Sprawozdanie Stowarzyszenia Spożywców „Jedność” w Pomiechówku za lata 1920-1921

Legitymacja członkowska OSP w Pomiechówku. Własność Czesława Jabłonowskiego.