Wstęp

Polski pisarz, poeta i dziennikarz, scenarzysta, tłumacz literatury rosyjskiej, pułkownik Wojska Polskiego, poseł na Sejm PRL VIII kadencji.

Życiorys

Urodził się 20 stycznia 1922 roku w Warszawie. Skończył Gimnazjum im. Stefana Żeromskiego w Warszawie. Był uczestnikiem kampanii wrześniowej 1939; maturę zdał w 1940 w Szkole w Brześciu nad Bugiem. W latach 1940–1943 był internowany i więziony przez władze sowieckie pracował w kamieniołomie bazaltu, w fabryce metalurgicznej w sowchozie i w kołchozie jako traktorzysta. W 1943 wstąpił ochotniczo do Armii Czerwonej. W listopadzie 1943 znalazł się w Sielcach nad Oką, w 1 Korpusie Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR. Przeszedł szlak bojowy do Warszawy. Od listopada 1944 został specjalnym korespondentem i zastępcą naczelnego redaktora gazety 1. Armii WP „Zwyciężymy”. Po zakończeniu II wojny światowej wstąpił do PPR. Pracował w redakcjach kilku czasopism o tematyce wojskowej: redaktor naczelny „Skrzydlatej Polski”, zastępca redaktora naczelnego „Żołnierza Polskiego”, publicysta miesięcznika „Wojsko Ludowe”. W latach 1947–1950 pełnił funkcję sekretarza generalnego Aeroklubu Rzeczypospolitej Polskiej. W 1961 został awansowany do stopnia pułkownika. W latach 1962–1964 był członek warszawskiego Komitetu Wojewódzkiego PZPR (należał do tej partii przez cały okres jej istnienia). W latach 1959–1964 studiował i ukończył Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1980–1985 był posłem na Sejm PRL. Deklarował się jako zwolennik wprowadzenia w Polsce stanu wojennego w grudniu 1981. Przez wiele lat był członkiem Rady Naczelnej ZBoWiD. W latach 1988–1990 był członkiem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Był autorem wielu książek o tematyce wojskowej i wojennej. Zajmował się głównie udziałem Polaków w II wojnie światowej. Największą sławę przyniosła mu powieść Czterej pancerni i pies, a na podstawie jego scenariusza nakręcono popularny serial telewizyjny o tym samym tytule. W końcowej scenie ostatniego, 21. odcinka serialu zagrał epizodyczną rolę fotografa. Spod jego pióra wyszło też ponad 200 tekstów piosenek i 2 musicale. Otrzymał wiele nagród i odznaczeń. Był trzykrotnie żonaty. Drugą żoną była Maria Hulewiczowa, trzecią Aleksandra Przymanowska. Zmarł 4 lipca 1998. Został pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (kwatera C 11-3-10). Kazał się skremować i pochować w łusce artyleryjskiego pocisku.

Związek z Pomiechówkiem

W 1937 roku uczestniczył w Zlocie ZHP w Pomiechówku jako członek 76. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. Był sztandarowym drużyny. Drużyna istniała przy gimnazjum im. St. Żeromskiego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej, róg u. Królewskiej, na ostatnich piętrach Domu Towarowego Herzego, spalonego w czasie Powstania Warszawskiego. Drużyna znajduje się na zdjęciu zrobionym w Pomiechówku podczas zlotu.

Źródła

https://www.wikiwand.com/pl/Janusz_Przymanowski

https://timenote.info/pl/Janusz-Przymanowski

https://viva.pl/ludzie/newsy/janusz-przymanowski-i-maria-hulewiczowa-pisali-razem-scenariusz-czterech-pancernych-i-psa-byla-jego-druga-zona-142554-r1/