W tej zakładce prezentujemy postacie związane z Pomiechówkiem, które wyróżniły się swoją postawą i działaniem w czasach wojen, walk o niepodległość, ale również w czasach pokoju. Ludzi powszechnie znanych i tych mniej lub wcale nie znanych, ale zasłużonych dla naszej gminy. Powinniśmy o nich pamiętać.

Urodzeni w Pomiechówku

Artur Bauman

Eugeniusz Welman

Edward Witke

Czesław Antoni Wrzesień

Edmund Stanisław Knoll-Kownacki

Zorika Zarzycka

Zofia Dobrowolska

Bywali w Pomiechówku

Igor Newerly

gen. Felicjan Sławoj Składkowski

Henryk Chmielewski (Papcio Chmiel)

Janusz Przymanowski

Stanisław Bareja

Marek Kotański

Zofia Baudouin de Courtenay

 

Pochowani w Pomiechowie

Kazimierz Majewski

Mieczysław Teodorczyk

Tadeusz Czekajło

Filip Fonder

Stanisław Sobiesiak

Janina Karłowicz

 

Zasłużeni dla Pomiechówka

gen. Felicjan Sławoj Składkowski