W tytułowej zakładce omówione będą dzieje mniejszości narodowych i religijnych, które zamieszkiwały w obecnych granicach gminy Pomiechówek.

Najwięcej miejsca poświęcono Rosjanom, Niemcom i Żydom, jako najbardziej liczebnych. Mniejszości narodowe często polonizowały się i głównym elementem odróżniającym ich od rdzennych mieszkańców stawała się religia i pamięć o korzeniach

W podzakładce „Inni” znajdą się informacje o przedstawicielach innych narodowości, którzy mieszkali lub tylko krótko zawitali w te okolice.