Gimnazja w Polsce powstały w roku 1999 po wprowadzeniu reformy systemu oświaty.

W dniu 15.03.1999 r. uchwałą nr V/36/99 Rada Gminy Pomiechówek postanowiła o założeniu gimnazjum w Pomiechówku.

 Nowe Gimnazjum w Pomiechówku weszło w skład Zespołu Szkół, którego naczelnym dyrektorem została mgr Barbara Arbaszewska, a zastępcą d/s Gimnazjum mgr Bożena Kłębowska.
Od 1 września 1999 r. naukę w nowo powołanej placówce szkolnej rozpoczęło 116 uczniów, w czterech klasach pierwszych. Kształceniem  zajęło się dziewiętnastu nauczycieli. Pierwszymi wychowawcami nowych klas zostali :

Jolanta Królikowska – wychowawca kl. pierwszej

Alfred Dzwonek – wychowawca kl. pierwszej

Danuta Zalewska – wychowawca kl. pierwszej

Tomasz Szymański- wychowawca kl. pierwszej

Pozostałą kadrę nauczycielską tworzą:

Weronika Włodarczyk

Henryk Żuk

Alina Woszczyk

 

Rok szkolny 2000/2001

Naukę rozpoczyna 224 uczniów w czterech klasach pierwszych i czterech klasach drugich.

Wychowawcami klas pierwszych zostali:

Weronika Włodarczyk

Adam Szatkowski – nauczyciel wychowania fizycznego (rozpoczęcie pracy w gimnazjum)

Agnieszka Klik – nauczycielka matematyki i fizyki

Henryk Żuk

Kadrę nauczycielską zasilili:

Agata Pluta – nauczycielka jęz. angielskiego (rozpoczęcie pracy w gimnazjum)

Barbara Więcław – nauczycielka jęz. polskiego (rozpoczęcie pracy w gimnazjum)

Katarzyna Majewska – nauczycielka religii (rozpoczęcie pracy w gimnazjum)

Aleksandra Kucharczyk – nauczycielka jęz. angielskiego (rozpoczęcie pracy w gimnazjum)

ks. Marek Trymers (rozpoczęcie pracy w gimnazjum)

 

Rok szkolny 2001/2002

Trzeci rok istnienia gimnazjum. Do 12 klas uczęszcza 331 uczniów. Kadra nauczycielska liczy 27 osób.

Dyrektorem jest Pani Bożena Kłębowska, zastępcą p. Alfred Dzwonek.

Kadrę nauczycielską uzupełnili:

Marzena Czerwonka – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie.

Małgorzata Czerwonka – nauczycielka jęz. polskiego.

Barbara Wargin – nauczycielka jęz francuskiego.

Agnieszka Drzazgowska – nauczycielka matematyki i fizyki.

Ewa Dzwonek – nauczycielka wychowania fizycznego.

Mariola Zakolska – nauczycielka wychowania fizycznego.

Halina Gronek – nauczycielka sztuki.

Tadeusz Szczepankowski – nauczyciel wychowania fizycznego.

ks. Jarosław Kamiński

Anna Turowska – pracownik biblioteki szkolnej.

 

Rok szkolny 2002/2003

Naukę rozpoczęło 313 uczniów i 27 nauczycieli. Pracę w Gimnazjum podjęli:

Agnieszka Dąbkowska – nauczycielka języka francuskiego

Agnieszka Pigoń – nauczycielka języka angielskiego

Violetta Wodzyńska – nauczycielka religii

Magdalena Kosek – wychowawca świetlicy

Małgorzata Szczepankowska – nauczanie indywidualne.

Wychowawcami klas pierwszych zostali:

A. Pluta

A. Pigoń

A. Drzazgowska (od października zastąpiona przez J. Królikowską)

T. Szymański

Rok szkolny 2003/2004

Naukę rozpoczęło 300 uczniów, którą poprowadzi 28 nauczycieli.

Do kadry nauczycielskiej dołączyli:

Anna Banach – pracownik świetlicy szkolnej

Wiesława Malinowska – nauczycielka fizyki

Katarzyna Majewska – nauczycielka religii

Teresa Szymczyk – nauczycielka sztuki

Wychowawcami uczniów klas pierwszych zostali:

Agnieszka Klik, kl. I a

Weronika Włodarczyk, kl. I b

Henryk Żuk, kl. I c

Barbara Więcław, kl. I d

 

 

Rok szkolny 2004/2005

 

Nowy nauczyciel :

ks. Radosław Zawadzki – religia

Wychowawcy uczniów klas pierwszych:

Bożena Rutkowska, kl. I a

Alina Woszczyk – Głażewska, kl. I b

Marzena Czerwonka, kl. I c

Małgorzata Czerwonka, kl. I d


 

Rok szkolny 2005/2006

 

 Nowi nauczyciele:

Monika Kaczmarczyk – Podług – opiekunka biblioteki

Agata Skowyra – język francuski

Agnieszka Szwąder – matematyka i fizyka

Andrzej Łuszczewski – wychowanie fizyczne

Wychowawcy uczniów klas pierwszych:

Danuta Zalewska, kl. I a

Agnieszka Szwąder, kl. I b

Ewelina Wyrek, kl. I c

Jolanta Królikowska, kl. I d

 

 

Rok szkolny 2006/2007

Naukę rozpoczęło 298 uczniów

Wychowawcami klas pierwszych zostali:

kl. I a Barbara Wargin

kl. I b Andrzej Łuszczewski

kl. I c Barbara Więcław

Do kadry nauczycielskiej dołączyli:

Jacek Gawroński – pedagog szkolny

Justyna Mazurek – wychowawca świetlicy

Katarzyna Zawieska – Muzyka

Ks. Radosław Dąbrowski

Stanisław Szczurowski – matematyka

Andrzej Kosieniak – fizyka

odeszła Anna Dudziej  – język angielski (przeniosła się do innej placówki)

 

 

Rok szkolny 2007/2008

Naukę rozpoczęło 281 uczniów.

Do kadry nauczycielskiej dołączyli:

ks. Sławomir Detmera

Radosław Rutkowski – wychowanie fizyczne

Wychowawcy uczniów klas pierwszych:

Marzena Czerwonka, kl. I a

Małgorzata Czerwonka, kl. I b

Alina Woszczyk – Głażewska, kl. I c

Ewa Dzwonek, kl. I d

 

 

Rok szkolny 2008/2009

Naukę rozpoczęło 256 uczniów.

Do kadry nauczycielskiej dołączyli:

Małgorzata Menich – język angielski

Rafał Ługowski – informatyk

Wychowawcy uczniów klas pierwszych.

Jacek Gawroński,  kl. I a

Jolanta Królikowska, kl. I b

Bożena Kłębowska, kl I c

Ewelina Wyrek, kl.I d

 

 

 

Rok szkolny 2009/2010

Naukę rozpoczęło 276 uczniów i 26 nauczycieli

Do kadry nauczycielskiej dołączyli:

Anna Przyborska – język niemiecki

Wychowawcy uczniów klas pierwszych:

Agnieszka Semeniuk – Czepczyńska, kl. I a

Małgorzata Menich, kl. I b

Tomasz Szymański, kl. I c

Leszek Głażewski, kl. I d

 

Rok szkolny 2010/2011

Naukę rozpoczęło 270 uczniów i 27 nauczycieli.

Do kadry dołączyła:

Karolina Obidowska – język niemiecki

Wychowawcy uczniów klas pierwszych:

Anna Dzwonek, kl. I a

Andrzej Łuszczewski, kl. I b

Alina Woszczyk – Głażewska, kl. I c

Barbara Więcław, kl. I d

 

Rok szkolny 2011/2012

Rok szkolny rozpoczęło 267 uczniów

Powitano nowych nauczycieli

Agnieszka Drwęcka  – nauczycielka fizyki

Justyna Kucińska – psycholog

Katarzyna Semeniuk – nauczyciel matematyki

Piotr wojciechowski – nauczyciel wychowania fizycznego

ks. Tomasza Lemańskiego

Wychowawcami klas pierwszych zostali:

kl. I a – Bożena Kłębowska

kl. I b – Karolina Obidowska

kl. I c – Marzena Dajcz

kl. I d – Ewelina Wyrek

Galeria: klasy i kadra

Nasi Goście