ZHP

Historia harcerstwa na terenie gminy Pomiechówek.

 

Hufiec Pomiechówek

Osoby wymienione poniżej były komendantami hufca Pomiechówek.

1975 – 1976 hm Janina Patocka – Ciuchta
1976 – 1977 phm Elżbieta Gajewska
1977 – 1979 hm Krystyna Łoniś
1979 – 1980 phm Bożena Dybowska – Piwko
1980 – 1980 p.o. pwd Marek Kłębowski
1980 – 1981 pwd Marek Kłębowski
1981 – 1983 p.o. hm Krystyna Łoniś

10 czerwca 1983 roku hufiec został włączony do Hufca Nowy Dwór Mazowiecki.