Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie Starym

Ustalenie dokładnej daty rozpoczęcia nauczania w Orzechowie nie jest możliwe. Prawdopodobnie były to lata 1814 – 1819. Pierwsze wzmianki o nauczaniu w Orzechowie pochodzą z 1820 roku, gdy zmarł Franciszek Gurski – nauczyciel w szkółce elementarnej w Orzechowie. Jego następcą został Walenty Lachedrowicz (stanu szlacheckiego). Szkółka była finansowana ze składek mieszkańców. W szkółce elementarnej w Orzechowie nauczano czytania, pisania, religii, podstaw arytmetyki oraz wiadomości ogólnych.

Akt Stanu Cywilnego Gminy Pomiechowo nr 63. Orzechowo.

W Orzechowie do roku 1939 nie było budynku szkolnego. Zajęcia odbywały się w izbach wynajętych u gospodarzy. Była to szkoła I stopnia, z 1 nauczycielem i 50 uczniami.

Na zdjęciu Władysław Piotrak z uczniami klasy IV, 1939 rok. (Kronika Szkoły)

 

Kierownik

Władysław Piotrak 1936 – 1964

Kadra Nauczycielska

Halina Wieliszewska – 1947 ( rok rozp. pracy w tej szkole)

Józef Brochocki – 1950 

Maria Gajewska – 1950

Maria Borkowska – 1954

Cecylia Manowska – 1954

Eugeniusz Palasek – 1955

Danuta Krzymowska – 1956

Franciszek Nadratowski – 1956

Mieczysław Anusiewicz – 1958

Zofia Cichowska – 1959

Janina Wyrzykowska – 1962

Teresa Rycharska – 1962

Stanisława Muranowska – 1963

Anna Strzelczak – 1964

Dominik Golec – 1964 -1991

Maria Chmielewska – ?

 

Pracownicy administracji i obsługi

Wiesław Gałązka – palacz – konserwator – 1955

Czesław Szmyt – palacz – 1961 – 1980

Wydarzenia 1945 – 1964

Galeria 1945 – 1964

 

Kierownik

Edmund Pawelczuk 1965 – 1976

Kadra Nauczycielska

Bogdan Cichocki – wychowanie fizyczne – 1975 – 1978

Barbara Piotrak – matematyka, fizyka – 1969 – 2008

Anna Strzelczak – nauczanie początkowe – 1973 – 1997

Stanisław Szczurowski – fizyka, chemia – 1976 – 1977

Pracownicy administracji i obsługi

Genowefa Dłuzniewska – woźna – 1972 – 1976

Bronisława Pawelczuk – sprzątaczka – 1974 – 1975

Czesława Rutkowska – sprzątaczka – 1976 – 2000

Halina Szmyt – pomoc palacza – 1973 – 1980

Zdzisław Szmyt – palacz 1975 – 1980

Wydarzenia 1965 – 1976

Galeria 1965 – 1976

 

 

 

Kierownik

Maria Chmielewska 1976 – 1980

Kadra Nauczycielska

Wiesława Rudnicka – wychowanie przedszkolne – 1978 – 2008

 

Pracownicy administracji i obsługi

Marianna Pietrzak – intendent – 1978 

Wydarzenia

Galeria 1976 – 2006

 

 

Kierownik

Anna Strzelczak  – 1980 – 1981

Kadra Nauczycielska

Elżbieta Wołoszyn – edukacja wczesnoszkolna 1980 – 2018

Pracownicy administracji i obsługi

Wydarzenia  1980 – 1981

Galeria  1980 – 1981

 

Kierownik 

Dominik Golec 1981 – 1982

Kadra Nauczycielska 

Elżbieta Cebera – nauczyciel przedszkola 1981 – 1989

Wiesław Trzaskulski – wychowanie fizyczne 1981 – 1987

Pracownicy administracji i obsługi

Wydarzenia 

Galeria

 

Kierownik

Marek Kłębowski 1982 – 1983

Kadra Nauczycielska

Marzena Pollak – język polski 1983 – 1987

Pracownicy administracji i obsługi

Elżbieta Calak – sekretarka – 1983 – 1984

Janina Rębelska – sprzątaczka 1982 – 1992

Leon Składanek – palacz c.o. 1982 – 1995

Wydarzenia 1982 – 1983

Galeria 1982 -1983

 

Kierownik

Zbigniew Affek 1983 – 1993

Kadra Nauczycielska

Zygmunt Drank – biologia  1987 – 1991

Halina Dudka – wych. fizyczne  1983 – 1983

Urszula Dworznik – jęzzyk angielski  1991 – 1991

Jolanta Królikowska – język polski  1987 – 1996

Edmund Pawełczuk – fizyka  1987 – 1994

Beata Szarzyńska – nauczanie początkowe  1988 – 1995, 2010 – 2011

Małgorzata Szczepankowska – świetlica  1988 – 2004, logopeda 2012 – 

Tadeusz Szczepankowski – wych. fizyczne  1988 – 2000

Elżbieta Woszczyk – edukacja wczesnoszkolna  1987 – 2018

Alina Woszczyk – Głażewska – biologia, chemia  1990 – 2009

Bożena Wyszyńska – świetlica  1989 – 1997

 

Pracownicy administracyjni

Ryszarda Fijałkowska – palacz sezonowy  1987 – 1995, 1980 –

Jan Fijałkowski – konserwator, palacz – 1987 – 1994

Irena Grabowska – dowożenie  1989 – 1990

Janina Kaliś – sprzątaczka  1989 – 1995

Izabela Kucińska – sekretarz szkoły  1993 – 2013

Czesława Lewandowska – sprzątaczka  1992 – 1995

Barbara Owsianko – referent d.s. administracji  1988 – 1991

Tadeusz Składanek – palacz c.o. 1990 – 1991

Tadeusz Żakowski – kierowca  1991 – 1995

Wydarzenia

Galeria

 

Kierownik

Jadwiga Cichocka  1991 – 1994

Kadra Nauczycielska

Pracownicy administracji i obsługi

Wydarzenia 1991 – 1994

Galeria 1991 – 1994

 

Kierownik

Tadeusz Szczepankowski  1994 – 2000

Kadra Nauczycielska

Jan Jastrzęski – muzyka  1996 – 2006

Strzelecka Mgdalena – świetlica 1997 – 2004

Anna Strzelczak – religia 1997 – 2000

Dorota Groblewska – religia 1999 –

ks. Marek Czajkowski – religia  1997 – 1998

 

Pracownicy administracji i obsługi

Marek Błaszczak – palacz c.o. 1997 – 1999

Jolanta Gałązka – palacz – woźna  1999 – 2021

Wiesław Gałązka – palacz sezonowy 1995 – 1995

Jan Gągolewski – palacz sezonowy  1997 – 2004

Ryszard Kaliś – palacz, konserwator  1994 – 1995

Aleksander Kosarzewski – palacz  1994 – 1994

Jerzy Łątkowski – kierowca 1995 – ?

Andrzej Piotrak – palacz 1995 – 2004

Wydarzenia 1994 – 2000

Galeria 1994 – 2000

 

Dyrektor

Krystyna Affek  2007 – 2009

Kadra Nauczycielska

Katarzyna Błońska – wychowanie przedszkolne 2007 – 2009

Aneta Domańska – edukacja wczesnoszkolna  2004 – 2009

Joanna Dulczewska – Pietras – język polski  2007 – ?

Aneta Gałczyk – Wnęk – język angielski  2006 – 2007

Aleksandra Kucharczyk – język angielski 2004 – 2008

Elżbieta Krzewińska –  WDŻ  2004 – 2004

Justyna Mazurek – świetlica  2005 – 2006

Małgorzata Michalik – informatyka  2000 – 2007

Anna Misiecz – Dydacz – biblioteka  2006 – 2007

Janina Nowakowska – geografia, technika, nauczanie początkowe 2006 – 2006

Barbara Owsianko – nauczania początkowe  2006 – 2006

Anna Socha – język angielski 2006 – 2006

Ewa Szydłowska – świetlica  2007 – 2009

Tomasz Szymański – historia  2006 – 2010

Katarzyna Świątecka – przyroda, wych. fizyczne  2002 – 2002

Mariola Tamowicz – wycch. fizyczne 2001 – 2002

Agnieszka Wiechowicz – wychowanie przedszkolne  2006 –  2007

Pracownicy administracji i obsługi

Krzysztof Kuciński – kierowca  2007 – 2008

Piotr Sitkiewicz – palacz c.o.  2003 – 2004

Ewa Wilczek – sprzątaczka 2002 – 2016

Wydarzenia 2000 – 2007

Galeria 2000 – 2007

 

Dyrektor

Zbigniew Jastrzęski  2008 – 2010

Kadra Nauczycielska

Błażej Brański język angielski  2009 – ?

ks. Sławomir Detmer – religia  2009 – 2010

Piotr Górecki – matematyka 2008 – 2020

Iwona Królikowska – edukacja wczesnoszkolna  2009 – 2020

Katarzyna Tulin – przyroda  2009 – 2010

Jadwiga Szczurowska – matematyka  2008 – 2018

Pracownicy administracji i obsługi

Jolanta Godlewska – st. specjalista d.s. płacowych  2008 – ?

Jolanta Składanowska – główny księgowy  2008 –

Wydarzenia 2008 – 2010

Galeria 2008 – 2010

Dyrektor

Marzena Bryjak  2010 – 

Kadra Nauczycielska

Katarzyna Andersson – psycholog  2015 –

Agata Augustyniak – język angielski  2020 – 2020

Robert Babicki – historia   2017 – 2019

Ewa Bącler – psycholog  2020 – 2020

Małgorzata Bawor – język polski, historia  2019 – 

Tamara Brolska – wychowanie przedszkolne  2018 –

Małgorzata Bodzak – biblioteka  2018 – 

Marta Bugała – wychowanie przedszkolne  2018 –

Łukasz Buraczyński – informatyka, świetlica  2017 – 

Agnieszka Bolczak – wychowanie przedszkolne  2017 –

Mirosława Białkowska – muzyka  2014 – 2016

Anna Cichocka – język polski  2010 – 2012

Bronisława Chęć – asystent nauczyciela  2014 – 2015

Wioletta Chrzanowska – pomoc nauczyciela  2017 –

Anna Czerwińska – Wójcik – świetlica  2018 – 2019

ks. Arkadiusz Czubukowski – religia  2020 – 2020

Wioletta – Marzena Dajcz – biblioteka  2017 – 2018

Katarzyna Dudek – pomoc nauczyciela  2011 –

Teresa Gajowniczek –              2010 –

Anna Gasińska – pomoc nauczyciela  2016 – 2019

Agnieszka Grabowska – pomoc nauczyciela  2017 – 2019

Urszula Godlewska – pomoc nauczyciela  2021 –

Elżbieta Jastrzębska – biblioteka  2010 –

ks. Damian Jabłoński – religia  2020 – 2020

Monika Jedlińska – pomoc nauczyciela  2021 – 

Ewa Kędzierska – język niemiecki – 2017 – 2019

Dorota Klukowska – pomoc nauczyciela  2019 –

Robert Kotecki – matematyka  2020 – 

Jolanta Kwiatkowska – plastyka, muzyka  2012 – 2016

Marcin Krzysztofarski – świetlica  2017 – 2020

Justyna Kucińska – psycholog  2011 – 2014

Alina Laube – fizyka  2018 – 

Michał Lulek – edukacja dla bezpieczeństwa  2018 – 2019

Aneta Mikulska – Pietrzak – biologia, chemia  2017 –

Paulina Myślińska – edukacja wczesnoszkolna  2016 – 2021

Mirosław Niemczyk – muzyka  2017 –

Sylwia Olczyk – pomoc nauczyciela  2014 – 2016

Anna Oleszko – geografia  2021 –

Agnieszka Ostrowska – edukacja dla bezpieczeństwa  2019 –

Magdalena Piasecka – język angielski  2019 –

Sylwia Piasecka                                2010 –

Ilona Piątak – doradztwo zawodowe  2017 – 

Patrycja Pielach – pomoc nauczyciela  2017 –

Mariola Pietrzak – historia  2010 – 2018

Dorota Piwowar – geografia, język niemiecki  2019 –

Julita Połetek – pomoc nauczyciela  2021

Magdalena Przybysz – pomoc nauczyciela 2020 – 2021

Agnieszka Semeniuk – Czepczyńska – matematyka  2018 – 2020

Marta Słoń – świetlica  2019 –

Małgorzata Szczepankowska logopeda  2012 –

Małgorzata Szymańska – asystent nauczyciela  2015 – 2018

Ryszard Świątecki – wychowanie fizyczne  2010 – 

Bernadeta Warchoł – geografia  2017 –

Justyna Wasilko – pedagog  2016 –

Anna Witkowska – matematyka  2020 –

Bogusława Woźniak – religia  2018 –

Katarzyna Zalewska – edukacja wczesnoszkolna  2011

Anna Żbikowska – pomoc nauczyciela  2019 –

Emilia Żbikowska – wychowanie przedszkolne  2021

Pracownicy administracji i obsługi

Urszula Andrzejczak – referent  2017 – 2018

Marzena Derlacz – sprzątaczka  2019 –

Grzegorz Górczyński – konserwator  2017 – 2018

Bogumiła Kosewska – sprzątaczka  2016 –

Iwona Latkowska – woźna  2017 – 2018

Marlena Łabęda – sprzątaczka  2018 – 2020

Alicja Mrokowska – sekretarz szkoły  2012 –

Joanna Mrokowska – sprzątaczka  2019 –

Natalia Ostrzyniewska – referent  2020 – 2021

Wydarzenia 2010 –

Galeria  2010 –    

Kronika szkoły 

 

   

Kalendarium szkoły.

1820 – pierwsze wzmianki o nauczaniu w Orzechowie

1939 – z powodu braku budynku szkoły nauka odbywa się w wynajętych izbach gospodarzy . Liczba uczniów 50, jeden nauczyciel Władysław Piotrak.