Błędowo

 Atlas historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI w., podaje dwie funkcjonujące ówcześnie nazwy Błędowo:

 1. Błędowo Małe, (vel) Błędówko, zakr., Cieksyno
 2. Błędowo Wielkie, Błędowo, zakr., Cieksyno.

Źródło: Atlas historyczny Polski. Mazowsze w drugiej połowie XVI w.Cz.II. Komentarz. Indeksy, W. Pałucki (red.) PWN, Warszawa 1973, s.148

Akt lokacji

Poniżej przybliżone streszczenie aktu.

Działo się w Nowym Mieście Ziemi Zakroczymskiej 4 listopada 1788 roku

Kontrakt lokacji Holendrów w Błędowie.

My niżej podpisani Dziedzice Dóbr Błędowa Błędówka Woli Błędowskiej dajemy w wieczyste prawo we wsi Błędowie całkowitym Uczciwym Jakubowi Preli, Jerzemu Kuckiemu, Janowi Preli, Adamowi Szulcowi, Michałowi Freymundowi, Marcinowi Neyburowi, Andrzejowi Majerowi, Krystianowi Głowackiemu, Piotrowi Celowi i Jakubowi Orbertowi którzy nie tylko za siebie ale za innych osiąść mających i na czynsz grunta przez włóki pomiarem rozbierających wszelkie ręczą bezpieczeństwo, Pokój i dotrzymanie niżej opisanych Punktów, których takowe wieczno trwać mające umówiły się kondycja.

Primo od morgu gruntu wraz z Propinacyją płacić mają po Złotych Polskich Cztery a to punktualnie na Dzień Sta Sgo(świętego) Marcina zaczynać się będzie w roku da Bóg przyszłym 1789.

 1. Wolność do dobywania gruntów pozwala im się na lat pięć po których skończonych Lustracyja wydobytych Rumunków i pomiar onych nastąpić ma na Włóki chełmińskie, która zawierać w sobie będzie morgów trzydzieści, morg zaś prętów krzyżowych trzysta, pręt zaś łokci siedem i pół, z którego to pomiaru ile się wymierzy morgów od każdego płacić corocznie po Złotych Polskich Cztery będą powinni
 2. Podatki publiczne punktualnie oddawać mają do dwora
 3. Szarwarkiem każdy gospodarz co rok wywieźć ma z Borów Błędowskich do wody drzewa cechowanego sztuk sześć oraz ludzi do łowienia ryb oddawać mają, tudzież kapłonów parę oddać do dworu
 4. Do mieszkania dla siebie i wszelkie zabudowania dla inwentarza własnym kosztem (?) porządnie (?) stawiać mają, których odprzedanie wraz z gruntem dozwala się lub na swoje miejsce innego osadzenie byle nie szlachcica lub poddanego czyjegoszkolwiek, o takowej jednak czynności Dwór dla aprobacyi uwiadomiony być powinien.
 5. Drzewo wszelkie w tej osadzie do wody zdatne Dwór dla siebie ostrzega, inne zaś wolnemu ich rozrządzeniu pozwala się jako i wszelkie leżące, którego lub węglami lub szczapami wyprzedanie wolne bez opłaty będzie jako i używanie boru na gruntową potrzebę służące

     7. Morgów dwa gruntu na szkołę dla szkólnika, morgów zaś dziesięć nadgradzając piaski bez opłaty     onym Dwór wyznaczy i też morgów dwanaście do pomiaru należ(?) nie mają

 1. Pastwiska dla tychże wszędzie na Błędowie wolne, tych zaś pastwisk pozwalać nikomu nie mają
 2. Aby od proboszczów nie byli pokrzywdzeni przez Extorsyą od szlubów, chrztów pogrzebów dziesięcin(?) a Zatym dworowi oddawać mają, od szlubu każdego złoty cztery, od pokładnego starej osoby złoty dwa, dziecięcia zaś złoty jeden, od chrztu złoty dwa, dziesięciny zaś z włóki Złoty jeden, groszy piętnaście, a Dwór za nich zastępować i ugadzać się ma.
 3. Z sądów między niemi zachodzących lub z apellacyi zadwornych? strofy pieniężne dekretami naznaczone Dworowi przypadać i oddawane być mają
 4. Wypłacanie czynszów między sobą urządzać mają, tak aby Dwór onesz całkowicie odbierał w czasie
 5. A że Ci Olendry propinacją trzymać będą grunta, tedy austerya zostaje się na gruncie bez zapłaty lecz ostrzega się aby austerya zawsze była porządna i gdyby też zrezygnowała się tedy, Cisz Olędrzy inną austeryą takąsz jak teraz jest swym kosztem postawić będą obowiązani aby zawsze takasz była
 6. Ostrzega sobie Dwór dzienie, jezioro, kanały i bińdugi do drzewa te sobie raz na zawsze excypuje
 7. Po skończonych lat czterdziestu czasie (?) dubeltowym czynszem przez jeden rok opłacany być ma i aprobacyja nastąpić powinna
 8. W wszelkich zachodzących okolicznościach od sąsiedztwa pokrzywdzeniach Dwór protekcyą dawać tymże czynszownikom obliguje się, a czynszownicy opisanych punktów dopełniać obligują się pod strofowaniem wolnym onychże przez ich Sąd własny lub Dworski nastąpić mianym, których punktów ani teraźniejszy Dziedzic nadający Prawo ani Sukcesorowie jego odmienić nie będą mogli pod odpowiedzią Sądową, których to Punktów Zaoblatowanie w Grodach nastąpić powinno dla większej trwałości te zaś punkta jako dotrzymane im będą tak na pewność tego rękami własnemi podpisujemy się.

Działo się w Błędowie 3 listopada 1788 r

Teodor Cywiński, Rozalia Cywińska, Jakub Prel, Jerzy Kucka, Jan Prel, Adam Szulc, Michał Freymund, Marcin Neybur, Andrzej Majer, Krystyan Głowacki ( podpisy +++ wykonano, jak w oryginale „ręką trzymaną”)

 

Wizytacja kościoła:

W roku 1817 w dziale 3 uposażenie parafii zapisano wartości dziesięcin z poszczególnych wsi i tak: Błędowo Ewangelicy – należy się Zło. Polsk. trzydzieści dwa nr 32 a tylko płaca zł.18.

W dziale 5 Wsie wchodzące w skład parafii, sporządzono zestawienie mieszkańców i właścicieli wsi. Błędowo wieś dziedziczna właściciel W. Bronikowski. Liczba domów 17, dzieci do lat 7-u 26 , do lat 16-u 21 i dorosłych 71 osób.

Z pracy Ks.  Waldemar Graczyk „Kościół i parafia w Cieksynie”

„W/g Tabeli miast i wsi…..” 1)

Błędowo w roku 1827 należało do województwa płockiego, obwodu Płock, powiatu płockiego, parafii Cieksyn i liczyło domów 15, mieszkańców 136. Wieś prywatna.

 Błędowo w Pierwszym Powszechnym Spisie Ludności z 1921 r.:

 Według informacji zawartych w Pierwszym Powszechnym Spisie Ludności z 1921 r. wieś Błędowo liczyła 9 budynków z   przeznaczeniem mieszkalnym, 12  innych budynków zamieszkałych, ludności ogółem 155 osób, w tym 78 mężczyzn i   77 kobiet. Wieś zamieszkiwało wówczas 82 katolików i 73 ewangelików. Wszyscy mieszkańcy Błędowa byli   narodowości polskiej (155 osób).

 

Galeria zdjęć

Nasi mieszkańcy

Błędowo w prasie

Dokumenty

 

Dokumenty

Błędowo na mapie okolic Cieksyna z 1937 roku.

 

 

 

Źródła

Tytuł,Bióro Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi ,

Tytuł:Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego, z wyrażeniem ich położenia i ludności, alfabetycznie ułożona w Biórze Kommissyi Rządowéy Spraw Wewnętrznych i Policyi. T. 1 : A-ŁWydawca: Warszawa : [s. n.]