Wstęp

Zasłużony dla parafii Pomiechowo kapłan, który był proboszczem przez 39 lat. Prowadził parafię w trudnym czasie powojennej odbudowy i komunistycznej laicyzacji.

Życiorys

Urodził się 6 listopada 1908 roku w Ceranowie (powiat Sokołów Podlaski). W 1928 roku otrzymał świadectwo dojrzałości po ukończeniu gimnazjum w Sokołowie. Od razu po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Płocku. 10 czerwca 1934 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Nowowiejskiego. pierwszą pracę rozpoczął jako wikariusz w Pułtusku. Po roku został wikariuszem w Świedziebni na cztery lata (1935-1939). Przed rozpoczęciem wojny został wikariuszem w Winnicy. W 1944 roku ze względu na zbliżający się front ukrył się wraz z innymi księżmi w Strzegocinie. Po wyzwoleniu został wikariuszem w Nasielsku i został tymczasowym administratorem parafii. Po miesiącu urzędowania został wicedziekanem nasielskim. 31 grudnia 1945 roku został mianowany administratorem parafii Pomiechowo. 10 stycznia 1946 objął parafię i rozpoczął dzieło odbudowy kościoła, która został pomyślnie zakończona. Oprócz pracy w parafii Pomiechowo w latach 1972-1978 pełnił funkcję ojca duchowego kapłanów dekanatu zakroczymskiego. Za zasługi przy odbudowie kościoła i pracę duszpasterską otrzymał w 1959 roku od papieża Jana XXIII szambelanię honorową. W 1985 roku przeszedł na emeryturę i pozostał w parafii Pomiechowo jako kapłan wspomagający w pracy duszpasterskiej. Zmarł 10 września 1994 roku na plebanii w Pomiechowie. Został pochowany na miejscowym cmentarzu dwa dni później.

Zasługi dla parafii Pomiechowo

 1. Odbudowa świątyni i budynków plebańskich po zniszczeniach powstałych w czasie II wojny światowej. Był to żmudny proces polegający na gromadzeniu materiałów, przygotowaniu projektu, zatrudnieniu ekipy budowlanej. w 1947 roku podciągnięto ściany, wstawiono okna, dach pokryto dachówką, ukończono budowę wieży i pokryto ją blachą. w 1948 roku wyremontowano ołtarz główny, pomalowano wewnątrz ściany. kolejnymi pracami były wykonanie sklepień, budowa chóru, ozdobienie ścian freskami, wykonanie drogi krzyżowej, zrobienie dachu na kaplicy.
 2. Wyremontowanie plebanii po zniszczeniach wojennych, budowa stodoły, obory i chlewów w obejściu plebańskim. następnie w latach 50-tych otynkowanie plebanii i dobudowa werandy, został oszalowana organistówka.
 3. W 1960 roku został odnowiony i pokryty złoceniami zabytkowy ołtarz główny oraz ołtarz w kaplicy.
 4. Został wykonana dębowa ambona, dębowe ławki, przygotowano dwie sale katechetyczne, nad zachrystią i na plebani.
 5. Przy plebani dobudowano warsztat i garaż. Teren został ogrodzony.
 6. Umieszczenie figury serca Pana Jezusa i Matki Bożej na frontonie kościoła oraz tablic milenijnych.
 7. Wykonano remont organistówki i wykonano chodnik procesyjny wokół kościoła.
 8. Wyremontowano organy dodając nowe głosy.
 9. Wykonano kolejne odnowienie plebanii wewnątrz i na zewnątrz.
 10. Odnowienie figury św. Anny w Pomiechówku.
 11. Wykonano nowy dom dla wikariuszy i sióstr zakonnych.
 12. Wieloletnia owocna praca duszpasterska na terenie parafii, dzięki której parafianie włączali się w odbudowę kościoła, chętnie przystępowali do sakramentów świętych (znacznie wzrosła w ciągu kilku lat liczba przyjmujących komunię i przystępujących do bierzmowania), włączali się w życie parafii.
 13. Otwartość na parafian, na ich sprawy, włączanie się w życie społeczności.
 14. Kształtował życie religijne i postawy moralne wielu pokoleń mieszkańców Pomiechówka. Każdego człowieka darzył szacunkiem i zawsze znalazł czas na chwilę rozmowy. Wspierał działalność świeckich katolików. Cieszył się z powstających grup oazowych, chóru, scholi i innych. Wszyscy odczuwali bliskość księdza prałata, że jest wśród nas i z nami. Chętnie dzielił się swoimi doświadczeniami, służył radą i pomocą.

Ks. prałat Mazurczak został przez swoich parafian zapamiętany jako wartościowy kapłan, który zrobił w Pomiechowie bardzo wiele. W hołdzie wieloletniemu proboszczowie, parafianie ufundowali tablicę, która znajduje się w kruchcie kościoła. Został też wydany folder poświęcony księdzu Mazurczakowi.

Wycieczka parafialna (zdjęcie ze zbiorów pani Magdaleny Chojnackiej)

Źródła

Gazetka parafialna „Echo” wydawana w parafii w latach …

„Duchowieństwo Diecezji Płockiej, Wiek XX, Tom I, cześć 1, Płock 2007, ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski

Zdjęcia współczesne Danuta Bolek