Szkoła w Stanisławowie

Szkoła powstała w Koloni Aleksandryjskiej, była to pierwotna nazwa obecnej wsi Stanisławowo, w roku 1850.

Zachowało się kilka listów, w których poruszano kwestię podręczników jakie mają obowiązywać w nowo powstałej szkółce parafialnej.

 

Ministerstwo Narodowego                                                                                              28 stycznia 1850

Oświecenia od Kuratora Warszawskiego                                                                                Nr. 678

Szkolnego Okręgu oddział biura                                                                                    Do Pana Towarzysza

Warszawa      dnia 17 luty 1850                                                                                 Ministerstwa Narodowego Oświecenia

                                                                                                   Za pozwoleniem Jego Światłości Kniazia Namiestnika Królestwa                                                                                   Polskiego zaproponowano ufundować (założyć) parafialną szkołę dla osadników wiary prawosławnej w Aleksandrowskiej Kolonii w pobliżu twierdzy Nowogieorgijewskiej .

Biorąc pod uwagę, że polecana (nakazana) paragrafem 13-tym przez Waszą Wysokość zatwierdzona 31 sierpnia 1840 r. ustawa dla szkół warszawskiego szkolnego okręgu przedmioty są wykładane w języku polskim, wyżej wymieniona szkoła powinna być wyłącznie dla dzieci Rosjan prawosławnego wyznania, zatem ja mam honor zapytać o pozwolenie Waszą wysokość z jakich podręczników i programów powinny być wykładane nauki w tej szkole.

                                                                                              podpis nieczytelny.

 

 

Ministerstwo                                                                                                                      Do Pana Kuratora Warszawskiego

Narodowego Oświecenia                                                                                                                        Okręgu Szkolnego

Departament oddział III

4 luty 1850  Nr, 1127

odpowiedź na pismo Nr. 9731

                                                                                                        Na przedstawienie Waszego stanowiska z dnia 17/29                                                                       ubiegłego stycznia o tym z jakich podręczników powinny być  wykładane nauki w parafialnej szkole założonej w Aleksandryjskiej Kolonii w pobliżu Nowogieorgiejewskiej twierdzy dla osadników prawosławnego wyznania, powiadamiam że przedmioty i tryb nauczania w parafialnych szkołach przedłożony jest w zatwierdzonej przez W. wysokość w grudniu 1828 r. ustawie o szkołach, którą dostarczono wam 23 grudnia 1839 r. Nr 1827 – podręczniki przeznaczone do wykorzystania w wymienionej szkole określone w załączonym przy tym wykazie. Zatem mając na uwadze, że w Aleksandryjskiej Kolonii zamierza się oderwać Parafialną szkołę dla prawosławnych , ja sądzę że ona może być urządzona (zorganizowana) w części nauczania na tej samej podstawie co parafialne szkoły w Imperium.

 Podpisał:Minister Narodowego Oświecenia Kniaź……

 Dyrektor ……. Gajewski. starszy naczelnik biura.

Nr. 1254

W zatwierdzonej przez W. Wysokość 8 grudnia 1828 roku ustawie o szkołach w Imperium egzemplarz której przekazano ministrowi Narodowego Oświecenia 23 grudnia 1839 r Nr 1827 dostarczono Opiekunowi Warszawskiego szkolnego okręgu powiedziano w (paragrafach) : 15) we wszystkich parafialnych szkołach w miastach i wsiach nauczamy: 1) Prawa Bożego w/g krótkiego katechizmu Najświętszego Synodu – 2) czytania z książek drukowanych cerkiew i cywilnych 3) z elementarza i 4) czterech działań arytmetycznych.

16, na przedmieściach (w podgrodziach) gdzie jest dużo rzemieślników albo innego rodzaju przemysłowców, być może utworzymy (powołamy) w parafialnych szkołach drugie klasy dla wykładania niektórych przedmiotów przeznaczonych dla niższego szczebla szkół.

Tłumaczenie pow. tekstów p. A. Kucharczyk

Poniżej wykaz zalecanych podręczników.

 

Kadra pedagogiczna w latach 30 -ych XX w.

Trzaskowska Maria

Salata Stanisław

Behnke Edmund

Behnke Maria

Sałazowa Zofia