Według informacji zawartych w Pierwszym Powszechnym Spisie Ludności z 1921 r. wieś Wola Nowa (Wola Błędowska) liczyła 3 budynki z przeznaczeniem mieszkalnym, 0 innych budynków zamieszkałych, ludności ogółem 18 osób, w tym 10 mężczyzn i 8 kobiet. Wieś zamieszkiwało wówczas 18 ewangelików. Wszyscy mieszkańcy Woli Błędowskiej byli narodowości niemieckiej (18 osób)

 

 

Galeria zdjęć

Nasi mieszkańcy

Wola Błędowska w prasie

Dokumenty