W roku 2021 na terenie gminy Pomiechówek funkcjonuje pięć placówek oświatowych na trzech poziomach nauczania:
Gminne Przedszkole w Pomiechówku „Pod Dębami” im. gen. Edmunda Knolla-Kownackiego
Szkoła podstawowa im. gen. Wiktora Thommée w Pomiechówku
Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Orzechowie Starym
Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Goławicach Pierwszych
Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. gen. Władysława Sikorskiego

W tej zakładce prześledzimy historię oświaty w naszej gminie oraz dzieje obecnie funkcjonujących placówek oświatowych.

Początki oświaty na terenie gminy datujemy na lata dwudzieste XIX wieku. W tym czasie panował powszechny analfabetyzm i tylko jednostki potrafiły się podpisać i umiały czytać. W kilku miejscowościach powstały szkoły elementarne, np. w Orzechowie, Kikołach, Czarnowie i prawdopodobnie w Goławicach.

Pod koniec XIX i na początku XX wieku, w różnych okresach, funkcjonowały szkoły w Kosewie, Błędowie, Nowym Modlinie, Woli Błędowskiej, Szczypiornie i Stanisławowie (Kolonii Aleksandryjskiej).