Dokumenty Jerzego Mroczkowskiego

Przekazała p. Joanna Buszyńska.

Umowa rok 1946 r.
C,D umowy z 1946 r.
Kurs Wakacyjny
Kurs zimowy dla niekwalifikowanych nauczycieli.
Umowa o pracę 1947 r.
C.d. umowy o pracę
Ukończenie kursu kierowników szkół
Powołanie na tymcz. nauczyciela w szkole w Kosewie p J. Mroczkowskiego
Powołanie J. Mroczkowskiego do pracy w szkole w Kosewie, nauczyciel kontraktowy
Powołanie na kierownika kursu
Nakaz pracy.
Ukończenie kursu zawodowego z biologii przez J. Mroczkowskiego
Zwolnienie kierownika szkoły J. Mroczkowskiego
Powołanie Teresy Biernackiej na kierownika szkoły w Kosewie.

 

 

AGAD AP Grodzisk Maz.