W czasach zaborów na terenie gminy Pomiechówek mieściła się 7- oddziałowa szkoła. Rozrzucona była po okolicznych miejscowościach: Pomiechowie, Stanisławowie i Pomiechówku. W latach 30. XX w. Szkoła w Pomiechowie spłonęła od uderzenia pioruna.

 

Sprawą do ustalenia jest czy kierownikiem tej placówki był p. Żemajtis.

 

 

 

 

 

 

.

 

Kierownik szkoły Tadeusz Wiewiórkowski ( ok 1934 do 1939 r)

Kadra pedagogiczna lat 30. XX w. szkole w Pomiechówku.

Budkiewicz Maria

Mądrzyk Maria – udzielała się społecznie, samotna, zamieszkała w Pomiechówek – Parcele.

Mroczkowski Aleksander – żonaty, Pomiechówek – Parcele.

Nowakowski Marian – żonaty, Stanisławowo

p. Milewska

Szczur Henryk – samotny, Pomiechówek

p. Piechuta

Trojanowska Maria

Urbańska Julia

Wiewiórkowska Józefa

ks. Ziemieniecki Ksawery

ks. Salezjanik Jan

Wydarzenia SP Pomiechówe 1934 – 1939

Galeria 1935 – 1937

Dokumenty

 

 

 

 

Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły był:

p. Mroczkowski (do czasu powrotu p T. Wiewiórkowskiego).

Kierownik –  Tadeusz Wiewiórkowski 1945 – 1957

p. Wiewiórkowska

Maria Budkiewicz – uczyła języka polskiego i matematyki.

B. Kazimierski – uczył jęz. rosyjskiego

p. Kazimierska – uczyła klasy I – IV

Pan(i) Staff – (?)

p. Mroczkowska

Ineza Jarosz – rozpoczęła pracę w szkole w Pomiechówku w 1950 r. Uczyła jęz. polskiego. 16 X 1975 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Janina Regulska – rozpoczęła pracę w szkole w Pomiechówku w 1951 r. uczyła w klasach I – IV, oraz polskiego w klasach V – VII. 16 X 1975 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Stanisława Edgaro – rozpoczęła pracę w szkole w Pomiechówku w 1952 lub 1953 r., uczyła geografii i zajęć praktycznych. (Prace w oświacie rozpoczęła w 1950 r.). 16 X 1975 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Zdzisław Kiliś – rozpoczął pracę w szkole w Pomiechówku w 1955 r., uczył historii. 16 X 1975 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Społecznik, Radny gminy Pomiechówek. W latach 1991 – 1998rzewodniczący Rady Gminy. Długoletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Pomiechówka.

Galeria 1945 – 1957

Kierownik – Bolesław Kazimierski 1957 – 1960

Kadrę nauczycielską tworzyli:

Pani Niewęgłowska

Pan Niewęgłowski

Pani Wartałowicz – uczyła geografii i wychowania fizycznego.

Pani Trojanowska

Pani Szczurzyńska

Pani Żemajtis

Antoni Polak

Sabina Gułajska – 

K. Łakoma

C. Regulska

St. Grabowski

Pracownicy administracyjni

Jan Łazarski

Wydarzenia 1957 – 1960

Galeria 1957 – 1960

 

 

 

Kierownik – Michalina Grabowska – kierownik szkoły, nauczycielka jez. polskiego (1960 – 1962)

Mirosława Tonakiewicz – po ślubie Strzelecka – wychowanie fizyczne.

Janina Rybak – nauczycielka rysunków

Kazimierski

Irena Kazimierska

Genowefa Motylińska

Benigna Rybak – nauczycielka WPT – Wychowanie praktyczno – techniczne

Wydarzenia 1960 – 1962

Galeria lata 1960 – 1962

 

 

 

 

Kierownik – Franciszek Bartosiewicz w latach 1962 – 1966  

Wydarzenia 1961 – 1966

Galeria 1962 – 1966

 

 

Kierownik – Stanisław Jakubczak 1967 – 1968

Kadra nauczycielska

Wydarzenia 1967 – 1968
Galeria 1967-1968

 

 

 

Kierownik – Zdzisław Kiliś w latach 1968 – 1972

Kadra nauczycielska

Wiesława Urbaś – 1970

Malec – jęz. rosyjski

Janina Zakrzewska 1969

Wydarzenia 1969 – 1972

Galeria 1969 – 1972

 

 

 

Dyrektor  Franciszek Bartosiewicz 1973 – 1980

Zygmunt Drank – rozpoczął pracę w szkole w Pomiechówku w 1973 r. (w oświacie od 1951 r.) uczył biologii. 16 X 1975 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Janina Nowakowska – 1973 – 2003 nauczanie początkowe

Halina Misiun – jęz polski

Jerzy Wysokiński – nauczyciel biologii

J. Krzyżewska – nauczyciel matematyki

Zofia Rębecka – nauczycielka w-f

Tomasz Rudzki – nauczyciel w-f

Wydarzenia 1973 – 1980

Galeria 1973 – 1980

 

 

 

 

Dyrektor – Edmund Pawełczuk – w latach 1980 – 1983

Wydarzenia 1980 – 1983

Galeria 1980 – 1983

 

 

 

 

Dyrektor – Helena Bondyra – w latach -1983 – 1984

Wydarzenia 1983 – 1984

Galeria 1983 – 1984

 

 

 

 

Dyrektor – Marian Wojańczyk – w latach 1984 – 1986

Wydarzenia 1984 – 1986

Galeria 1984 – 1986

 

 

Dyrektor – Henryk Żuk – w latach 1986 – 1997

Wydarzenia 1986 – 1997

Galeria 1986- 1997

 

 

 

Dyrektor – Barbara Arbaszewska w latach 1997 – 2001

Wydarzenia 1997 – 2001

Galeria 1997 – 2001

 

 

 

Dyrektor – Adam Szatkowski dyr. od roku 2001, nauczyciel, wychowanie fizyczne

Wydarzenia 2001 –

Galeria 2001 – 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Kujawska – wicedyrektor, klasy I- III, nauczyciel wychowawca, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia komputerowe

Bożena Kalinowska – wicedyrektor, klasy IV – VIII, nauczyciel matematyki, wychowawca

Anna Banach – wychowawca świetlicy, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Monika Bany – wychowawca świetlicy

Katarzyna Błońska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki

Urszula Chrząstek – nauczyciel współorganizator procesu kształcenia

Małgorzata Czerwonka – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel etyki, wychowawca

Mariusz Dana – nauczyciel chemii

Arkadiusz Czubakowski – ksiądz, nauczyciel religii

Agnieszka Drwęcka – nauczyciel fizyki i matematyki

Iwona Kostro – Olechowska – nauczyciel religii

Małgorzata Szczepankowska – logopeda

Katarzyna Nowak – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca

Beata Kryśkiewicz – nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca

Wioletta Wodzyńska- nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, religia, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, wychowawca

Ewa Rączka -nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, religia, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, wychowawca

Mariola Tamowicz – nauczyciel, gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne
 
Hanna Kownacka – nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, wychowawca
 
Elżbieta Krzewińska – nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, wychowawca
 
Jadwiga Marzec – nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, wychowawca
 
Beata Pierzchała – nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, wychowawca
 
Katarzyna Roman – nauczyciel języka polskiego, wychowawca
 
Agnieszka Żuławnik – nauczyciel
 
Monika Składanek – nauczyciel matematyki, wychowawca
 
Joanna Kujawska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca
 
Bartosz Kujawski – nauczyciel wychowania fizycznego
 
Andrzej Bołbot – ksiądz, nauczyciel religia prawosławna
 
Anna Dzwonek – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca
 
Magdalena Gajewska – nauczyciel przyrody i historii, wychowawca
 
Leszek Gałężewski – nauczyciel plastyki i informatyki, wychowawca
 
Magdalena Kiliś – nauczyciel, wychowawca
 
Joanna Królikowska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca
 
Joanna Kurpiewska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca
 
Justyna Kucińska – psycholog
 
Andrzej Łuszczewski – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca
 
Justyna Mazurek – nauczyciel historii, wychowawca
 
Małgorzata Menich – nauczyciel języka angielskiego
 
Ewa Nowicka – nauczyciel – świetlica
 
Żaneta Owocka – pedagog
 
Agnieszka Piwowarek – nauczyciel, wychowawca
 
Anna Podgórska – nauczyciel
 
Katarzyna Sekutowicz – nauczyciel, wychowawca
 
Renata Szatkowska – nauczyciel, Bibliotekarz
 
Joanna Tomkiewicz – nauczyciel – świetlica
 
Barbara Bieńkowska – nauczyciel
 
Ewelina Wiktorowicz – nauczyciel
 
Alina Woszczyk – Głażewska – nauczyciel biologi, geografii, wychowawca
 
Joanna Wrzosek – Bartnik – psycholog
 
Ewelina Wyrek – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca
 
Agnieszka Gadzała – nauczyciel
 
Monika Marszałek – nauczyciel, logopedia
 
Dorota Turek-Ździebłowska – nauczyciel
 
Marta Krupko – nauczyciel
 
Anita Gołuch – nauczyciel
 
Elżbieta Nadolska – nauczyciel geografii
 
 
 

Źródło:

http://sppomiechowek.pl
Kronika szkolna