W skład gminy Pomiechówek wchodzi obecnie 25 wsi:

Nazwy wsi pokrywają się z nazwami sołectw, z jednym tylko wyjątkiem. W miejscowości Pomiechówek funkcjonują dwa sołectwa: Pomiechówek i Brody, Brody Parcele. Do lipca 2011 roku Brody i Brody Parcele stanowiły oddzielną miejscowość. Zostały włączone do Pomiechówka(1), jednak pozostały jako odrębne sołectwo.

  1. Przypis:  Uchwała Nr X/44/11 RADY GMINY POMIECHÓWEK z dn. 21 lipca 2011 roku w sprawie stanowiska Rady Gminy Pomiechówek w sprawie połączenia wsi Brody- Parcele, Brody, Pomiechówek, części wsi Czarnowo, części wsi Kosewko, w jedną miejscowość i nadaniu jej nazwy Pomiechówek oraz ustaleniu granic tej miejscowości.

Ślady osadnictwa na terenie gminy Pomiechówek datuje się od czasów starożytnych, co potwierdzają rejestry stanowisk archeologicznych.