Wykaz imienny członków Gminnej Rady Narodowej i Prezydium 4.08 1946 r

Nazwisko i imię                               Data ur.           zawód        przynależność     wykształcenie

1.Wiewiórkowski Tadeusz                4.07.1900       Kier. szk.         PPS                      matura i WKN

2. Rutkowski Piotr                           5.05 1889        stolarz           PPR                      szk. zawod.

3. Sobiesiak Bronisław                    17.12. 1881      szewc           PPS                       2 oddz szk. pow.

4. Calak Józef                                  24.12.1897       rolnik           PSL                        3 oddz. szk. pow.

5. Bąk Stanisław                              23.03.1901       rolnik           PSL                        5 oddz szk. pow.

6. Goreczny Władysław                  10.11.1896       ślusarz         PPS                        3 oddz szk. pow.

7. Gawin Józef                                16.10.1894       kolejarz       PPS                        3 oddz szk. pow.

8. Fader Antoni                               30.12.1898       kupiec         PPS                        3 oddz szk. pow.

9. Roman Jan                                  17.06.1904       ślusarz         PPS                        6 oddz szk. pow.

10. Szmitrowski Tytus                     04.01.1886       kowal           PPR                       2 oddz szk. pow.

11. Małyszow Andrzej                    3.12.1892         szewc          PPR                       3 oddz szk pow.

12. Śmieszny Józef                          21.02.1903      rolnik           PPR                        3 oddz szk pow.

13 Piątkowski Ludwik                     14.03.1897       rolnik           PPR                         1 oddz szk pow.

14. Śmieszny Stanisław                   17.05.1903       rolnik           PPR                        3 oddz szk pow.

15. Mroczkowski Jerzy                     7.12.1922        uczeń gim.   bezp.                     4 klasy gimn.

16. Szczur Henryk                           29.03.1912       naucz           PPS                         średnie

17. Rudnicki Jan                              11.07.1900       rolnik            bezp.                      4 kl. gimn.

18. inż. Studziński Piotr                   4.10.1892        Nadleś.          bezp.                      wyższe

19. Olbryś Kazimierz                       5.12.1897        naucz.            bezp.                      sem. naucz.

20. Tłoczkowski Aleksander            30.12.1912      robot.            TUR                          6 oddz szk pow.

21. Łabęda Jan                                 20.06.1917      rolnik            PSL                           średnie i sem UW

22. Piórkowski Antoni                      19.12.1908      handel          PSL                           5 kl gimnaz.

23. Oleksiak Henryk                         11.09.1920      rolnik            PSL                            4 kl gimnaz.

24. Śmieszny Jan                              16.11.1911      rolnik            PSL                             4 oddz szk pow.

25. Sternik Bronisław                        1.09.1911        rolnik            PSL                             5 oddz szk pow.

Delegatem do Powiatowej Rady Narodowej jest ob. Tadeusz Wiewiórkowski.

Pomiechówek dn. 4 sierpnia 1946 roku

 

 

 

 

 

 

 

Radni Gminy Pomiechówek – 6.VIII 1952 r

  1. Bieńkowski Stanisław

2. Kostewicz Józef

3. Korycki Stefan

4. Murawski Julian

5. Peczyński Tadeusz

6. Sułkowski Michał

7. Przyborowska Wanda

8. Welicz Franciszek

9. Gajewski Jan

10. Kazimierski Bolesław

11. Kurpiewski Józef

12. Calak Józef – Stanisławowo

13. Tłoczkowski Aleksander

14. Mielczarski Jan

15. Piotrak Władysław

16. Łazarski Wacław

17. Sobiesiak Bronisław

18. Calak Józef – Czarnowo

19. Dąbrowski Wacław

20. Nowaczyk Franciszek

21. Różalski Antoni

22. Wiktorowicz Kazimierz

 

 

 

 

Władze gminy od 1990 r.

rWójt Gminy Jan Misiun

z-ca wójta Tadeusz Świątkowski

I kadencja Rady Gminy Pomiechówek lata 1990 – 1994

Marian Szpinda – przewodniczący rady do 23.08.1991 r.

Zdzisław Kiliś – przewodniczący rady od 20.08.1991 r.

Jerzy Babiarz – zastępca przewodniczącego rady

Andrzej Malasiewicz – zastępca przewodniczącego rady

Wiesław Calak

Waldemar Cegłowski

Teresa Cieślińska

Henryk Dalkiewicz

Jerzy Kownacki

Stanisław Kulesza

Andrzej Lenart

Waldemar Łazarz

Stefan Łukasik

Wojciech Mikuła

Jan Czesław Mrochoń

Mieczysław Oleksiak

Antoni Piotrowski

Jan Strzelczak

Eugeniusz Strzeszewski

Andrzej Szczęsny

 

II kadencja Rady Gminy Pomiechówek lata 1994 – 1998

Zdzisław Kiliś – przewodniczący rady

Jerzy Babiarz – zastępca przewodniczącego rady

Stefan Łukasik – zastępca przewodniczącego rady

Henryk Antoniak

Wiesław Calak

Waldemar Cegłowski

Teresa Cieślińska

Henryk Dalkiewicz

Edward Grosiak

Janusz Kiliś

Jerzy Kownacki

Stanisław Kulesza

Andrzej Lenart

Władysław Leszczyński

Mieczysław Oleksiak

Wojciech Piasecki

Marianna Strzelczak

Eugeniusz Strzeszewski

Małgorzata Szmurło

Marian Szpinda

 

III kadencja Rady Gminy Pomiechówek lata 1998 – 2002

Jerzy Sztejnert – przewodniczący rady

Teresa Boszko – zastępca przewodniczącego rady

Waldemar Cegłowski – zastępca przewodniczącego rady

Wiesław Calak

Teresa Cieślińska

Andrzej Górecki

Józef Jurka

Janusz Kiliś

Zdzisław  Kiliś

Andrzej Lenart

Władysław Leszczyński

Bogdan Kulik

Stefan Łukasik

Mieczysław Oleksiak

Antoni Steczyński – od kwietnia 1999 r. Dariusz Mierzejewski

Marianna Strzelczak

Eugeniusz Strzeszewski

Katarzyna Urbaś

Jan Wierzbicki

Jan Woszczyk

 

IV kadencja Rady Gminy Pomiechówek lata 2002 – 2006

Teresa Cieślińska – przewodnicząca rady gminy do dnia 11.05.2005 r.

Andrzej Lenart – przewodniczący rady gminy od dnia 08.06.2005 r.

Janusz Kiliś – zastępca przewodniczącego rady gminy

Stefan Łukasik – zastępca przewodniczącego rady gminy

Waldemar Cegłowski

Andrzej Górecki

Celina Hołdak

Dorota Krawczyk

Władysław Leszczyński

Grzegorz Łukasik

Dariusz Mierzejewski

Ryszard Mikitiuk

Mieczysław Oleksiak

Jerzy Sztejnert

Piotr Ziobro