Nazwy lokalne

Używając codziennie nazw zwyczajowych nie uświadamiamy sobie, że są one naszym dziedzictwem historycznym i kulturowym.
Są to nazwy używane przez społeczność lokalną, oznaczające miejsca, obszary lub pojedyncze obiekty. Często nazwy te funkcjonują poza oficjalną terminologią administracyjną i nie znajdziemy ich na żadnej mapie.
Czasami źródłem pochodzenia danej nazwy są wydarzenia historyczne lub miejscowe legendy. Niestety, coraz rzadziej używane powoli zacierają się w naszej pamięci.
Chcielibyśmy aby jak najwięcej z nich zachowało się, jeśli nie w powszechnym użyciu, to chociaż poprzez ich spisanie.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie tablica-Szczypiorno-685x1024.jpg
Tablica. Mapa wsi Szczypiorno z naniesionymi nazwami lokalnymi, występującymi w tej wsi.

Nazwy lokalne gminy Pomiechówek

Brzezinki – Do końca lat 40. XX wieku niewielka wieś, położona pomiędzy obecną wsią Śniadówko i wsią Błędowo. Nazwa używana jest w celu orientacji w terenie i wskazanie miejsca.

         Kozia Praga- Część Pomiechówka ( wcześniej wsi Brody) położona pomiędzy mostem na Wkrze
 a stacją kolejową, po prawej stronie drogi w kierunku Serocka.
         Macharzeniec – podmokły teren,  okresowo zalewany, położony przy Wkrze pomiędzy mostem kolejowym, a „Księżą Górą”. Jest zaznaczony już na mapie z roku 1825. Nazwa powszechnie znana i obecnie używana.  Brak wyjaśnienia pochodzenia nazwy.
         Owczarnia – teren we wsi Szczypiorno, nazwa historyczna, lata 30. XIX wieku, w miejscu tym stały rozległe zabudowania owczarni. Nazwa używana coraz rzadziej.
          Superunki – nazwa obszaru we wsi Wola Błędowska, położonego przy polu golfowym. Nazwa pochodzi od przydziału dodatkowych gruntów nowym (poniemieckim) właścicielom. A było to tak: po wsi Wola Błędowska chodziła komisja i spisywała inwentarz żywy; cwane chłopy ukrywały przed komisją, bo może zabiorą. Nie schował pierwszy, bo go zaskoczyli. Po spisaniu komisja stwierdziła: kto dużo chowa bydła i świniaków, dostaje dodatkowe przydziały ziemi, taka super nagroda. Stąd superunki.
          Weszka – Jeziorko wśród łąk, pomiędzy „Księżą Górą ” a Czarnowem. Na mapie z 1825 roku opisany jako Weżka. Brak wyjaśnienia nazwy.
          Lita – część gruntów położonych we wsi Błędowo.
          Za ostatni grosz – teren wsi Wymysły.
          Gapia Górka – wieś Wymysły.
          Smolarnia – Wieś Kosewo
          Karecka Górka – „górka”  oblana wodą na terenie łąk pomiechowskich, na wysokości Stanisławowa. Koszona trawa po wysuszeniu, mogła być wywieziona jedynie pojazdem o dużych kołach – takich jak kareta, których wysokość gwarantuje przewiezieni  siana bez jego zamoczenia. Od nazwy tego pojazdu nazwano to wzniesienie.