• Pierwsze wzmianki związane ze szkołą na terenie obecnej gminy Pomiechówek pochodzą z 1820 roku. W aktach p. Pomiechowo odnotowano zgon  Franciszka Gurskiego– nauczyciela w szkółce elementarnej w Orzechowie
 • Nauczanie we wsi Goławice potwierdza wpis w księdze p. Pomiechowo,: w akcie zgonu z dnia 2 czerwca 1825 roku Nr 25, zapisano: zmarł Józef Kowalewski nauczyciel z Goławic zamieszkały w ziemiance, lat 77 mąż Justyny Prusińskiej.
 • 10 lutego 1849 r. otwarto pierwszą szkołę w Kolonii Aleksandryjskiej.
 • 20 grudnia 1866 r. otwarto szkołę w Szczypiornie
 • ok 1934 do 1939 kierownikiem S.P. w Pomiechówku był p. Tadeusz Wiewiórkowski
 • 1936 r. kierownikiem S.P. w Orzechowie zostaje p. Władysław Piotrak (1936 – 19640
 • 1937 r. rozpoczęcie budowy Szkoły Podstawowej w Pomiechówku. ( Brody)
 • w kwietniu 1945 r. po zakończeniu działań wojennych wznowiono naukę w szkolę w Pomiechówku 
 • 1945 r. kierownikiem S.P. w Pomiechówku zostaje p. Tadeusz Wiewiórkowski. 
 • 15 maja 1946 r. zaczęło działać przedszkole w Pomiechówku
 • 1 lutego 1947 r. rozpoczęcie dwumiesięcznego kursu dla wychowawczyń przedszkoli w Pomiechówku, organizowanym przez „Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci”.
 • 10 marca 1947 r. odwiedziła przedszkole w Pomiechówku „wizytatorka ministerialna” ob. Janina Pawłowska, oraz okręgowa wizytatorka szkół Halina Mystkowska”.
 • 24 maja 1947 r. odbyło się poświęcenie przedszkola przez ks. St. Mazurczaka.
 • 1957 r. kierownikiem S.P w Pomiechówku zostaje p. Bolesław Kazimierski (1957 – 1960)
 • 31 kwietnia 1959 r. położono kamień węgielny pod budowę Szkoły Podstawowej w Orzechowie
 • 1960 r. kierownikiem S.P. w Pomiechówku zostaje p. Michalina Grabowska (1960 – 1962)
 • 1960 kierownikiem S.P. w Goławicach zostaje p. Alicja Kowalik
 • 21 stycznia 1961 r. oddano do użytku budynek S.P. w Orzechowie
 • 1962 r. kierownikiem S.P. w Pomiechówku zostaje p. Franciszek Bartosiewicz
 • 1964 r. dyrektorką przedszkola w Pomiechówku zostaje p . Janina Karbownik  – Wiśniewska
 • 1 września1964 r. rozpoczyna działalność dwuletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Mieści się w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Nasielskiej 3 w Pomiechówku i jest jej administracyjnie podporządkowana. Stanowisko dyrektora szkoły obejmuje p. Franciszek Bartosiewicz (1962 – 1966).
 • 1964 r. kierownikiem S.P. w Goławicach zostaje p. Jan Zamkowski (1964 – 2002) 
 • 1965 r. kierownikiem S.P. w Orzechowie zostaje p. Edmund Pawelczuk
 • 1967 r. dyrektorem Szkoły Podstawowej i SPR zostaje p. Stanisław Jakubczak (1967 – 1968).
 • 1969 r. kierownikiem S.P. w Pomiechówku zostaje p. Zdzisław Kiliś, zarazem zostaje kolejnym dyrektorem S.P. i SPR 
 • 1969 r. Szkoła Przysposobienia Rolniczego zostaje przekształcona w Zasadniczą Szkołę Rolniczą i uzyskuje status samodzielnej jednostki organizacyjnej. Obowiązki dyrektora powierzono p.  Stanisławowi Kujawskiemu.
 • 1973 r. dyrektorem S.P. w Pomiechówku zostaje p. Franciszek Bartosiewicz ( jest to Zbiorcza Szkoła Gminna)
 • 10 kwietnia 1974 r. nadanie S.P. w Pomiechówku imienia gen. Wiktora Thommee.
 • 1975 r. Naczelnik Powiatu Nowodworskiego powołał Zasadniczą Szkołę Mechanizacji Rolnictwa.
 • 1976 r. kierownikiem S.P. w Orzechowie zostaje p. Maria Chmielewska, po zmieniającym pracę Eugeniuszu Pawełczuku 
 • 18 października1977 r. odznaczenie Zbiorczej Szkoły Gminnej im. gen. Wiktora Thommee w Pomiechówku  Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
 • 23/24 października w budynku S.P. w Orzechowie wybuchł pożar`
 • 1978 r. zmieniono nazwę ZSR na Zasadniczą Szkołę ogrodniczą
 • 1978 r. zakupiono budynek typowego 5 oddziałowego przedszkola
 • 1979 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania zostaje powołana pierwsza w Pomiechówku szkoła średnia – Liceum Rolnicze.
 • 9 stycznia 1980 r. tragiczny wypadek autobusu szkolnego ze szkoły w Orzechowie. Ginie troje uczniów.
 • 9 lutego 1980 r. dyrektorem S.P. w Orzechowie zostaje Dominik Golec
 • 1980 dyrektorem S.P. w Pomiechówku zostaje p. Edmund Pawełczuk
 • 1980 r. kierownikiem S.P. w Orzechowie zostaje p. Anna Strzelczak 
 • 13 października 1980 r. Kurator Oświaty i Wychowania otworzył w Pomiechówku filię Wieczorowego Technikum Rolniczego w Brwinowie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej.
 • 1981 r. Wydział Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy powołał Technikum Ogrodnicze na podbudowie szkoły podstawowej.
 • 1982 r. kierownikiem S.P. w Orzechowie zostaje p. Marek Kłębowski
 • 1983 r. Technikum Rolnicze przestało być filią Brwinowa i zostało podporządkowane organizacyjnie dyrekcji Technikum Ogrodniczego w Pomiechówku.
 • 1983 r. dyrektorem S.P. w Pomiechówku zostaje p. Helena Bondyra
 • 1983 r. kierownikiem S.P. w Orzechowie zostaje p. Zbigniew Affek
 • 1983 r. w Technikum Rolniczym odbył się pierwszy egzamin maturalny.
 • 1984 dyrektorem S.P. w Pomiechówku zostaje p. Marian Wojańczyk
 • 1985 r powstaje Zespół Szkół Rolniczych
 • 1986 r. dyrektorem S.P. w Pomiechówku zostaje p. Henryk Żuk
 • 1986 r. rozpoczyna się budowa nowej siedziby Zespołu Szkół Rolniczych przy ulicy Ogrodniczej 6 w Pomiechówku.
 • 1989 r. dyrektorem ZSR zostaje p. Stanisław Szczurowski.
 • 1991 r. kierownikiem S.P. w Orzechowie zostaje p. Jadwiga Cichocka
 • 1991 r. powstaje Technikum Technologii Żywności.
 • 1994 r. kierownikiem S.P. w Orzechowie zostaje p. Tadeusz Szczepankowski
 • 1995 r. Uroczyste otwarcie nowej siedziby Zespołu Szkół Rolniczych przy ul. Ogrodniczej 6.
 • 1997 r. powstało Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego w ramach ZSR
 • 1997 r. dyrektorem S.P. w Pomiechówku zostaje p. Barbara Arbaszewska
 • 1998 r. decyzją Ministerstwa Rolnictwa zostaje powołany, w miejsce dotychczasowego Zespołu Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
 • 15 marca 1999 r. Rady Gminy Pomiechówek podjęła uchwałę o założeniu Gimnazjum. 
 • 1 września 1999 r. otwarcie Gimnazjum w Pomiechówku.
 • 2000 r. w Zespole Szkół Rolniczych do użytku zostaje oddana nowoczesna hala sportowa.
 • 2001 r. dyrektorem Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego zostaje p. Maria Nakiela
 • 2001 r. dyrektorem S.P. w Pomiechówku zostaje p. Adam Szatkowski
 • 18 maja 2002 r. nadano imię Felicjana Sławoja Składkowskiego Gimnazjum w Pomiechówku
 • 2002 r. dyrektorem S.P. w Goławicach zostaje p. Sławomir Nadolski
 • 2004 r. jubileusz 40-lecia istnienia Zespołu Szkół Rolniczych i nadanie szkole imienia generała Władysława Sikorskiego. Powołane zostaje technikum kształcące w zawodzie technik hotelarstwa.
 • 22 czerwca 2004 r. gimnazjum w Pomiechówku odwiedził młody podróżnik Janek Mela
 • listopad, Pomiechówek gościł pedagogów i uczniów Średniej Szkoły Polskiej z Daudavpils z Łotwy.
 • 17 czerwca 2006 przedszkolu w Pomiechówku nadano nazwę „Pod Dębami”, patronem został gen. Edmund Knoll – Kownacki
 • 2006 r. na zasłużoną emeryturę odchodzi dyr. Janina Karbownik – Wiśniewska
 • 2006 r. dyrektorem przedszkola w Pomiechówku zostaje Joanna Jechalik
 • 2007 r. dyrektorem S.P. w Orzechowie zostaje p. Krystyna Affek
 • 2008 dyrektorem S.P. w Orzechowie zostaje p. Zbigniew Jastrzębski
 • 1 września 2009 r. po uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2009/2010 w SP w Pomiechówku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek nowej hali sportowej.
 • 2010 r. dyrektorem S.P. w Orzechowie zostaje p. Marzena Bryjak
 • 10 października 2010 r. otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pomiechówku
 • 2012 r. przeprowadzka do tymczasowego modułowego przedszkola
 • 2014 r Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku obchodzi jubileusz 50 – lecia szkoły.
 • 30 08 2014 r. otwarcie nowego okazałego przedszkola.
 • 31 marca 2017 r. strajk pracowników oświaty w gimnazjum w Pomiechówku.