Tu będą prezentowane obiekty kultury materialnej znajdujące się w naszej gminie, zarówno cywilne jak i wojskowe według zaproponowanego poniżej podziału:

Cmentarze
Domy
Forty
Jednostka wojskowa
Kapliczki
Mosty
Pomniki