• 10 lutego 1849 r. otwarto pierwszą szkołę w Kolonii Aleksandryjskiej.
 • 20 grudnia 1866 r. otwarto szkołę w Szczypiornie
 • w kwietni 1945 r. uruchomiono szkołę w Pomiechówku
 • 15 maja 1946 r. uruchomiono przedszkole w Pomiechówku
 • 1 lutego 1947 r. rozpoczęcie dwumiesięcznego kursu dla wychowawczyń przedszkoli w Pomiechówku, organizowanym przez „Chłopskie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci”.
 • 10 marca 1947 r. odwiedziła przedszkole w Pomiechówku „wizytatorka ministerialna ob. Janina Pawłowska, oraz okręgowa wizytatorka szkół Halina Mystkowska”.
 • 24 maja 1947 r. odbyło się poświęcenie przedszkola przez ks. St. Mazurczaka.
 • 1964 r. została utworzona Szkoła Przysposobienia Rolniczego (SPR)
 • 1969 r. Szkoła Przysposobienia Rolniczego zostaje przekształcona w Zasadniczą Szkołę Rolniczą i uzyskuje status samodzielnej jednostki organizacyjnej
 • 10 kwietnia 1974 r. nadanie S.P. w Pomiechówku imienia gen. Wiktora Thommee.
 • 18 października1977 r. odznaczenie Zbiorczej Szkoły Gminnej im. gen. Wiktora Thommee w Pomiechówku  Medalem Komisji Edukacji Narodowej
 • 1 września 1999 r. otwarcie Gimnazjum w Pomiechówku
 • 18 maja 2002 r. nadano imię Felicjana Sławoja Składkowskiego Gimnazjum w Pomiechówku
 • 22 czerwca 2004 r. gimnazjum w Pomiechówku odwiedził młody podróżnik Janek Mela
 • 1 września 2009 r. po uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego 2009/2010 w SP w Pomiechówku odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budynek nowej hali sportowej.
 • 10 października 2010 r. otwarcie hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Pomiechówku
 • 2014 r Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. gen. Władysława Sikorskiego w Pomiechówku obchodzi jubileusz 50 – lecia szkoły.
 • 31 marca 2017 r. strajk pracowników oświaty w gimnazjum w Pomiechówku.