Tu umieszczamy chronologicznie daty ważne i ciekawe dla społeczności gminy Pomiechówek.

1239 r.

       1 października wzmianka o Orzechowie – nadania księcia Bolesława zakonowi templariuszy.

1305 r.

 • pierwsza wzmianka o wsi Goławice. Transakcja między księciem mazowieckim Bolesławem II i opatem czerwińskim Maciejem.

1386 r.

1405 r.

1429 r.

1448 r.

1455 r.

1460 r.

 • 20 marca Wyszogród s. 199-201. Sąd książęcy wydaje wyrok w sprawie sporu granicznego między posiadłościami klasztoru czerwińskiego a dobrami Kikoły.

 • 4 października Czerwińsk s. 27-28. Mikołaj opat i kapituła czerwińska potwierdzają nabycie sołectwa we wsi klasztornej Goławice przez szlachetnego Jana [z Błędowa?] od pracowitego Rapaty za 17 kóp groszy oraz sprzedają temuż Janowi łan gruntu i dwie morgi lasu z posiadłości klasztornych.

1463 r.

 • 4 czerwca Czerwińsk s. 17-19. Rafał opat i kapituła czerwińska potwierdzają nabycie młyna we wsi klasztornej Pomiechowo przez pracowitego Macieja z Pomiechowa od pracowitego Andrzeja zwanego Szczuka z Nowego Miasta.

1474 r.

 • 3 maja Czerwińsk s. 38-40. Mikołaj opat i kapituła czerwińska zatwierdzają nabycie sołectwa we wsi klasztornej Nowa Wieś przez Mikołaja z Kosewa od szlachetnego Tomasza ze Szczypiorna drogą zamiany za wieś Kosewo.

1475 r.

 • 8 luty Warszawa s. 87-94. Sąd ziemski zakroczymski zatwierdza ugodę między opatem czerwińskim a Tomaszem ze Szczypiorna w sprawie młyna zwanego Kosowski.

1477 r.

 • 10 listopada Konrad I książę mazowiecki i kujawski nadaje klasztorowi czerwińskiemu wieś Kosewko. 

1487 r.

 • 13 listopada Bolesław V książę mazowiecki potwierdza przywileje celne klasztoru czerwińskiego w Pomiechowie, przytaczając dawniejszy dokument ks. Bolesława II mazowieckiego z 1246 r. w tej sprawie oraz rozszerza te przywileje na Kosewko. {1}

1513 r.

 • 19 września Czerwińsk s. 230-232. Sąd ziemski zakroczymski zatwierdza polubowną ugodę w sprawie granic między dobrami klasztoru czerwińskiego Pomiechowo a dobrami Stanisława i Bolesty braci z Okunina.
 • 6 listopada Pomiechowo s. 107-108. Ambroży opat i kapituła czerwińska nadają sołectwo z włóką gruntu w nowo lokowanej wsi klasztornej Góra Wólka opatrznemu Marcinowi ekonomowi z Pomiechowa.

1514 r.

 • 19 kwietnia Czerwińsk  s. 109-110. Ambroży opat czerwiński przyznaje Janowi z Sokołowa kanonikowi płockiemu i pułtuskiemu, prepozytowi w Pomiechowie, dożywotnią pensję 25 kóp groszy rocznie i dziesięcinę ze wsi klasztornej Obiecanowo w zamian za zrzeczenie się kościoła parafialnego w Pomiechowie.
 • 12 maja Pomiechowo s. 107. Ambroży opat i kapituła czerwińska wydają przywilej lokacyjny dla wsi Góra Wólka w dobrach klasztornych Pomiechowo.

1524 a 1538

 • (między 1524 a 1538) s. 234. [Jan Lewicki] opat i kapituła czerwińska zezwalają szlachetnemu Andrzejowi Lewickiemu na odkupienie sołectw we wsiach klasztornych Goławice i Góra Wólka z jedną włóką gruntu za 10 kóp groszy.

1554 r.

 • 9 kwietnia s.134-135. Jan Lewicki opat i kapituła czerwińska nadają sołectwo z jedną włóką gruntu we wsi klasztornej Czarnowo Jakubowi Kucharzowi z Wyszkowa, znosząc jednocześnie sołectwo we wsi Góra Wólka, należące do sukcesorów nieużytecznego sołtysa Stanisława Gundaka.
 • 9 kwietnia Czerwińsk s. 141-142. Jan Lewicki opat i kapituła czerwińska zezwalają Jakubowi Szczypierskiemu prepozytowi z Winnicy na ufundowanie ołtarza w kościele parafialnym w Pomiechowie i uposażenie altarysty.

1655 r.

 • 30 września 1655 roku Bitwa pod Nowym Dworem Mazowieckim i Zakroczymiem, Szwedów z pospolitym ruszeniem mazowieckim pod wodzą wojewody płockiego Jana Kazimierza Krasińskiego. Rozegrała się m.in. na polach obecnych wsi Stanisławowo i Nowy Modlin.

1806 r.

 •  23/34 grudnia 1806 roku  bitwa nocna wojsk napoleońskich z Rosjanami pod Czarnowem.

1831 r.

 • 19 luty poległ Paweł Maruszewski.

1844 r.

1846 r.

 • 29 sierpnia dokonano konsekracji Cerkwi w kol. Aleksandryjskiej, otrzymała nazwę św. Aleksandry Męczennicy.

1849 r.

 • 10 lutego otwarto pierwszą rosyjską szkołę w kol. Aleksandryjskiej.

1866 r.

 • 28 lutego otwarto rosyjską szkołę w kol. Szczypiorno.

1877 r.

 • 17 sierpnia otwarto linię kolejową tzw. Drogę Żelazną Nadwiślańską.

1884 r.

 •  czerwiec, powódź na terenie Pomiechowa i okolic.
 • 30 sierpnia roku car Aleksander III przebywał na terenie budowy fortu III, wcześniej wstąpił do cerkwi.

1888 r.

 • 15 marca kolejna duża powódź na terenie naszej gminy i okolic

1891 r.

1898 r.

 • 13 lipca w okolicach fortu w Kosewie nastąpił start balonu wojskowego.

1905 r.

 • 27 listopada, demonstracja w Pomiechowie w sprawie wprowadzenia języka polskiego do urzędu gminy i szkoły.

1911 r.

1912 r.

1916 r.

 • 16 marca cała gmina Pomiechówek, wraz z fortecą w Modlinie została wydzielona z powiatu płońskiego i włączona do warszawskiego powiatu ziemskiego.

1919 r.

1921 r.

 • 14 listopada rozpoczęto naukę w szkole w Szczypiornie, naukę podjęło 121 dzieci ze Szczypiorna i Kosewka.

1922 r.

 • 8 października z okazji wyborów pierwszego prezydenta, odbył się w Pomiechowie wiec polityczny.

1924 r

 • 18 stycznia wciągnięto do rejestru stowarzyszeń i związków No 572 stowarzyszenie pod nazwą: T-wo Straż Ogniowa Ochotnicza w Pomiechówku pow. Warszawskiego. 
 • 19 lipca zmieniono nazwę wsi Kol. Aleksandryjska na Stanisławowo.

1930 r.

1932 r.

1937 r.

 • 11 lutego zmarł ks. kanonik Józef Zaremba.

1938 r.

 • 9 października poświęcono i odsłonięto figurę św. Anny, patronki matek. Figura została wzniesiona kosztem koła Polskiego Czerwonego Krzyża w Pomiechówku.

1939 r.

 • 11 września wysadzono most kolejowy na Wkrze w Pomiechówku, przez wojska polskie.
 • 28 września  z rozkazu dowódcy 28 DP, zostały zakończone walki obronne na III Forcie, dn. 29 IX  kapitulacja obrońców Modlina.
 • 8 października decyzją okupacyjnych gmina Pomiechowo została włączona do III Rzeszy, rejencji ciechanowskiej, powiat płoński.

1940 r. 

 • 6 kwietnia – pierwsze masowe aresztowanie ludności Pomiechówka, ok 60 osób

1945 r. 

 • 16 stycznia Niemcy wysadzają mosty na Wkrze w Pomiechówku.
 • 17 stycznia większość terenu gminy Pomiechowo zostaje wyzwolona spod okupacji niemieckiej.
 • 16 marca po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej dokonano uroczystego otwarcia szkoły w Błędowie.
 •  

1947 r.

 • 7 kwietnia powołano Gminny Komitet niesienia Pomocy Ofiarom Powodzi

1947 r.

 • 16 grudnia odbyło się poświęcenie nowego mostu na Wkrze

1950 r.

1952 r.

 •  3 maja zlikwidowano gminę Pomiechowo.
 • 3 maja powołano gminę Pomiechówek.

1959 r.

 • Rok założenia klubu sportowego Wkra Pomiechówek.

1961 r.

 • 21 stycznia oddanie do użytku budynku szkoły w Orzechowie.

1962 r.

 •   1 września kierownikiem szkoły podstawowej w Pomiechówku zostaje Franciszek Wojciech Bartosiewicz.
 • 13 listopada zmarł gen. Wiktor Thommee, dowódca obrony Modlina, patron SP w Pomiechówku.
 • 14 grudnia został zawiązany Społeczny komitet Budowy Szkoły w Pomiechówku.
 • 29 grudnia zmarła p. Maria Budkiewicz szanowana nauczycielka języka polskiego w Pomiechówku.

1964 r.

 • została utworzona Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

1972 r.

 • 7 maja odbyła się w szkole w Pomiechówku sesja popularno – naukowa pt. „Pomiechówek Oskarża”
 • 24 września odsłonięto w Pomiechówku pomnik poświęcony ofiarom pomordowanym w Forcie III.
 • 1 grudnia 1972 powstała gmina Pomiechówek w  obecnym kształcie.

1973 r.

 • 11 marca powstało Towarzystwo Miłośników Pomiechówka.
 • 11 października odsłonięto pomnik „Chwała obrońcom Ojczyzny” .

1974 r.

 • 1 września Jan Misiun został naczelnikiem gminy Pomiechówek.

1975 r.

 • 25 maja Szkole Podstawowej w Pomiechówku nadano imię gen. Wiktora Thomme.

1977 r.

 • 1 stycznia powołano GOPiK – Gminny Ośrodek Propagandy i Kultury.
 • 23/24 października wybuchł pożar w budynku szkoły w Orzechowie.

1978 r.

 • 11 kwietnia uroczyste otwarcie GOPiK.

1980 r.

 • 9 stycznia tragiczny wypadek autobusu z dziećmi ze szkoły w Orzechowie.

1995 r.

 • 8 maja w kruchcie kościoła św. Anny w Pomiechowie odsłonięto tablicę pamiątkową ofiar II wojny światowej.

1998 r.

 • 1 października rozpoczęło działalność ognisko TPD w Szczypiornie, nazwane „Pod Parasolem”

1999 r.

 • 1 września rozpoczęło działalność gimnazjum w gminie Pomiechówek.

2001 r.

 • 8 maja odsłonięto pomnik gen. F. S. Składkowskiego.

2002 r.

 • 18 maja uroczyste nadanie imienia Felicjana Sławoja Składkowskiego Gimnazjum w Pomiechówku.

2006 r.

 • 17 czerwca odbyła się uroczystość nadania przedszkolu nazwy „Pod Dębami”, patronem został gen. Edmund Knoll-Kownacki.
 • 6 grudnia Dariusz Bielecki po ślubowaniu objął urząd wójta gminy Pomiechówek.

2013 r.

2014 r.

 • 27 lipca otwarcie parku linowego, nadrzecznej promenady i siłowni zewnętrznej nad Wkrą w Pomiechówku. Wydarzenie zostało zarejestrowane na filmie https://youtu.be/8TkbEMu5u9k
 • 30 sierpnia otwarcie przedszkola „Pod Dębami” i Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku.

2017 r.

2018 r.

 • 1 marca wNarodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych przy stacji została odsłonięta tablica upamiętniająca akcję zbrojną Starszego Sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, poprzednio akcję upamiętniały 3 kamienie (zakładka POMNIKI)
 • 22 czerwca dokonano  oficjalnego otwarcia hali sportowej w Goławicach Pierwszych. Halę oddano do użytku w roku 2017. Szkoła obchodziła także 25. nadania imienia Janusza Kusocińskiego. 
 • 13 października oddano do użytku po modernizacji i rozbudowie Gminny Ośrodek Kultury  w Pomiechówku.
 • 14 października oddano do użytku Park Dolina Wkry.

2019 r.

2021 r.

2022 r.

 • 23 marca – został otwarty market AMIGO przy ulicy Modlińskiej
 • 26 czerwca – została otwarta tężnia w Pomiechówku w parku na skwerze Składkowskich
 • 30 lipca – został odsłonięty pierwszy mural na terenie gminy, na Forcie III w Pomiechówku
 • 1 grudnia został otwarty nowy dworzec PKP w Pomiechówku.

 

 

2023 r.

 • 2 kwietnia nowym dyrektorem Biblioteki Publicznej Gminy Pomiechówek została Katarzyna Urbaś, która przez wiele lat pracowała w Urzędzie Gminy Pomiechówek, następnie przez kilka lat w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
 • 1 października nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Goławicach Pierwszych została pani Katarzyna Zalewska
 • 17 grudnia odbył się 1 Pomiechowski Jarmark Bożonarodzeniowy