w/g Marka Jakubiaka, zdjęcie może pochodzić z roku szkolnego 1958/59. rocznik 1948, klasa p. Marii Budkiewicz – na zdjęciu.
Uczniowie od lewej górny rząd: Eugeniusz Owocki, Stanisław Zalewski, Jan Pietrzak, Józef Szafrański, Jerzy Pająk,
Drugi rząd od góry od lewej: (?) Calak, Barbara Leszczyńska, Orlikowska, Ryszard Jakubiak, Andrzej Pająk.
W pierwszym rzędzie od lewej: Ela Łęgowska, (?) Pisarek, Grażyna Sołtysik, (?) Grunczewska, (?) Motylińska, Stanisław Mazurek, Witold Deręgowski

Nauczycielka p. Godek. Prawdopodobny rocznik uczniów 1952. Rozpoznano: M. Nowicki, S. Wichowski, G. Grzybowski, E. Kamińska, A. Mróz, St. Sołtysik. T. Kulik, S. Lis, B. Zalewska, St. Ruciński, E. Jaskólska, E. Wróbel, H. Pierewoz, G. Budkiewicz, A. Kurpiewska, W. Myślińska, A. Cisak, (?) Siwek, J. Błaszczak, T. Antosik, I. Lasocka, J. Kornacki, T. Ciecierski, E. Jakubiak, K. Dąbrowski, W. Pietrow, Z Piotrowski, J. Michalski, Z. Włodarczyk, .. Z albumu A. Szczęsnego.
Trzej młodzieńcy na tle szkoły w Pomiechówku. Pierwszy z lewej Ryszard Kruszewski 1947 r. Z albumu Grzegorza Szklarka.