Parafia rzymskokatolicka św. Anny

W 1775, a następnie 1781 roku, biskup płocki Michał Jerzy Poniatowski, zarządził  wizytacje dziekanatów diecezji płockiej. Na podstawie opisów z wizytacji powstał szczegółowy obraz parafii z tamtego okresu [cały opis – plik pdf]. Zawiera wiele szczegółowych, interesujących  informacji:

 • do parafii należy 664 chłopów i 90 dzieci,
 • w świątyni znajdują się 4 ołtarze: główny z obrazem Pana Jezusa, drugi z Matką Boską Różańcową, trzeci Opatrzności Bożej, czwarty św. Józefa,
 • kaplica murowana znajduje się od strony południowe i nie ma w niej ołtarza, natomiast wejście do niej przysłonięte jest jednym z ołtarzy,
 • budynek kościoła jest murowany, pokryty dachówką i gontem, ma 8 okien, w budynku jest dwoje drzwi, na wieży znajdują się 2 dzwony,
 • na wyposażeniu kościoła znajduje się wiele cennych przedmiotów, skrupulatnie wypisanych w rejestrze, należą do nich: srebra, przedmioty z cyny, miedzi i mosiądzu, obrazy, proporce, chorągwie, księgi, mszały, ornaty, kapy, palki, zasłony na kielichy, bursy, alby, humerały, komże, korporały, portatele z relikwiami i wiele innych,
 • wokół kościoła znajduje się ogrodzony cmentarz,
 • obok kościoła jest plebania, browarek, wikariat, 2 stodoły, chlewy i chlewki z pokaźnym inwentarzem, wszystko wymagające remontu,
 • parafia posiada w okolicy wiele ziemi i łąk,
 • w parafii nie ma szkoły, dzieci chłopów zajęte są pracą w gospodarstwach,
 • istnieje jednoizbowy szpital,
 • milę od kościoła znajduje się niekonsekrowana kaplica, dla wygody wsi Orzechowo.

Rycina z 1837 roku
Kościół w latach 30. XX wieku.
Pomiechowo lata 30. XX wieku
Prawdopodobnie rok 1939, pierwsze wojenne zniszczenia
Stan kościoła w 1945 roku, przed odbudową
Lata 50. XX wieku
Pomiechowo, projekt odbudowy
Pomiechowo, rzut kościoła
Aktualne zdjęcie kościoła

Grób ks. S. Morawskiego
Grób ks. S. Morawskiego
Grób ks. prałata S. Mazurczaka
Grób ks. prałata S. Mazurczaka
Ks. prałat Stanisław Mazurczak

Wnętrze kościoła ozdabiają piękne polichromie. Wykonała je w latach 1955-1957 Zofia Baudouin de Courtenay (1887-1967), polska artystka urodzona w Estonii. Ojciec artystki był jednym z kandydatów na prezydenta RP w Polsce międzywojennej. Zofia BdC była malarką i tworzyła przede wszystkim wielkoformatowe dzieła, między innymi polichromie. Uważana jest za prekursorkę nowych form malarstwa religijnego w Polsce. Wzorowała się na kanonach sztuki bizantyjskiej i starocerkiewnej. Efekty tych inspiracji możemy podziwiać w kościele w Pomiechowie. Tworzyła też wielkoformatowe witraże oraz po wojnie krótko kierowała pracownią malarstwa monumentalnego w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Warszawie. Zmarła w Częstochowie, a jej grób znajduje się na warszawskich Powązkach.

Warto wiedzieć, że autorką jednego z malowideł znajdujących się w pomiechowskim kościele jest nieżyjąca już, miejscowa artystka Regina Słodownik.

Źródła

„Osiem wieków w dolinie Wkry” dr Piotr Oleńczak
„Katalog zabytków sztuki w Polsce” tom X pod redakcją Izabelli Galickiej i Hanny Sygietyńskiej
„Materiały do dziejów Ziemi Płockiej ZIEMIA ZAKROCZYMSKA” Michał Marian Grzybowski
internet, głównie Wikipedia

Informacje opracowała Danuta Bolek

Zdjęcia: internet, Danuta Bolek

Proboszczowie parafii Pomiechowo

brat Gościmir proboszcz 1376

ks. Maciej Kraszewski 1753

ks. Antoni Kami(e)ński 1757 CRL – kanoników regularnych latareńskich)

ks. Michał Mieszkowski 1783

ks. Mikołaj Cieszkowski – kanonik regularny laterański prepozyt pomiechowski 1790 r.

Ks. Maciej Milewski – wikariusz ur. w roku 1744 w par Pałuki w majątku Pajewo Cety. 1791 r.

ks. Stanisław Długołęcki 1808

ks. Mateusz Brudziński 1818

ks. Jan Moczulski 1834

ks. Wacław Gieryszewski 1937

ks. Józef Zaremba 1937

ks. Stanisław Morawski 1945

ks. Stanisław Mazurczak 1946 – 1985

ks. Franciszek Kacprzycki 1986 – 2000 proboszcz

 ks.  Marek Czajkowski – wikary

ks. Tadeusz Pepłoński  2001 – 2006

ks. Tomasz Cymerman 2006 –

Księża pochodzący z parafii Pomiechowo

ks. Ignacy Pietrzak ur. 22 listopada 1874 r. w Goławicach (p. Pomiechowo) syn Stanisława i Rozalii z Kurpiewskich małżonków Pietrzaków. Rodzina Pietrzaków przeprowadziła się do Gawłówka. Ks. Ignacy odwiedzał rodziców, brata, przyjeżdżał na polowania. Był proboszczem parafii p.w. Opieki Matki Bożej Bolesnej w Nowym Mieście nad Pilicą. Tam zmarł 1 lipca 1936 r.

ks. Ryszard Bieńkowski wyświęcony w 1956r., kapłan archidiecezji warszawskiej
ks. kanonik mgr Józef Błaszczak ur. 5 lutego 1953 r., wyświęcony 6 czerwca 1978 r., od 1996 r.
ks. mgr Leszek Błaszczak ur. 23 sierpnia 1962 r., wyświęcony 3 czerwca 1989 r., od 2004 r.
ks. mgr Krzysztof Błaszczak ur. 19 marca 1974 r., wyświęcony 29 maja 1999 r., od 2004 r.
ks. Artur Ciuba ur. 3 maja 1966 r., wyświęcony 13 czerwca 1992 r., od 2002 r.
ks. prałat mgr Andrzej Grzybowski wyświęcony w 1981 r., kapłan diecezji łomżyńskiej, misjonarz w Rosji
ks. kanonik Czesław Kiliś emerytowany proboszcz parafii Brańszczyk, ur. 2 marca 1929 r., wyświęcony 11 lutego 1956 r., zmarł 24 marca 1991 r.
ks. kanonik Antoni Kołodziejski ur. 9 marca 1953 r., wyświęcony 12 czerwca 1977 r., od 1996 r.
ks. Wiesław Leszczyński ur. 23 sierpnia 1951 r., wyświęcony 6 czerwca 1976 r., od 1995 r.
ks. kanonik Stanisław Muzal wyświęcony w 1959 r., kapłan diecezji łomżyńskiej,
ks. Tadeusz Nikicin ur. 23 maja 1951 r., wyświęcony 4 czerwca 1978 r., od 2004 r.
ks. Wiesław Pietrzak ur. 29 kwietnia 1934 r., wyświęcony 22 czerwca 1958 r., od 2005 emeryt.
ks. Wincenty Szmyt ur. 15 października 1938 r., wyświęcony 16 czerwca 1963 r.,
ks. Edward Szmyt  wyświęcony w 1968 r., kapłan archidiecezji warszawskiej, zmarł w 1976 r.
o. mgr Andrzej Wichowski CSSp wyświęcony 29 stycznia 1994 r. kapłan Zgromadzenie Ducha Świętego,
br. Łukasz Wiśniewki MIC ur. 9 grudnia 1981 r., wieczysta profesja zakonna 2 października 2004 r., kleryk Wyższego
Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Marianów w Lublinie

Lista zaczerpnięta z gazetki parafialnej „Echo” nr