1937 r. Mapa okolic Cieksyna, na której znajduje się wieś Błędowo, zamieszkana była przez potomków kolonistów niemieckich. Wśród ewangelików mieszkała w tym czasie jedna rodzina katolicka p. Dąbrowscy.
Na prezentowanym fragmencie mapy zaznaczono kolorem czerwonym niegdyś stojącą przy drodze kaplicę, a dalej od drogi zniszczony cmentarz ewangelicki.

Źródło:

Mapa z zasobów WIG