Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. gen. Władysława Sikorskiego

Historia oświaty rolniczej na terenie gminy sięga lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W wielu wsiach wówczas powstały szkoły przysposobienia rolniczego, które miały przygotować młodzież wiejską do przejęcia rodzinnych gospodarstw. Miał to być również sposób na zatrzymanie młodych ludzi na wsi gwałtownie się wówczas wyludniającej. Trudno dziś ocenić dokonania SPR-ów, większość z nich przestała istnieć po kilku latach. Przetrwały te, które miały dobrą lokalizację, oraz sprawną i przedsiębiorczą administrację. 

SPR w Pomiechówku należała do takich właśnie szkół. Powstała w roku 1964. Wtedy to Kurator Okręgu Szkolnego w Warszawie utworzył dwuletnią Szkołę Przysposobienia Rolniczego podporządkowanej organizacyjnie szkole podstawowej. Jej dyrektorem, podobnie jak szkoły podstawowej, był p. Francciszek Bartosiewicz. (Tekst Ewa Jankowska Sztejnert z broszury „40 lat oświaty rolniczej w Pomiechówku”)

Franciszek Bartosiewicz 1964 1967

SPR dysponował w budynku szkoły podstawowej jedną salą lekcyjną. Uczniowie mogli korzystać z biblioteki, świetlicy i sali gimnastycznej.

Kadra nauczycielska

Zdzisław Królikowski

Krystyna Smuła

Joanna Trzebiatowska

Stefan Zieliński

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia 

Galeria zdjęć

 

Stanisław Jakubczak 1967 – 1968 (nauczyciel zajęć praktycznych)

 

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia

Galeria zdjęć

Zdzisław Kiliś 1968 – 1969 (nauczyciel historii, społecznik)

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia

Galeria zdjęć.

 

Stanisław Kujawski 1969 – 1989

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia

Galeria zdjęć

 

Stanisław Szczurowski 1989 – 2001 (nauczyciel matematyki i fizyki)

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia

Galeria zdjęć

Maria Nakiela 2001- 2006 (nauczycielka chemii)

Kadra nauczycielska

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia

Galeria

Hanna Radywoniuk 2006 – do chwili obecnej.

Kadra pedagogiczna 

Pracownicy administracyjni

Wydarzenia

Galeria zdjęć