Szkoła w Kosewie

Szkoła powstała prawdopodobnie w latach 20. XX wieku.

Kadrę pedagogiczną w latach 30. XX w. stanowili:

Kierownik – Jagoszewska Maria

Jagoszewski Jan

Chmiel Walenty

Sielaczówna Eugenia

Anmidowa Jadwiga

Plinkiewiczówna Zofia – przeniesiona ze szkoły w Szczypiornie 10 sierpnia 1933 r.

Szkoła została pobudowana na gruncie rodziny Jankiewiczów,  ale ziemię dał Pan Lewandowski, który zamienił się z Jankiewiczami na działki.

Kierownikami siedmioklasowej szkoły w Kosewie od roku 1945 do roku zamknięcia szkoły byli :

Aleksander Mroczkowski.

Jerzy Mroczkowski

Teresa Biernacka

Leon Gerasimowicz uczył śpiewu i geografii. Uczniowie i kadra nauczycielska zapamiętali często używane przez dyr. powiedzenie „Ty małpo zielona, gdzie Twoja nauka”

Nauczycielami byli:

Klotylda Gerasimowicz – uczyła klasy młodsze. (prywatnie zona dyr.)

Pani Bartnicka – uczyła matematyki.

Zygmunt Kiliś – uczył biologi i fizyki

Pani Jankowska

Krystyna Pogorzelska

Barbara Turczyńska

Halina Jesionek

Kolejnym dyr. była p. Zofia Araźna do 1967 r. – uczyła matematyki

Kadrę nauczycielską stanowili:

Janina Nowakowska – przeszła do pracy w szkole w Kosewie ze szkoły w Zarębach . W Kosewie w latach 1962-1973, następnie przeszła do pracy w SP w Pomiechówku.

Urszula Adamowicz zd. Kowalska – przeszła ze szkoły w Szczypiornie, w Kosewie ok roku lata 1962-1963 (?) i przeszła do pracy w SP w Modlinie, gdzie była dyrektorem.

Róża Osińska – uczyła jęz. rosyjskiego, przeszła do pracy w Nowym Dworze Maz. (prywatnie siostra dyrektorki p. Zofii Araźnej).

Irena Markowska – polonistka, skończony SN, pracę w szkole w Kosewie rozpoczęła w roku 1962. Przeszła ze szkoły w Błędowie.

Danuta Łopińska – jako jedyna z załogi ukończyła SN  kierunek historia, w tamtym czasie.

Barbara Orzechowska – jęz. rosyjski, w szkole w Kosewie od września 1971 do 1976, następnie przeszła do pracy w przedszkolu w Pomiechówku.

Woźnymi w szkole były panie Gajda i Falak. Do zwykłych obowiązków i zajęć utrzymania czystości w szkole, dochodził obowiązek palenia w piecach kaflowych, które były w każdym pomieszczeniu. Cztery sale lekcyjne na parterze. Na piętrze pokój nauczycielski, sala lekcyjna, kancelaria.

Dodatkowo było mieszkanie dyr. szkoły (pokój z kuchnią) i samodzielny pokój, wykorzystywany przejściowo jako mieszkanie dla nauczyciela.

Roman Rąkowski dyr. szkoły prawdopodobnie od roku 1968 do zamknięcia szkoły w 1976. Następnie pracował jako nauczyciel w szkole w Pomiechówku prowadząc klasę zawodową. Do pracy w szkole w Kosewie państwo Rączkowscy przyszli ze szkoły we wsi Wiersze z terenu Puszczy Kampinowskiej.

Kadrę nauczycielską stanowili:

Bożena Piwko – Dybowska – nauczanie początkowe, lata pracy w Kosewie 1969 – 1973, następnie szkoła podstawowa w Pomiechówku.

Danuta Chmielewska – prawdopodobnie od roku 1970 do roku 1973, następnie przeszła do pracy w szkole w Orzechowie. Kolejną placówką było przedszkole w Pomiechówku

Barbara Świerszcz – lata pracy (?) przeszła do pracy w Twierdzy Modlin

Danuta Nowakowska zd. Fabisiak – lata pracy (?) przeszła do pracy w przedszkolu w Nowym Dworze Maz.

Jadwiga Macińska – pracowała do 1973 roku przeszła do pracy w bibliotece w Nowym Dworze Maz.

Janina Rąkowska – nauczanie początkowe, po 1976 przeszła na emeryturę.

Bolesław Lipko – 1973 – 1976, przeszedł do pracy po zamknięciu szkoły w Szczypiornie.

Od roku 1973 do 1976 (czas zamknięcia szkoły w Kosewie) prowadzono naukę w klasach 1-3.

W ostatnich latach istnienia szkoły woźną była p. Teresa Chęcińska.

Na terenie szkoły był sad. Smaczne jabłka i wiśnie do dziś wspominają uczniowie i kadra nauczycielska.

  Budynek szkoły. Stan obecny. Widok od strony drogi powiatowej. Foto A.Lenart

Galeria zdjęć

Dokumenty

Żródła.

Rozmowy z byłymi nauczycielami i mieszkańcami ówczesnego obwodu szkolnego.

p. Janina Nowakowska – nauczycielka

p. Tadeusz Witkowski – b. uczeń, mieszkaniec i obecny sołtys wsi Kosewo.

H. i R. Świerczewscy – b. uczniowie , mieszkańcy wsi Wymysły.

E. Fabisiak – b. uczeń mieszkaniec wsi Szczypiorno.