Kodeks dyplomatyczny Katedry Krakowskiej Św. Wacława wyd. F. Piekosiński cz. I nr 34 s. 42 podaje: około połowy XII w. majętnościami na Mazowszu dysponował Piotr Piotrkowic, darowując opactwu sieciechowskiemu Kazom ( dziś Kazuń) poniżej ujścia Narwi do Wisły i Orzechowo (pod Pomiechowem) wraz z zaginionym Boguchwałowem. Kaszom, Orzechowo, Boguchwałowo a Petro Piotr konisfilio date sunt in terra Mazowie, zob. Najstarszy dokument benedyktynów sieciechowskich z 1152 r.

 

 

W nieustalonym związku z „trzonem” polskich dóbr templariuszy w Wielkopolsce, na Pomorzu, ziemi lubuskiej i Śląsku pozostawały ich dobra mazowieckie. 1 X 1239 r. książę Bolesław nadał zakonowi w dzielnicy wydzielonej mu przez ojca, Konrada Mazowieckiego, 3 wsie: „Orechowe” (Orzechowo), „Dransowe” (Dręszew) i „Scusevo” (Skuszew). Dręszew i Skuszew leżą na lewym brzegu Bugu, nieopodal Wyszkowa, Orzechowo trochę dalej na zachód, już nad Narwią. O posiadłościach tych, co ciekawe, więcej nie słyszymy. Domniemywać tylko możemy, że ewentualnie jakiś związek z nimi miała bulla Innocentego IV z 1250 r. (lub 1249 r.), potwierdzająca templariuszom darowizny grodów nad Bugiem („super castris apud fluvium Buch”) poczynione przez Konrada księcia łęczyckiego. 1 *

 

 

W 1827 wieś należała do woj. płockiego, obwodu Płock, pow. płockiego. Parafia Pomiechowo. Było 20 domów i 211 mieszkańców. Wieś rządowa. 2*

 

Orzechowo, straż leśnictwa rządowego Zakroczym, obejmuje 4738 mr. lasu.

 

Prawdopodobnie do tego Orzechowa odnosi się szczegół podany u Długosza (Lib. Ben., III, 273), że wś Orzechowo, w pobliżu Makowa i wsi Gzowo, darował klasztorowi w Sieciechowie jakiś Piotr syn Piotrka (miles), lecz nastepnie książęta Ziemowit i Kazimierz odebrali te wsie klasztorowi i mimo pisma papieża Klemensa VI do arcyb. gnieźnieńskiego w tej sprawie, wsi nie zwrócono.

 

Źródło:

w/g Kazimierza Andrzeja Trejbera „Historia kluczem do naszej….”

1* MATEUSZ GOLIŃSKI (Wroclaw) „UPOSAŻENIE Ï ORGANIZACJA ZAKONU TEMPLARIUSZY W POLSCE DO 1241 ROKU” str. 15 i 16

2* Tytuł: Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego z wyrażeniem ich położenia i ludności alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowey Spraw Wewnętrznych i Policyi. T. 2 M-Z.miejsce wydania Warszawa rok 1827 własność: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu ; Biblioteka Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

3* Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, T VII str 611

 

Galeria zdjęć

Nasi mieszkańcy

St. Orzechowo w prasie

Dokumenty