Ks. prałat Stanisław Mazurczak urodził się 6 listopada 1908 r. w Ceranowie, na ziemi podlaskiej. W 1928 r. ukończył gimnazjum w Sokołowie Podlaskim. Po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 czerwca z rąk abpa A.J. Nowowiejskiego w bazylice Katedralnej w Płocku. Jako wikariusz
pracował w Pułtusku i Winnicy. Dnia 23 marca 1945 r. został mianowany wikariuszem w Nasielsku z obowiązkiem tymczasowego administratora. 31 grudnia 1945 r. został proboszczem w Pomiechowie. Pełnił obowiązki wicedziekana dekanatu nasielskiego. Na wniosek biskupa płockiego Tadeusza Pawła Zakrzewskiego, Ojciec Święty Jan XXIII odznaczył księdza Stanisława Mazurczaka godnością szambelana honorowego. Od 1 stycznia 1964 r., przez dwie kadencje był dziekanem utworzonego dekanatu modlińskiego, później zakroczymskiego. W latach 1972-81
był dekanalnym ojcem duchownym. W 1985 r. przeszedł na emeryturę. Zamieszkał na plebanii i pomagał
w pracy duszpasterskiej. Obowiązki prowadzenia parafii przypadły na najtrudniejszy czas. Wymagały niezwykłego trudu organizacyjnego, w tym odbudowy kościoła po wojennych zniszczeniach. Swoją postawą i wielką życzliwością ksiądz prałat zachęcał parafian do pomocy. Przez cały czas swojej pracy duszpasterskiej był ojcem duchownym
dla wszystkich parafian, bez względu na to, ile mieli lat. Kształtował życie religijne i postawy moralne wielu pokoleń mieszkańców Pomiechówka. Każdego człowieka darzył szacunkiem i zawsze znalazł czas na chwilę rozmowy. Wspierał działalność świeckich katolików. Cieszył się z powstających grup oazowych, chóru, scholi i innych. Wszyscy odczuwali bliskość księdza prałata, że jest wśród nas i z nami. Chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, służył radą i pomocą. Kiedy w 1984 r. obchodził 50-lecie swojego kapłaństwa, każdy parafianin wchodząc do kościoła i czytając
słowa z Pisma św. „[…] Każdy kapłan z ludu brany, dla ludu bywa ustanawiany […]” myślał „egoistycznie”, że ksiądz prałat Stanisław Mazurczak został „ustanowiony” dla tej parafii – parafii św. Anny w Pomiechowie. Zmarł  10 września 1994 roku.

Tekst został zaczerpnięty z gazetki parafialnej „Echo” nr 4/2002/5

Wycieczka parafialna (zdjęcie ze zbiorów pani Magdaleny Chojnackiej)

Zdjęcia współczesne Danuta Bolek