Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego                  w Goławicach Pierwszych.

Na początku XIX wieku w ówczesnym województwie Płockim powstało 99 szkół elementarnych, jedną z nich była szkółka w Goławicach. Trudno jest uzyskać dowody istnienia takich szkół, ale z pomocą przychodzą nam akta Parafii Pomiechowo. W akcie zgonu z dnia 2 czerwca 1825 roku Nr 25, zapisano: zmarł Józef Kowalewski nauczyciel z Goławic zamieszkały w Ziemiance, lat 77 mąż Justyny Prusińskiej.

TAK BYŁO…
ZARYS DZIEJÓW SZKOŁY DO 1969 ROKU
Historia szkoły w Goławicach sięga schyłku XIX w. Wtedy to pod koniec 1820 r., w ramach czynu społecznego mieszkańców, na miejscu starej karczmy powstał budynek szkolny. Miejscowość znajdowała się w zaborze rosyjskim, nauczanie prowadzono w języku zaborcy. Szkoła przetrwała dwie wojny światowe.

W latach międzywojennych w Goławicach można było ukończyć cztery klasy. Klasy wyższe znajdowały się w oddalonym o sześć kilometrów Pomiechówku. Dzięki wybudowanemu przez mieszkańców wsi w 1937 r. barakowi przybyły dwie izby lekcyjne. Pracowało trzech nauczycieli. Na placu przed szkołą powstała pierwsza studnia we wsi.
Nieszczęścia związane z wybuchem II wojny światowej nie ominęły wiejskiej szkoły. Goławice zostały przyłączone do Rzeszy. Nie było mowy o legalnym nauczaniu. Rodzice i nauczycielki mieszkające we wsi zorganizowali tajne komplety, które odbywały się w dziesięcioosobowych grupach. Prowadziła je Maria Strzeszewska.

17 stycznia 1945 r. Goławice zostały wyzwolone. Stan budynków szkolnych był tragiczny. Brakowało okien, drzwi, podłóg. Nowszy budynek nie miał jednej ściany. Jednak już w marcu 1945 rozpoczęto nauczanie w jednym pomieszczeniu starej szkoły i w mieszkaniu Marii Strzeszewskiej. Goławiczanie znosili stoły i krzesła zastępujące ławki. Odnaleziono starą tablicę, drugą sporządzono z tektury pomalowanej czarną farbą. W szkole funkcjonowało pięć klas. Naukę w klasach VI-VII uczniowie kontynuowali w Pomiechówku. Kiedy, dzięki staraniom Komitetu Rodzicielskiego, wyremontowano nowszy budynek i przybył drugi nauczyciel, w Goławicach można już było ukończyć klasę VII. Nauka odbywała się systemem klas łączonych.

Zasłużona dla szkoły pani Maria Strzeszewska ze względu na kłopoty zdrowotne w 1958 r. zrezygnowała z funkcji kierownika placówki i odeszła na emeryturę. Szczęśliwie jej miejsce zajęli ludzie, którym także zależało, by w Goławicach funkcjonowała szkoła z prawdziwego zdarzenia. W starym grożącym zawaleniem budynku lekcje już się nie odbywały. Zajęcia prowadzono w nowszej siedzibie i w domu jednego z mieszkańców wsi. Warunki nauki i nauczania znacznie się pogorszyły.

Dla rodziców i nauczycieli, wraz z ówczesnym kierownikiem szkoły, Janem Zamkowskim, sprawą priorytetową stało się doprowadzenie do wybudowania we wsi nowego gmachu szkolnego.

W 1964 r. wytyczono plac pod budowę. Plany architektoniczne sporządzono dość szybko. W kwietniu 1967 r. rozpoczęto budowę studni na placu szkolnym, ale budynek powstawał z wielkim trudem. Przywiezione jednego dnia materiały budowlane wywożono dnia następnego w niewiadome miejsce. Jak opowiadał Jan Zamkowski, przedsiębiorstwo odpowiedzialne za budowę tłumaczyło zastój brakiem wody w nowej studni i brakiem odpowiedniego napięcia w sieci elektrycznej. Nie dziwi fakt, że rok szkolny 1968/1969 rozpoczął się w Goławicach w nienajlepszym nastroju.

Nauczyciele starali się zainteresować sprawą ówczesne władze powiatowe. Wreszcie wiosną 1969 r. budowa ruszyła pełną parą. We wrześniu budynek był już gotowy. Niestety, komisja budowlana nie śpieszyła się z decyzją na dopuszczenie go do użytku. Ówczesny inspektor oświaty, Wiesław Bartosiewicz, nie czekając na zgodę komisji, polecił rozpocząć naukę w nowym gmachu. Mirosława Łuszczewska, emerytowana nauczycielka szkoły, zapisała w kronice, że pierwsze lekcje w tak komfortowych warunkach prowadzono z wielkim wzruszeniem. Nawet dzieci sprawiały wrażenie bardziej skupionych. Nowoczesny, jak na owe czasy, budynek szkolny zdecydowanie wpłynął na poprawę warunków pracy i nauki.

Tak było… Początki szkoły podstawowej w Goławicach nie były łatwe. Przetrwała ona jednak ciężki okres zaborów i dwie wojny światowe. Szczęśliwie dla niej mieszkańcy wsi zawsze zdawali sobie sprawę z tego, jak ważna dla rozwoju ich dzieci jest możliwość nauki w rodzinnej miejscowości. Nie szczędzili wysiłków, by szkołę utrzymać. Determinacja pracowników szkoły i mieszkańców wsi sprawiła, że szkoła podstawowa w Goławicach funkcjonuje do dziś.
Na podst. Kroniki szkoły opracowała Marzena Klimaszewska

Strzeszewska Maria – język polski – 1945 – 1950?

Turczyńska Janina – geografia, chemia, fizyka – 1950 – 1958?

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Kowalik Alicja  1960 – 1963

KADRA NAUCZYCIELSKA

Łuszczewska Mirosława – historia – 1958 – 1990

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

WYDARZENIA

GALERIA

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Zamkowski Jan  1964 – 2002 nauczanie początkowe, pedagogika ogólna

KADRA NAUCZYCIELSKA

Bafeltowska Teresa – oddział przedszkolny, edukacja wczesnoszkolna – 1987 – 2017

Białobrowko Elżbieta – geografia –

Golec Dominik –

Groblewska Dorota – religia – 1999 –

Górecka Alicja – język polski – 1970 – 2005

Kurpiewski Sylwester – wychowanie fizyczne – 1981 – 2006

Kosicka Anna – matematyka – 1982 – 1993

Kosicki Janusz – fizyka, chemia – 1982 – 1993

Kaim Halina – matematyka – 1994 – 1996

Kiliś Teresa – geografia – 1985 – 1989

Kiliś Zygmunt –

Klimaszewska Marzena – nauczanie początkowe, język polski – 1989 –

Kowalik Alicja – nauczanie początkowe, wychowanie fizyczne, biologia, świetlica – 1955 – 1992

Kowalska Elżbieta – matematyka – 1965 – 1984

Krakowiak Jadwiga – muzyka, język polski – 1970 – 1973

Kuciak Agnieszka – świetlica – 1985 – 1992

Kucharczyk Aleksandra – język rosyjski, język angielski – 1985 – 1998

Kulesza      – fizyka –

Lewczuk Iwona – nauczanie początkowe, matematyka – 1985 –

Lipko Bolesław –

Nerć Zenona – matematyka – 1993 – 1995

Olbryś Mariola – religia – 1994 -1996

Opalińska Irena – język rosyjski – 1979 – 1980

Patocka-Ciuchta Janina – język rosyjski – 1975 -1980?

Pawełczuk Edmund – fizyka – 1993 – 1994

Perzanowska Iwona – matematyka – 1996 – 2004

Piesio Marta – chemia, biologia – 1969 – 1974

Popławska Violetta – biologia, wychowanie fizyczne, biblioteka – 1985 –

Przastek Katarzyna – pedagog szkolny, świetlica – 1987 – 1992

Raczkowska Danuta – zajęcia praktyczno-techniczne, plastyka – 1969 – 1972

Rębecki Zbigniew – muzyka – 1994 – 2013

Solińska Krystyna Aldona – język angielski – 1998 – 2009

Ślepowrońska Aldona – edukacja wczesnoszkolna, plastyka – 1991 –

Tomczak Janina – oddział przedszkolny – 1978 – 1991

Wiechowicz Mirosława – wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna – 1977 – 2011

Wierzbicka Janina – język rosyjski – ?

Wronka Franciszka – matematyka -1995 – 1996

Zawadzka Maria – fizyka, chemia – 1963 – 1968?

ks. Mordon Wiesław – religia – 1998 – 1999

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Brzeziński Krzysztof – palacz centralnego ogrzewania – 1978 – 1999

Brzeziński Leon – palacz centralnego ogrzewania – 1969 – 1987

Brzeziński Stanisław – palacz centralnego ogrzewania – 1980 – 1992

Bożycka Zofia – pracownik fizyczny – 1986 – 1999

Bożycki Ryszard – palacz centralnego ogrzewania – 1998 – 2019

Formiński Tadeusz – palacz centralnego ogrzewania – 1983 – 1985

Kiliś Grażyna – sekretarka – 1989 –

Klat Jan – palacz centralnego ogrzewania – 1987 – 1995

Kowalski Zenon – palacz centralnego ogrzewania – 1998 – 2006

Kozłowska Elżbieta – pracownik fizyczny – 1999 – 2008

Kozłowska Wanda – intendentka, woźna – 1976 – 2009

Kozłowski Andrzej – palacz centralnego ogrzewania – 1997 – 2002

Kozłowski Przemysław – palacz centralnego ogrzewania – 2002 – 2003

Kulwińska Maria – pracownik fizyczny – 1987 – 1988

Łabęda Teresa – intendentka – 1975 – 1976

Łuszczewski Jan – pracownik fizyczny – 1986 –

Myślińska Halina – pracownik fizyczny – 1979 – 1981

Oleksiak Stanisław – palacz centralnego ogrzewania – 1973 – 1976

Pierzchała Henryk – palacz centralnego ogrzewania – 1985 – 1987

Pierzchała Wanda – pomoc kuchenna – 1975 – 1976

Przykaska Barbara – pracownik fizyczny – 1973 – 1979

Przykaska Stanisław – palacz centralnego ogrzewania – 1975 – 1979

Suski Andrzej – palacz centralnego ogrzewania – 1987 1988

Urbańska Emilia – kucharka, pracownik fizyczny – 1975 – 1998

Wichowska Krystyna – pracownik fizyczny, woźna – 1971 – 1994

Wichowski Stanisław – palacz centralnego ogrzewania – 1979 – 1979

Wiechowicz Piotr – palacz centralnego ogrzewania – 1992 – 1993

Zając Zofia – kucharka – 1998 – 2000

WYDARZENIA

GALERIA

Klasa IV - 1987

Rok 1987 – klasa IV

Rok 1987 – klasa V z wych. Barbarą Bafeltowską

Rok 1987 – wycieczka do Karpacza

Rok 1987 – wycieczka do Karpacza

Rok 1987 – klasa II z wych. Iwoną Lewczuk

Rok 1988 – klasa IV z wych. Marzeną Klimaszewską

Rok 1988 – klasa VII

Rok 1989 – klasa VII z wych. Januszem Kosickim.  Na zdjęciu także nauczyciele: Sylwester Kurpiewski, Marzena Klimaszewska, Alicja Górecka, Aleksandra Kucharczyk, Mirosława Wiechowicz. 

Rok 1989 – klasa V z wych. Januszem Kosickim. 

Rok 1990 – klasa I z wych. Alicją Kowalik

Rok 1990 – klasa II z wych. Marzeną Klimaszewską

Rok 1990 – klasa IV z wych. Januszem Kosickim

Rok 1991 – klasa I po uroczystości pasowania na ucznia z wych. Aldoną Lutyńską

Rok 1991 – klasa I z wych. Aldoną Lutyńską

Rok 1992 – zakończenie roku szkolnego, pożegnanie klasy VIII, przejście na emeryturę Alicji Kowalik

Rok 1993 – wycieczka do Warszawy – klasy I – III ( dyrektor szkoły Jan Zamkowski i wych.: Aldona Lutyńska, Marzena Klimaszewska, Mirosława Wiechowicz)

Rok 1993 – wycieczka Kraków-Zakopane

Rok 1993 (21 czerwca)- uroczystość nadania szkole imienia – Janusza Kusocińskiego

Rok 1994 – klasa 0 z wych. Barbarą Bafeltowską

Rok 1994 – klasa I z wych. Aldoną Lutyńską

Rok 1994 – klasa II z wych. Mirosławą Wiechowicz

Rok 1994 – klasa III z wych. Marzeną Klimaszewską

Rok 1994 – klasa V z wych. Iwoną Lewczuk

Rok 1994 – klasa VI z wych. Sławomirem Nadolskim

Rok 1994 – klasa VII z wych. Alicją Górecką

Grono Pedagogiczne: Marzena Klimaszewska, Aldona Lutyńska, Sławomir Nadolski, Alicja Górecka,         Jan Zamkowski, Sylwester Kurpiewski, Iwona Lewczuk, Halina Kaim, Barbara Bafeltowska,             Mirosława Wiechowicz

Rok 1995 – wycieczka do Warszawy – klasa II i III

Rok 1995 – pracownicy administracji i obsługi: Krzysztof Brzeziński, Wanda Kozłowska, Jan Zamkowski, Grażyna Kiliś, Zofia Bożycka, Emilia Urbańska

Rok 1995 – wycieczka – Sanniki, Łąck, Płock, Czerwińsk

Rok 2000: Joanna Kurpiewska kl. I , Anna Lutyńska kl. III, Monika Fabisiak kl. 0, Julita Kurpiewskakl. 0           – laureatki konkursu plastycznego „Nadwkrzańskie pory roku”

Rok 2001 – wycieczka Gdańsk, Gdynia, Sopot

Rok 2002 – uroczystość zakończenia roku szkolnego i pożegnanie Dyrektora Szkoły. Po 43 latach pracy w zawodzie nauczyciela i 39 latach kierowania naszą placówką – Jan Zamkowski – przeszedł na emeryturę.

Tygodnik Północno-Mazowiecki Nr32 (144) 6 sierpnia 2002R.

Tygodnik Nowodworski czwartek 4 lipca 2002 NR 27

 

KIEROWNICY/DYREKTORZY

Nadolski Sławomir  2002 –            – geografia

KADRA NAUCZYCIELSKA

Banach Anna – edukacja dla bezpieczeństwa – 2019 –

Bedła Agnieszka – język angielski – 2009 –

Cichocka Jadwiga – nauczyciel wspomagający – 2018 – 2019

Czepkowska Kinga – wychowanie przedszkolne – 2005 – 2007

Dajcz Marzena – historia – 2018 –

Domańska Aneta – edukacja wczesnoszkolna – 2009 –

Drzazgowska Ewa – nauczanie zintegrowane – 2002 – 2003

Dzwonek Alfred – wychowanie fizyczne – 2017 – 2018

Dzwonek Anna – język niemiecki – 2018 –

Fabisiak Iwona – język angielski – 2008 – 2009

Gawroński Jacek – pedagog szkolny – 2019 –

Golnik Hanna – logopedia, biblioteka, informatyka – 2011 –

Gronczewski Michał – chemia, fizyka – 2019 –

Iskrzak Leszek – fizyka – 2019 – 2020

Jakubowska Małgorzata – chemia – 2018 – 2019

Jaskulska Kinga – nauczyciel wspomagający – 2019 –

Kleniewski Rafał – wychowanie fizyczne – 2018 –

Krzewińska Elżbieta – wychowanie do życia w rodzinie – 2010 – 2010

Kucińska Justyna – psycholog – 2012 –

Kurpiewska Paulina – nauczanie indywidualne – 2006 – 2007

Kozerewicz Joanna – wychowanie fizyczne – 2020 – 2020

Łuszczewski Andrzej – wychowanie fizyczne – 2013 – 2018

Majewska Katarzyna – religia – 2009 – 2010

Misiec – Dydycz Anna – biblioteka – 2006 – 2007

Mychlińska Agnieszka – nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna – 2017 –

Piątak Ilona – doradztwo zawodowe – 2017 – 2018

Rudzki Tomasz – wychowanie fizyczne – 2020 – 2021

Skowyrski Roman – muzyka, technika – 2013 –

Szarzyńska Beata – edukacja wczesnoszkolna – 2006 -2009

Szymańska Marta – język angielski – 2020 – 2020

Świderska Agata – geografia – 2020 – 2021

Tokarz Magdalena – wychowanie przedszkolne – 2020 –

Wiechowicz Agnieszka – wychowanie przedszkolne – 2007 –

Wodzyńska Violetta – religia – 2009 – 2010

Wojcieszek Elżbieta – nauczyciel wspomagający, język polski – 2017 –

Woszczyk Alina – przyroda – 2020 – 2021

Ziółek Anna – geografia, przyroda – 2017 – 2018

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Afek Mirosław – palacz centralnego ogrzewania – 2008 – 2019

Chojnacka Dorota – pracownik fizyczny – 2009 – 2018

Dobkowski Tadeusz – palacz centralnego ogrzewania – 2006 – 2019

Gąsiorowska Jadwiga – pracownik fizyczny  -2019 – 2020

Godlewska Jolanta – księgowa – 2008 –

Kęcińska Sylwia – pracownik fizyczny – 2013 – 2014

Klekociuk Mirosław – palacz centralnego ogrzewania – 2017 – 2018

Kopańska Barbara – pracownik fizyczny – 2018 –

Latkowska Iwona – pracownik fizyczny – 2018 – 2018

Łabenda Zofia – pracownik fizyczny – 2008 –

Łuszczewski Stanisław – palacz centralnego ogrzewania – 2003 – 2008

Ochońko Paweł – palacz centralnego ogrzewania – 2006 – 2006

Pawelski Michał – palacz centralnego ogrzewania – 2003 – 2004

Wichowski Grzegorz – palacz centralnego ogrzewania – 2019 –

WYDARZENIA

GALERIA

Opracowano na podstawie archiwum Szkoły Podstawowej w Goławicach Pierwszych.

 

Tygodnik Północno-Mazowiecki Nr32 (144) 6 sierpnia 2002R.

Tygodnik Nowodworski czwartek 4 lipca 2002 NR 27

 

Szkoła Podstawowa Goławice

Na początku XIX wieku w ówczesnym województwie Płockim powstało 99 szkół elementarnych, jedną z nich była szkółka w Goławicach. Trudno jest uzyskać dowody istnienia takich szkół, ale z pomocą przychodzą nam akta Parafii Pomiechowo. W akcie zgonu z dnia 2 czerwca 1825 roku Nr 25, zapisano: zmarł Józef Kowalewski nauczyciel z Goławic zamieszkały w Ziemiance, lat 77 mąż Justyny Prusińskiej.

 

 

Jan Zamkowski