Inni

Przez wieki na terenach obecnej gminy Pomiechówek zamieszkiwało wiele narodowości innych niż Polska. Trzy główne Niemcy, Rosjanie i Żydzi mają swoje zakładki, jako że te grupy narodowościowe występowały tu najliczniej.

Swój los z ziemią pomiechowską związali też:

Francuzi

Ukraińcy

Litwini

.