Według informacji zawartych w Pierwszym Powszechnym Spisie Ludności z 1921 r. wieś Śniadówek liczyła 14 budynków z przeznaczeniem mieszkalnym, 0 innych budynków zamieszkałych, ludności ogółem 83 osoby, w tym 40 mężczyzn i 43 kobiety. Wieś zamieszkiwało wówczas 83 katolików i 0 ewangelików. Wszyscy mieszkańcy Śniadówka byli narodowości polskiej (83 osoby).

 

 

Galeria zdjęć

Nasi mieszkańcy

Śniadówko w prasie

Dokumenty