Iwona – woźna – 2017 – 2018

Łabęda Marlena – sprzątaczka – 2018 – 2020

Mrokowska Alicja – sekretarz szkoły – 2012 –  

Mrokowska Joanna – sprzątaczka – 2019 – 

Ostrzyniewska Natalia – referent – 2020 – 2021

WYDARZENIA

GALERIA

 

WYDARZENIA

1820 – pierwsze wzmianki o nauczaniu w Orzechowie

1939 – nie ma budynku szkolnego, zajęcia odbywają się w wynajętych izbach u gospodarzy. (liczba uczniów – 50, jeden nauczyciel ).

1945 – organizacja szkoły po II Wojnie Światowej w izbie na stacji kolejowej Wójtostwo. Liczba chętnych uczniów – 150,  w dalszym ciągu jeden nauczyciel  – Piotrak Władysław.

1946 – zajęcia odbywają się w trzech izbach na stacji kolejowej Wójtostwo. Utworzono Komitet Budowy Szkoły.

1947 – szkoła otrzymuje drugi etat, przybywa druga nauczycielka – Wieliszewska Halina. Pozyskanie baraku przez Komitet Budowy Szkoły.

1950 – przybywa trzeci nauczyciel – Brochocki Józef. Zorganizowana zostaje drużyna harcerska.

1951 – szkołę zwizytował inspektor Stabiński Jan.

1955 – ze stanowiska nauczyciela odeszła Borkowska Maria, na jej miejsce przyszedł Palasek Eugeniusz. Pracował on tylko do 1 listopada 1955 roku.

1956 –  z pracy odeszła nauczycielka Manowska Cecylia, przybywa Krzymowska Danuta oraz  Nadratowski Franciszek.

1957 – szkołę zwizytowała inspektor Barbara Bianka. Z pracy odchodzi Krzymowska Danuta oraz Nadratowski Franciczek, wraca Palasek Eugeniusz.

1961 – oddanie budynku szkolnego do użytku.

1962 – do szkoły przybyły Wyrzykowska Janina i Rycharska Teresa. Pierwsza z nich na miejsce Palaska Eugeniusza.

1963 – zorganizowano ognisko przedszkolne.  Ze szkoły odeszła nauczycielka Palasek Zofia, zastąpiła ją Marunowska Stanisława.

1964 – do szkoły przydzielono nowego nauczyciela Golca Dominika, specjalistę od historii.

1970 – szkołę zwizytowała inspektor Barbara Bianka.

1977 –  w Szkole Podstawowej w Orzechowie wybuchł pożar. Odbudowa szkoły.

1978 – obniżono stopień organizacji szkoły ( klasy I – III ).

1980 – tragiczny wypadek autokarowy, zginęło troje dzieci, wiele odniosło poważne obrażenia.

1981 – Dominik Golec zostaje dyrektorem. Przeprowadzono kwestę wśród mieszkańców wsi. Dostawiono jedno piętro, wyremontowano parter, oddano budynek do użytku.

1982 – szkołę zwizytowała mgr Radzewicz, współuczestniczył Gminny Dyrektor Szkół mgr E. Pawełczuk. Dyrektorem został mgr Marek Kłębowski.

1989 – ukończono budowę domu nauczyciela.

1991 – dyrektorem szkoły została Jadwiga Cichocka.

1994 – rezygnacja Jadwigi Cichockiej ze stanowiska dyrektora, jej obowiązki przejął nauczyciel Tadeusz Szczepankowski.

2000 – dyrektorem została Krystyna Affek.

2013 – w szkole uczy się 55 uczniów, kadra pedagogiczna to 16 osób.

2017 – otwarcie hali sportowej ( 15 grudnia )

 

GALERIA