Według informacji zawartych w Pierwszym Powszechnym Spisie Ludności z 1921 r. Pomocnia liczyła 2 budynki z   przeznaczeniem mieszkalnym, 11  innych budynków zamieszkałych, ludności ogółem 73 osoby, w tym 37 mężczyzn i  36 kobiet. Wieś zamieszkiwało wówczas 25 katolików i 48 ewangelików. Wszyscy mieszkańcy Pomocni byli  narodowości polskiej (73 osoby).

 

Galeria zdjęć

Nasi mieszkańcy

Pomocnia w prasie

Dokumenty