Historia

Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek jest gminną instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Jest jedną z ponad siedmiu tysięcy bibliotek działających na terenie Polski. Działa na mocy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U. z 2019 poz. 1479 z późn. zm.), ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz. U. 2020 poz. 194 z późn. zm.) oraz Statutu nadanego uchwałą nr XV/134/2016 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 31 marca 2016 r.

Bibliotekarstwo na terenie Pomiechówka sięga swymi początkami okresu przedwojennego.

Jak podaje w swoim sprawozdaniu z 1964 r. ówczesna kierownik biblioteki pani Stanisława Góreczna „Do roku 1939 na terenie Gromady Pomiechówek istniały dwie biblioteki. Jedna społeczna, druga parafialna. Księgozbiory obydwu bibliotek w 1945 roku uległy całkowitemu zniszczeniu na skutek działań frontowych i ewakuacji ludności z tych terenów. Ponownie Gromadzka Biblioteka powstała w 1947 r. zorganizowana staraniem Ob. Marii Trojanowskiej nauczycielki podstawowej szkoły w Pomiechówku, która była kier. tutejszej biblioteki do 1958 r.” (pisownia oryginalna).

 

Sprawozdanie kierownik biblioteki p. Stanisławy Górecznej

Księgozbiór stanowiły dary od ludności, książki prywatne p. Trojanowskiej, książki ocalałe z wojny.

Z uwagi na fakt, iż nie zachowały się dokumenty poświadczające powołanie biblioteki, za oficjalną datę powstania Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Pomiechówku, na podstawie pierwszego wpisu do inwentarza, uznaje się rok 1949.

Inwentarz do czternastej strony jest drukowany, dalsze wpisy dokonywane są już ręcznie. Świadczy to o tym, że biblioteka otrzymała z centralnego przydziału księgozbiór z gotowym już inwentarzem a  książki trafiły do niej poprzez zakup centralny.

 

 Pierwszy inwentarz

W 1949 r. księgozbiór biblioteki wg. danych z inwentarza liczył 980 woluminów. Składały się nań książki wydane w latach 1946 – 1949, należy zatem wnioskować, iż wcześniej zgromadzone nie zostały zinwentaryzowane.

Początki działalności biblioteki były bardzo trudne. Jak pisze w swoim sprawozdaniu Pani Góreczna „lokale zajmowane przez bibliotekę nie odpowiadają wymogom i nie sprzyjają rozwojowi czytelnictwa i upowszechniania kultury”. Biblioteka wielokrotnie  zmieniała lokalizację.  Mieściła się w domach prywatnych, często zajmując jedną izbę, bez zaplecza sanitarnego. Znane z przekazów ustnych lokalizacje to: u państwa Skolimowskich przy ul. Szkolnej, u państwa Mierzejewskich przy ul. Wojska Polskiego, u państwa Borkowskich przy ul. Warszawskiej 13 przez 20 lat. Od 1990 roku biblioteka mieściła się w budynku gminnym przy ul. Wojska Polskiego 13, a od 2002 roku do chwili obecnej przy ul. Jana Kilińskiego 3.

Z powodu trudności lokalowych, ale także z powodów komunikacyjnych (brak dojazdu), zakładano punkty biblioteczne w odległych od centrum wsiach. Cytując ze sprawozdania pani Górecznej „w 1950 roku biblioteka posiadała wypożyczalnie i dwa punkty biblioteczne. Obecnie (1964 r.) biblioteka prócz wypożyczalni posiada dziesięć punktów bibliotecznych”  Prowadziły je osoby prywatne we własnych domach, wypożyczając przywiezione z biblioteki książki, za co otrzymywały niewielkie wynagrodzenie.  Pierwszy punkt powstał już w 1949 r. w Orzechowie i działał do 1963 r. Najdłużej, bo do 1991 r. działał punkt w Brodach Parcelach przy ul. Nasielskiej prowadzony przez panią Wandę Strzałkowską.

Wykaz punktów bibliotecznych

W 1963 r. księgozbiór biblioteki liczył 6250 woluminów. Ze zgromadzonych  zasobów korzystało 367 czytelników.