Strona w przebudowie

 

W roku 1952-1953 Kierownikiem szkoły jest Wacław Olbryś, nauczycielem Bolesław Maliński, Kazimierza Fabisiaka zmienia Maria Fabisiak i dołącza do grona pedagogicznego nauczyciel religii Antoni Tomczyk.

Odnotowano osiemdziesięcioro czworo uczniów w 6. klasach.

Biblioteka szkolna posiada 500 książek.

Z kroniki szkolnej dowiadujemy się o nowym nauczycielu, którym jest pani Janina Łabęda.

W szkole uczy się 69. uczniów w sześciu klasach.

Biblioteka szkolna liczy już 1250 książek.

W roku 1958 od 20 stycznia do 21 czerwca uczył w szkole w Błędowie p. Eugeniusz Bieżuński.

Lata 1959-1960. Dyrektor szkoły Wacław Olbryś, nauczyciele St. Szajkowska i J. Ćwieńczak. Religii uczył ks. W. Ulanowski. Woźną była p. W. Mączyńska. J, Ćwieńczak zastąpił 1 września 1960 roku p. Janina Tomczak, która odeszła do pracy w szkole w Szczypiornie.

 

Dyrektorem szkoły pozostaje Wacław Olbryś, nauczycielami są J. Ćwieńczek i Stanisław Fabisiak.

Pierwszy rocznik kończy naukę i opuszcza szkołę, w kronice zaprezentowana jest cała ósemka absolwentów:

Anna Ciosek

Teofil Duczman

Bożena Krawczykowska.

Bogdan Krawczykowski

Krystyna Koperska

Zdzisław Makowski

Jan Orłowski

Kazimierz Latkowski

 

Nauczyciele i dzieci przed budynkiem szkoły w Błędowie.

 

 

Szkoła w Błędowie istniała prawdopodobnie przed druga wojna światową. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy dokumentów, relacji, zdjęć, które mogłyby ten fakt potwierdzić. Przypuszczenie wynika z niesłychanie szybkiego uruchomienia nauczania w tej wsi, bo już w połowie marca 1945 roku. Potwierdza to zachowana kronika tej placówki.

 


 

Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 16 marca 1945 roku. Pierwszym kierownikiem został Stefan Zieliński.

Zorganizowano 5 klas.

Nauczycielem był przez trzy miesiące (III, IV , V) p. Kołodziejski, a w miesiącu czerwcu po jego odejściu, nauczycielem został Stefan Kołakowski. 

 

 

Od 1 IX 1945 roku nauczycielką zostaje p. Halina Ostrołęcka, która od lutego 1946 roku pełni funkcję kierowniczki szkoły, po odejściu Stefana Zielińskiego do szkoły we wsi Zareby, od 2 lutego 1946 przydział do pracy dostaje Irena Pająk.

W szkole jest 5 klas do których uczęszcza 99 uczniów.

 

 

Halina Ostrołęcka pozostaje na stanowisku kierownika szkoły do końca pierwszego półrocza, po jej odejściu funkcję tą pełni Bolesław Maliński. Odchodzi w tym czasie również nauczycielka Irena Pająk. Dwie panie Maria Makowska i Maria Dąbrowska świadczą dobrowolną pomoc w nauczaniu. Od dnia 1 maja 1947 roku pracę rozpoczyna nauczyciel Wacław Olbryś. 

 

 Zorganizowano 5 klas, liczba uczniów 70.

Ustalono obwód szkolny Błędowo, który obejmował następujące wsie: Błędowo, Wólka Nowa, Stara, Brzezinki, Jeziernia, Wola Błędowska (pr.str.), Kolonia Borkowo (2 domy).

 

 

Kierownikiem pozostaje Bolesław Maliński, nauczycielem jest Wacław Olbryś.

Klas 5, uczniów 64.

 

 

Kierownik szkoły Bolesław Maliński.

Nauczyciel Wacław Olbryś.

Zorganizowano 5 klas, liczba uczniów 83.

Uruchomiono bibliotekę z 40  książkami.

 

 

W roku szkolnym 1949-1950 kierownikiem szkoły jest p. Bolesław Maliński, nauczycielem Wacław Olbryś.

Zorganizowano 6 klas do których uczęszcza 88-cioro uczniów

 

 

Kadra nauczycielska pozostaje bez zmian, Osiemdziesięcioro czworo dzieci uczy się w 6-ciu klasach.

Biblioteka szkolna liczy 180 pozycji

 

 

W tym roku szkolnym następują zmiany kierownikiem szkoły zostaje Wacław Olbryś, a Bolesław Maliński zostaje nauczycielem. Dołącza trzeci Kazimierz Fabisiak,  po połączeniu szkoły w Śniadowie ze szkołą Błędowie.

Do szkoły uczęszcza 70-cioro uczniów w 6 klasach. W Błędówku istniała filia szkoły.

W bibliotece szkolnej zgromadzono 310 woluminów.

 

 

W roku 1952-1953 Kierownikiem szkoły jest Wacław Olbryś, nauczycielem Bolesław Maliński, Kazimierza Fabisiaka zmienia Maria Fabisiak i dołącza do grona pedagogicznego nauczyciel religii Antoni Tomczyk.

Odnotowano osiemdziesięcioro czworo uczniów w 6-ciu klasach.

Biblioteka szkolna posiada 500 książek.

 

 

W roku szkolnym 1953 – 1954 kierownikiem pozostaje Wacław Olbryś. Nauczyciele to: Bolesław Malinowski i Maria Fabisiak. Nauczycielem religii był Antoni Tomczyk.

W sześciu klasach uczyło się 76 dzieci.

Biblioteka szkolna posiadała 800 woluminów.