Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. gen. Władysława Sikorskiego