Dzieje naszego przedszkola zaczynają się po II wojnie światowej, wówczas mieściło się ono w domu prywatnym pani Przyborowskiej, ówczesnej jego dyrektorki. W późniejszych latach, po rozbudowie budynku szkolnego przedszkole zajęło jego część.

W roku 1964 dyrektorką placówki została Janina Karbownik-Wiśniewska. Pani Janina czyniła starania o budowę nowej siedziby placówki — co w końcu udało się osiągnąć i w 1978 roku, dzięki wsparciu ówczesnego wójta gminy Jana Misiuna i generała Zygmunta Huszczy (w tamtym okresie wiceministra oświaty) zakupiono budynek typowego 5 oddziałowego przedszkola. W tym budynku przedszkole funkcjonowało 35 lat. Usytuowane było obok szkoły wśród pięknych dębów skąd wzięła się jego nazwa „Pod Dębami”, która została mu uroczyście nadana 17 czerwca 2006 roku wraz z imieniem patrona Edmunda Knoll-Kownackiego.

Przez lata funkcjonowania w jego murach wyedukowało się mnóstwo wychowanków, którzy teraz przyprowadzają swoje dzieci a nawet wnuki. Pani Janina przez 42 lata oddawała serce swojej pracy, modernizowała budynek , dbała o swoich pracowników i podopiecznych. W 2006 roku odeszła na emeryturę ustępując miejsca pani Joannie Jechalik, która jest dyrektorem przedszkola do chwili obecnej (2022 r.)

Kolejne lata czyli 2012 – 2014 to rozbiórka starego i budowa nowego budynku oraz praca w tymczasowym przedszkolu modułowym.

Nowe gminne przedszkole

Stary budynek przedszkola
Budowa nowego budynku
Nowy budynek przedszkola i Centrum Integracji społecznej

Rok 2021

Dyrektorem przedszkola w Pomiechówku jest:

mgr. Joanna Jechalik

Kadrę nauczycielsko – opiekuńczą stanowią:

Nauczyciele:

Ewa Romanowska

Ewelina Pyrzakowska

Elżbieta Górecka

Joanna Jechalik

Katarzyna Wyszyńska

Agnieszka Wrzosek

Adriana Plona

Joanna Fabisiak

Marzena Zamęcka

Monika Fabisiak.

Monika Gałażewska

Ewa Boczkowska

Magdalena Ślaska

Karolina Remiszewska

Małgorzata Rzeszotarska

Marzena Bryjak

Irena Oleszkiewicz

Maria Strzelczak

Edyta Jurkiewicz

Nauczycielami pomocniczymi są:

Beata Gałązka

Marzena Szczurowska

Sylwia Bylińska

Zofia Koperska

Żaneta Sucharska

Ewa Żulińska

Woźnymi są:

Marzena Gołuch

Renata Kiliś

Joanna Bartecka

Beata Żak

Aldona Jezierska

Renata Suska

Irena Niedbalska

Katarzyna Gargaś

Ewa Szafrańska

Krystyna Sikorska

 

 

 

Kronika przedszkola 1945 – 1951 r.

Galeria zdjęć lata 1946 -1951

Galeria zdjęć

Prasa o przedszkolu