Pomiechówek

W obecnym kształcie wieś istnieje, w wyniku połączenia kilku sołectw na podstawie  uchwały Nr X/44/11 RADY GMINY POMIECHÓWEK z dn. 21 lipca 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy Pomiechówek w sprawie połączenia wsi Brody- Parcele, Brody, Pomiechówek, części wsi Czarnowo, części wsi Kosewko, w jedną miejscowość i nadaniu jej nazwy Pomiechówek oraz ustaleniu granic tej miejscowości.

Historia Pomiechówka jest o wiele starsza…… 

 

Brody Parcele historia

 

Galeria

Nasi mieszkańcy

Pomiechówek w prasie

Dokumenty