Przebieg działań wojennych we wrześniu 1939 r. na terenie gmin Pomiechowo i Błędówko.

Działania wojenne na naszym terenie związane były z walką o Twierdzę Modlin. Okoliczne forty stanowiły pierścień obronny Twierdzy. Ważnym punktem obronnym był fort III.

W dniu 1 września 1939 r. fort III był obsadzony załogą, która składała się z jedynie z batalionu, dowodzonego przez mjr Mariana Jany. Dodatkowym uzbrojeniem była jedna stara rosyjska armata. Po kilku dniach linia obrony, stanowiąca fort II – Kosewo i fort III zostaje wzmocniona, pod dowództwem ppłk Ignacego Gaydy dołączają bataliony 32 pp 8 DP z dowódcami kpt. Janem Grizanim i kpt. Antonim Małeckim. Uzupełnieniem obrony linii pomiechowskiej jest pociąg pancerny nr 15 „Śmierć”, pod dowództwem kpt. Kubaszewskiego. Po zniszczeniu mostu na Narwi i wysadzeniu przez załogę fortu III mostu na Wkrze w dniu 11 września, pociąg może poruszać się jedynie na tym odcinku.

14 września 1939 r. do twierdzy Modlin docierają rozbite jednostki GO „Piotrków” armii „Łódź” pod dowództwem gen. bryg. Wiktora Thommee, który przejmuje dowództwo odcinka Modlin. Wzmocnieniu ulega odcinek „Pomiechówek”, pod dowództwem gen. bryg. Władysława Bończy – Uzdowskiego docierają oddziały z 28 DP, są to: 15 pp, 72 pp i 36 pp LA oraz 28 pal. ZE strony niemieckiej atakują 228 DP i 32 DP

 Zacięty opór obrońców fortu III spowodował to, że Niemcy nie mogąc wykonać udanych ataków posłużyli się mieszkańcami Pomiechówka tworząc z nich przed sobą żywą osłonę w czasie szturmu. Nie przyniosło to im żadnego rezultatu. Fort III skapitulował wraz z twierdzą Modlin 29 września 1939 r., chociaż walczył najdłużej, bo do godz. 10.00 w dniu 28 września.

 

Żołnierze walczący w wojnie obronnej 1939 r. pochodzący z gmin Pomiechowo i Błędówko.

Osoby  z terenu gminy Pomiechowo i Błedówko prześladowane w czasie okupacji niemieckiej, lata 1939 – 1945.

Osoby biorące udział w konspiracji, powstaniu warszawskim

Kompania „Wkra”