1 stycznia 1977 r. powołano w gminie Pomiechówek, Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury.