Tu będą zbierane informacje o działaniach wojennych na terenie gminy Pomiechówek, w zaproponowanym układzie.

Szczególne zainteresowanie to udział w walkach mieszkańców gminy, także represje wobec ludności cywilnej.