Pierwszym nuncjuszem watykańskim w odrodzonej Rzeczpospolitej został Włoch Achilles Ratti (od czerwca 1919).

19 września 1919 r. do parafii Pomiechowo przybył ks. prałat Ratti w charakterze Wizytatora Apostolskiego, w towarzystwie biskupa pomocniczego diecezji płockiej, Adolfa Szelążka. W parafii pojawił się także bp płocki Antoni Nowowiejski, który tego dnia wizytował pobliski Cieksyn.

„Po uroczystościach w Pomiechowie w kościele i na plebanii, Wizytator Apostolski wraz z biskupami z Płocka udali się do Modlina, bowiem leżał on wówczas na terenie parafii pomiechowskiej.

Tak wizytę przyszłego papieża w Pomiechowie odnotował proboszcz ks. Jan Fabijanowicz w Księdze wizyt kościelnych:

Godną odnotowania rzeczą będzie, że na zakończenie tej wizyty kanonicznej dnia 19 września 1919 r. w godzinach południowych, na me zaproszenie przybyć raczył do Pomiechowa z Warszawy J.E. Achilles Ratti, poseł Ojca św. Ojca w Polsce, od 1918 w charakterze Wizytatora Apostolskiego,  w towarzystwie sufragana naszego ks. Adolfa Szelążka, zarządzającego wydziałem spraw Kościoła katolickiego w Ministerstwie Wyznań i Oświaty.

Przyjęto Go uroczyście przy bramie triumfalnej, wystawione naprzeciw kościoła, u podnóża wzgórka, dokąd zajechał samochodem, a następnie po powitaniu, przy śpiewie chóru i licznie zgromadzonego ludu, wprowadzono do kościoła, gdzie od wielkiego ołtarza, w otoczeniu Najdostojniejszego Arcypasterza i biskupa sufragana oraz licznego duchowieństwa i wyższych dostojników Wojska Polskiego z Modlina, przemawiał do ludu językiem łacińskim, co zaraz zostało przetłumaczone na polski przez niżej podpisanego ks. proboszcza, o znaczeniu w Kościele Stolicy Apostolskiej źródle wiary św., o swem posłannictwie ściślejszego związania ludu katolickiego z Ojcem św. Następnie po udzieleniu papieskiego błogosławieństwa, dostojnicy zostali przeprowadzeni z kościoła na plebanię w uroczystym pochodzie, gdzie odbył się obiad z toastem na cześć Nuncjusza Apostolskiego w języku łacińskim przez ks. proboszcza wzniesionym. Koło czwartej po południu Nuncjusz i biskupi na zaproszenie komendanta twierdzy Modlin udali się tam wraz z duchowieństwem samochodami, gdzie odbyło się wspaniałe przyjęcie; kazanie do wojska wygłosił ksiądz biskup Szelążek z ambony polowej na placu rewii, a następnie trzej dostojnicy przybrani w kapy i mitry, od ołtarza polowego udzielili pasterskiego błogosławieństwa zebranym na polu oddziałom przy biciu dział.

Po podwieczorku u pana pułkownika Malewicz Edwarda, dowódcy Modlina i W.P. (zdobywcy twierdzy Bobrujska), uczestnicy rozjechali się.  Mons. Ratti z biskupem Szelążkiem do Warszawy, a Najdostojniejszy Arcypasterz do Cieksyna na dalszą wizytację kanoniczną.

W Pomiechowie dnia 19 września 1919 r. ks Jan Fabijanowicz M.S.T., kanonik honorowy katedry płockiej.”

W 1921 opuścił Polskę. W 1922 został wybrany papieżem i przyjął imię Piusa XI (1922-39)

 

  • Piotr Oleńczak, „Osiem wieków w dolinie Wkry. Pomiechowo i Pomiechówek zarys dziejów”, Pomiechówek: Urząd Gminy, 2016; strona 86