Z nazwą wsi Goławice spotykamy się już w średniowieczu. Pierwsza wzmianka to informacja o zamianie wsi Mirosław  na wieś Goławice przez klasztor czerwiński  z księciem mazowieckim Bolesławem II w roku 1305.

W roku 1570 wieś dalej jest w posiadaniu klasztoru w Czerwińsku i ma 14 łanów gruntów.

W roku 1827 wieś należała do woj. płockiego, obwodu Płock, pow. płockiego. Parafia Pomiechowo. Było 17 domów i 166 mieszkańców.

W roku 1870 Goławice należą do majątku Czajki pow Pułtusk, liczą 25 domów i 569  mieszkańców. 1*

Źródła: 

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Bióro Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi.

Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi. T. 1 : A-Ł. Wydawca: Warszawa : [s. n.] Data wydania 1827

 

Galeria zdjęć

Nasi mieszkańcy

Goławice I w prasie

Dokumenty