1937 r. Mapa okolic Cieksyna, na której znajduje się wieś Błędowo, która zamieszkana była przez potomków kolonistów niemieckich. Wśród ewangelików mieszka jedna rodzina katolicka p.p. Dabrowscy.
Na prezentowanym fragmencie mapy zaznaczono kolorem czerwonym niegdyś stojącą przy drodze kaplicę, a dalej od drogi cmentarz ewangelicki.

Źródło:

Mapa z zasobów WIG