Pomiechowo

Najstarszą miejscowością gminy Pomiechówek jest wieś Pomiechowo, zwana w średniowieczu Pomnychowem. Na przestrzeni lat używano  nazw: Pomichowo 1161, Pomnijchowo 1246, Pomnichowo 1425, Pompnichowo 1428, Pomnichowo 1443, Pomnychowo 1464, 1576. Jedno z wyjaśnień pochodzenia nazwy wsi mówi, że jest „po mnichach”.

W 1161 roku wieś Pomnychowo zostaje nadana przez Bolesława Kędzierzawego klasztorowi kanoników regularnych w Czerwińsku. Potwierdzeniem przynależności Pomnychowa do dóbr klasztoru czerwińskiego jest akt legata papieskiego Opizona z 1254 roku.

Położenie wsi, na szlakach handlowych do Zakroczymia, Serocka i Nasielska wpływa na jej rozwój.

Od XIV wieku Pomnychów wraca pod władanie książąt mazowieckich.

Poniżej opis Pomiechowa w „Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” w T VIII str 745 :

Pomiechowo, w dokum. Pomnychowo, wieś nad rz. Wkrą, pow płoński, gmina i parafia Pomiechowo, odl. o 36 w. od Płońska, przy linii drogi żelaznej nadwiślańskiej, o 4 w. od Modlina ku Nasielskowi, posiada kościół parafialny murowany, cerkiew prawosławną, dwie karczmy, 51 dom., 422 mk., 351 mr., ziemi użytkowej i 48 mr. nieużytków. Jako posiadłość klasztoru w Czerwińsku wymienione w akcie uposażenia klasztoru 1161 r. przez Bolesława Kędzierzawego (Kod. Małop., Piekos., II, 4) tudzież w akcie legata Opizona z 1254 r. (Muczk. i Rzysz., I, 71). Kościół i parafia erekcyi niewiadomej. W 1806 r. spłonęła cała wieś, wtedy wzniesiono obecny kościół murowany. Par. składa się wyłącznie z mniejszych właścicieli posiadających od kilku mr. do 2 – 3 włók ziemi. Należy ona do zamożniejszych w kraju, dzięki oszczędności pracy jej mieszkańców.

Pomiechowo par., dek. płoński, 4500 dusz (1887 r.).

Pomiechowo gmina należy do s.gm. IV okr., ma 456 dm., 4480 mk., obszaru 10198 mr., w tem nieuży. 2245 mr. W gminie znajduje się: kościół, cerkiew prawosł., ewang. dom modlitewny, urząd leśny, urząd gm., sąd gm., fabryka zapałek, st. dr.żel., fabryka odlewów żelaza, 2 cegielnie, młyn wodny, 5 wiatraków, 6 szkół, 11 karczem. W skład gminy wchodzą następujące wioski: Aleksandryjska – Kolonia, Aleksandrowsk, Bronisławka, Brody Cesarski Dar, Brody, Budy – Czarnowo, Dmitriew, Falbogi – Borowe, Gałachy, Głowaczyzna, Kosewo Polskie, Kossewo, Kikoły, Kosywek, Modlin – Nowy, Modlin – Stary, Myza, Orzechowo, Pomiechowo, Starostwo – Zakroczym, Szczypiorna, Utrata, Wólka Kikolska – Grabowa, Zakroczym – Wójtostwo, Zakroczym Kępa.

Dokumenty

Galeria zdjęć

Nasi mieszkańcy

Kościół

Pomiechowo w prasie