Czarnowo

„Tabela miast i wsi…” 1*

Czarnowo w roku 1827 należało do województwa płockiego, obwodu Płock, powiatu płockiego, parafia Pomiechowo. Posiadało 44 domy i 295 mieszkańców. Było wsią rządową

Wś. nad rz. Narwią, pow. płoński, gm. i par. Pomiechowo. Leży przy linii dr. żel. Nadwiślańskiej, o 6 w. od Modlina ku Nasielskowi. W 1827 r. było tu 41 dm. i 259 mk., we wsi znajduje się szkoła wiejska, 4 wiatraki i szynk, 456 mk, 57 osad, 67 dm., pow 1301 morg., w tej liczbie 889 morg. gruntu ornego.

 

Galeria zdjęć

Nasi mieszkańcy

Czarnowo w prasie

Dokumenty

 

Źródł:

1* Autor. Bióro Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi. Tytuł: Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi. T. 1 : A-Ł Wydawca : Warszawa : [s. n.] Data wydania 1827

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom I str 762