Ziemia zakroczymska

AGAD syg. PL_1_402_317-110
Plan wsi rządowej Czarnowo
Rok 1862
AGAD syg. 1_402_0_0_315-37
Plan granicy między wsiami Szczypiorno i Goławice
Rok 1841
AGAD syg. 1_402_0_0_317-112
Plan cegielni we wsi Pomiechówek
Rok 1847
AGAD syg. PL_1_402_317-113
Mapa rzek Wisły, Narwi i Wkry w ekonomii Zakroczym
Rok 1859
AGAD syg. PL_1_402_120-1
Mapa sporu granicznego między dobrami Błędowo i Zaręby
Rok 1802
AGAD syg. PL_1_402_192-5
Plan pomiarowy części gruntów Modlina
Rok 1839
AGAD syg. PL_1_402_198-16
Plan pomiarowy części ekonomii Zakroczym
Rok 1795-1815
AGAD syg. PL_1_402_199-19
Plan kolonii Modlin
Rok 1795-1815
AGAD syg. PL_1_402_202-19_0001
Plan pomiarowy części gruntów guberni płockiej
Rok 1800 – 1900
AGAD syg. PL_1_402_202-19_0002
Plan pomiarowy części gruntów guberni płockiej
Rok 1800 – 1900
AGAD syg. PL_1_402_202-19_0003
Plan pomiarowy części gruntów guberni płockiej
Rok 1800 – 1900
AGAD syg. PL_1_402_202-19_0004
Plan pomiarowy części gruntów guberni płockiej
Rok 1800 – 1900
AGAD syg. PL_1_402_202-19_0005
Plan pomiarowy części gruntów guberni płockiej
Rok 1800 – 1900
AGAD syg. PL_1_402_202-15
Rejestr pomiarowy łąk wsi Kosewo i dóbr Nowy Dwór i Nowy Modlin.
Rok 1857
AGAD syg. PL_1_402_202-16
Mapa części gruntów ekonomii Zakroczym
Rok 1857
AGAD syg. PL_1_402_215-8
Plan pomiarowy wsi Czarnowo
1795-1815
AGAD syg. PL_1_402_264-2
Mapa gruntów wsi Kossewo w ekonomii Zakroczym 1800-1815
AGAD syg. PL_1_402_362-40
Plan odpadku leśnego w obrębie Brody w ekonomii Zakroczym
1839 r.
AGAD syg. PL_1_402_303-20
Mapa sporu granicznego między wsiami Goławice, Kossewo, Kossewko, Suchodół, Szczypiorno i miastem Zakroczym
1803 r.
AGAD syg. PL_1_402_280-8
Mapa sporu granicznego między wsiami Goławice, Kossewo, Kossewko, Suchodół, Szczypiorno i miastem Zakroczym
1811 r.
AGAD syg. PL_1_402_409-7
Mapa sporu granicznego między wsiami Szczypiorno, Kossewko, Kossewo i miastem Zakroczym
1802 r
AGAD syg. 1_402_0_0_324-113
Plan obrębu leśnego Szczypiorno
Rok 1800-1850
AGAD syg. PL_1_402_73-11
Mapa rzeki Narwi pomiędzy Ostrołęką i Modlinem Rok 1700-1900
AGAD syg. PL_1_402_361-44
Mapa sporu granicznego między obrębami leśnymi Miękoszyn i Brody w leśnictwie Zakroczym
Rok 1838
AGAD syg. PL_1_402_265-16
Plan wsi Goławice w ekonomii Zakroczym
Rok 1819
AGAD syg. PL_1_402_317-96
Plan gruntów cerkiewnych w kolonii Aleksandryjska Rok1853
AGAD syg. PL_1_402_317-94
Plan części nowej granicy wsi Pomiechów.
Rok 1860
AGAD syg. PL_1_402_300-14
Plan sytuacyjny lasów wokół dóbr Pomiechów i Brody.
Rok 1801
AGAD syg. PL_1_402_311-8
Plan łąk kolonii Orzechowo w ekonomii Zakroczym
Rok 1858
AGAD syg. PL_1_402_189-9
Plan pomiarowy części ekonomii Zakroczym.
Rok 1858
AGAD syg. PL_1_402_409-7
Mapa sporu granicznego między wsiami Szczypiorno, Kossewko, Kossewo i miastem Zakroczym.
Rok 1802
AGAD syg. PL_1_402_317-89
Plan kolonii Aleksandryjska.
Rok 1842
AGAD syg. PL_1_402_318-102
Plan części gruntu po starostwie Zakroczym.
Rok 1815-1865
AGAD syg 341 – 22
AGAD syg 361 – 40
AGAD syg 361 -41
AGAD syg. 159 – 1
AGAD syg. 131 – 13
AGAD syg. 395 – 26
AGAD syg 171 – 13
AGAD syg 131 – 2
AGAD syg PL-1-402-297 – 22
AGAD syg PL-1-402-202-14

 

 

 

 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 244752539_1081202798951595_5251696024834227797_n-1.jpg

Mazowsze na mapie Polski za panowania Kazimierza Wielkiego

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 245234665_292746765998247_8668268466196946364_n.jpg

Źródło: Atlas historyczny Polski, red. W. Czapliński, T. Ładogórski, PPWK, Wrocław 1985