Wstęp

W tej zakładce prezentujemy postacie związane z Pomiechówkiem, które wyróżniły się swoją postawą oraz działaniem w czasach wojen, walk o niepodległość, ale również w czasach pokoju. Ludzi powszechnie znanych i tych mniej lub wcale nie znanych, ale zasłużonych dla naszej gminy. Powinniśmy o nich pamiętać.

Urodzeni w Pomiechówku

Artur Bauman

Eugeniusz Welman

Edward Witke

Czesław Antoni Wrzesień

Edmund Stanisław Knoll-Kownacki

Zygmunt Sobiesiak

Zorika Zarzycka

Zofia Dobrowolska

Jerzy Żytecki

Wacław Taczanowski

Bywali w Pomiechówku

Igor Newerly

gen. Felicjan Sławoj Składkowski

Germaine Składkowska

Henryk Chmielewski (Papcio Chmiel)

Janusz Przymanowski

Stanisław Bareja

Marek Kotański

Zofia Baudouin de Courtenay

Jan Przedmojski

Aleksander Osiński

Janusz Woliński

Mira Stanisławska-Meysztowicz

Marian Woronin

 

 

 

Pochowani w Pomiechowie

Kazimierz Majewski

Mieczysław Teodorczyk

Tadeusz Czekajło

Filip Fonder

Stanisław Sobiesiak

Janina Karłowicz

Aleksander Uklański

Jan Przedmojski

 

 

Zasłużeni dla Pomiechówka

gen. Felicjan Sławoj Składkowski