Po odzyskaniu niepodległości, na terenie gminy Pomiechówek funkcjonowały szkoły jednoklasowe, rozlokowane w okolicznych miejscowościach: Pomiechowie, Stanisławowie i Pomiechówku (tu dwie lokalizacje). Po 1923 r. w wyniku reform powstała siedmio-oddziałowa szkoła dalej działająca w kilku lokalizacjach.  W latach 30. XX w. Szkoła w Pomiechowie spłonęła od uderzenia pioruna.

Fragment z „Kalendarza Ilustrowanego na 1923 r.” Warszawa wydawnictwo Zorza.

 

Pierwszym kierownikiem szkoły był Franciszek Żemajtis. 1923 r. – 1934 

 

Kolejnym przedwojennym kierownikiem szkoły był Tadeusz Wiewiórkowski ( ok 1935 do 1939 r)

Kadra pedagogiczna lat 30. XX w. szkole w Pomiechówku.

Budkiewicz Maria

Mądrzyk Maria – udzielała się społecznie, samotna, zamieszkała w Pomiechówek – Parcele.

Mroczkowski Aleksander – żonaty, Pomiechówek – Parcele.

Nowakowski Marian – żonaty, Stanisławowo

p. Milewska

Szczur Henryk – samotny, Pomiechówek

p. Piechuta

Trojanowska Maria

Urbańska Julia

Wiewiórkowska Józefa

ks. Ziemieniecki Ksawery

ks. Salezjanik Jan

Wydarzenia SP Pomiechówe 1923 – 1939

Galeria budowa szkoły 1923 – 1937

Galeria zdjęcia uczniów 1923 – 1939

Dokumenty

 

W czasie okupacji niemieckiej po wrześniu 1939 r. na terenie Pomiechówka kilkoro nauczycieli prowadziło tajne nauczanie. Byli to: pani Urbańska, pani Maria Budkiewicz, pani Żemajtis, pani Borkowska, pani Urbańska, pani Trojanowska, p. Żytecki. W Goławicach pani Strzeszewska. 

 

 

 

Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły był:

p. Mroczkowski (do czasu powrotu p T. Wiewiórkowskiego).

Kierownik –  Tadeusz Wiewiórkowski 1945 – 1946

p. Wiewiórkowska

Maria Budkiewicz – uczyła języka polskiego i matematyki.

B. Kazimierski – uczył jęz. rosyjskiego

p. Kazimierska – uczyła klasy I – IV

Pan(i) Staff – (?)

p. Mroczkowska

Ineza Jarosz – rozpoczęła pracę w szkole w Pomiechówku w 1950 r. Uczyła jęz. polskiego. 16 X 1975 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Janina Regulska – rozpoczęła pracę w szkole w Pomiechówku w 1951 r. uczyła w klasach I – IV, oraz polskiego w klasach V – VII. 16 X 1975 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Stanisława Edgaro – rozpoczęła pracę w szkole w Pomiechówku w 1952 lub 1953 r., uczyła geografii i zajęć praktycznych. (Prace w oświacie rozpoczęła w 1950 r.). 16 X 1975 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Zdzisław Kiliś – rozpoczął pracę w szkole w Pomiechówku w 1955 r., uczył historii. 16 X 1975 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Społecznik, Radny gminy Pomiechówek. W latach 1991 – 1998rzewodniczący Rady Gminy. Długoletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Pomiechówka.

Galeria 1945 – 1946

Kierownik – Bolesław Kazimierski 1947 – 1960

Kadrę nauczycielską tworzyli:

Pani Niewęgłowska

Pan Niewęgłowski

Pani Wartałowicz – uczyła geografii i wychowania fizycznego.

Pani Trojanowska

Pani Szczurzyńska

Pani Żemajtis

Antoni Polak

Sabina Gułajska – 

K. Łakoma

C. Regulska

St. Grabowski

Pracownicy administracyjni

Jan Łazarski

Wydarzenia 1947 – 1960

Galeria 1947 – 1960

 

 

 

Kierownik – Michalina Grabowska – kierownik szkoły, nauczycielka jez. polskiego (1960 – 1962)

Mirosława Tonakiewicz – po ślubie Strzelecka – wychowanie fizyczne.

Janina Rybak – nauczycielka rysunków

Kazimierski

Irena Kazimierska

Genowefa Motylińska

Benigna Rybak – nauczycielka WPT – Wychowanie praktyczno – techniczne

Wydarzenia 1960 – 1962

Galeria lata 1960 – 1962

 

 

 

 

Kierownik – Franciszek Bartosiewicz w latach 1962 – 1966  

Wydarzenia 1961 – 1966

Galeria 1962 – 1966

 

 

Kierownik – Stanisław Jakubczak 1967 – 1968

Kadra nauczycielska

Wydarzenia 1967 – 1968
Galeria 1967-1968

 

 

 

Kierownik – Zdzisław Kiliś w latach 1968 – 1972

Kadra nauczycielska

Wiesława Urbaś – 1970

Malec – jęz. rosyjski

Janina Zakrzewska 1969

Maria Malinowska – matematyka

Wydarzenia 1969 – 1972

Galeria 1969 – 1972

 

 

 

Dyrektor  Franciszek Bartosiewicz 1973 – 1980

Zygmunt Drank – rozpoczął pracę w szkole w Pomiechówku w 1973 r. (w oświacie od 1951 r.) uczył biologii. 16 X 1975 r. odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Janina Nowakowska – 1973 – 2003 nauczanie początkowe

Halina Misiun – jęz polski

Jerzy Wysokiński – nauczyciel biologii

J. Krzyżewska – nauczyciel matematyki

Zofia Rębecka – nauczycielka w-f

Tomasz Rudzki – nauczyciel w-f

Wydarzenia 1973 – 1980

Galeria 1973 – 1980

 

 

 

 

Dyrektor – Edmund Pawełczuk – w latach 1980 – 1983

Wydarzenia 1980 – 1983

Galeria 1980 – 1983

 

 

 

 

Dyrektor – Helena Bondyra – w latach -1983 – 1984

Wydarzenia 1983 – 1984

Galeria 1983 – 1984

 

 

 

 

Dyrektor – Marian Wojańczyk – w latach 1984 – 1986

Wydarzenia 1984 – 1986

Galeria 1984 – 1986

 

 

Dyrektor – Henryk Żuk – w latach 1986 – 1997

Wydarzenia 1986 – 1997

Galeria 1986- 1997

 

 

 

Dyrektor – Barbara Arbaszewska w latach 1997 – 2001

Wydarzenia 1997 – 2001

Galeria 1997 – 2001

 

 

 

Dyrektor – Adam Szatkowski dyr. od roku 2001, nauczyciel, wychowanie fizyczne

Wydarzenia 2001 –

Galeria 2001 – 

 

 

 

 

 

 

 

Jolanta Kujawska – wicedyrektor, klasy I- III, nauczyciel wychowawca, edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna, zajęcia komputerowe

Bożena Kalinowska – wicedyrektor, klasy IV – VIII, nauczyciel matematyki, wychowawca

Anna Banach – wychowawca świetlicy, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Monika Bany – wychowawca świetlicy

Katarzyna Błońska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, plastyki

Urszula Chrząstek – nauczyciel współorganizator procesu kształcenia

Małgorzata Czerwonka – nauczyciel języka polskiego, nauczyciel etyki, wychowawca

Mariusz Dana – nauczyciel chemii

Arkadiusz Czubakowski – ksiądz, nauczyciel religii

Agnieszka Drwęcka – nauczyciel fizyki i matematyki

Iwona Kostro – Olechowska – nauczyciel religii

Małgorzata Szczepankowska – logopeda

Katarzyna Nowak – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca

Beata Kryśkiewicz – nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, wychowawca

Wioletta Wodzyńska- nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, religia, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, wychowawca

Ewa Rączka -nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, religia, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, wychowawca

Mariola Tamowicz – nauczyciel, gimnastyka korekcyjna, wychowanie fizyczne
 
Hanna Kownacka – nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, wychowawca
 
Elżbieta Krzewińska – nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, wychowawca
 
Jadwiga Marzec – nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, wychowawca
 
Beata Pierzchała – nauczyciel, edukacja wczesnoszkolna, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, wychowawca
 
Katarzyna Roman – nauczyciel języka polskiego, wychowawca
 
Agnieszka Żuławnik – nauczyciel
 
Monika Składanek – nauczyciel matematyki, wychowawca
 
Joanna Kujawska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca
 
Bartosz Kujawski – nauczyciel wychowania fizycznego
 
Andrzej Bołbot – ksiądz, nauczyciel religia prawosławna
 
Anna Dzwonek – nauczyciel języka niemieckiego, wychowawca
 
Magdalena Gajewska – nauczyciel przyrody i historii, wychowawca
 
Leszek Gałężewski – nauczyciel plastyki i informatyki, wychowawca
 
Magdalena Kiliś – nauczyciel, wychowawca
 
Joanna Królikowska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca
 
Joanna Kurpiewska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca
 
Justyna Kucińska – psycholog
 
Andrzej Łuszczewski – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca
 
Justyna Mazurek – nauczyciel historii, wychowawca
 
Małgorzata Menich – nauczyciel języka angielskiego
 
Ewa Nowicka – nauczyciel – świetlica
 
Żaneta Owocka – pedagog
 
Agnieszka Piwowarek – nauczyciel, wychowawca
 
Anna Podgórska – nauczyciel
 
Katarzyna Sekutowicz – nauczyciel, wychowawca
 
Renata Szatkowska – nauczyciel, Bibliotekarz
 
Joanna Tomkiewicz – nauczyciel – świetlica
 
Barbara Bieńkowska – nauczyciel
 
Ewelina Wiktorowicz – nauczyciel
 
Alina Woszczyk – Głażewska – nauczyciel biologi, geografii, wychowawca
 
Joanna Wrzosek – Bartnik – psycholog
 
Ewelina Wyrek – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca
 
Agnieszka Gadzała – nauczyciel
 
Monika Marszałek – nauczyciel, logopedia
 
Dorota Turek-Ździebłowska – nauczyciel
 
Marta Krupko – nauczyciel
 
Anita Gołuch – nauczyciel
 
Elżbieta Nadolska – nauczyciel geografii
 
Emerytowani nauczyciele, do ustalenia rok rozpoczęcia pracy: Barbara Arbaszewska (historia?), Feliks Bartosiewicz (matematyka?), Maria Bartosiewicz (biblioteka), Elżbieta Białobrowko (prace Ręczne), Maria Chmielewska (jeż polski), Wanda Cichocka (matematyka), Hanna Drzazgowska (nauczanie początkowe), Elżbieta Gajewska (jęz. polski), Pawełczuk (jęz. rosyjski), Danuta Jaruga (biblioteka), Bożena Kłębowska (chemia), Krystyna Kornacka (jeż. rosyjski, angielski), Pan Korycki (muzyka), Stanisław Królikowski (historia), Elżbieta Krzewińska(nauczanie początkowe), Maria Kruszewska (psycholog), Janina Makowska (nauczanie początkowe, matematyka), Maria Malinowska (fizyka, matematyka), Janina Mańska (prace ręczne), Halina Misiun (jęz. polski), Pani Murawska (biologia), Janina Patocka-Ciuchta (jęz. rosyjski, harcerstwo), Pani Pigoń (jeż. angielski), Bożenna Piwko (nauczanie początkowe, historia), Monika Radecka (rytmika), Zofia Rebecka (wychowanie fizyczne), Zbigniew Rębecki (muzyka), Jolanta Rudnicka (Kujawska), (świetlica, nauczanie początkowe), , Tomasz Rudzki (wychowanie fizyczne), Jerzy Rusek (historia), Bożena Rutkowska (plastyka), Pan Szczurowski (matematyka, fizyka), Jadwiga Szczurowska (matematyka), Janina Śmigasiewicz (matematyka), Mirosława Strzelecka (biologia), Barbara Więcław (jęz. polski), Elżbieta Więcław (jęz. angielski), Weronika Włodarczyk (wych. fiz.), Hanna Wojciechowska (nauczanie początkowe, historia), Barbara Wołoszyn (matematyka), Janina Zakrzewska (biblioteka, jęz. polski),  Danuta Zalewska (geografia), Elżbieta Zawieska (nauczanie początkowe), Halina Zbrzeska (nauczanie początkowe), Henryk Żuk (matematyka), Jolanta Żuk (matematyka)
 
Administracja i obsługa: Kazimiera Kujawska – sekretarka, Bożena Mazurkiewicz – sekretariat, Henryk Mazurkiewicz – kierowca, Pani Pierzynowska – woźna, Pani Kornacka, p. Machowicz, Pani Owsianko – woźna, kucharka, Pani Cherszon – woźna, Pan Filipiak – woźny, palacz, Pani Filipiak – woźna, Pani Trzeciak- intendentka, Pani Kosior – wożna, Pani Sitkiewicz – księgowa, Pani Roma (?) – księgowa.
 

Źródło:

http://sppomiechowek.pl
Kronika szkolna