Na terenie gminy Pomiechówek istnieją parafie dwóch wyznań: rzymskokatolickiego i prawosławna. Istnienie wiejskiej parafii prawosławnej w środkowej Polsce, jest ewenementem na skalę Polski. Powstanie takiej parafii na obecnym terenie gminy związane było z budową Twierdzy Modlin. Parafia rzymsko-katolicka związana jest z gminą Pomiechówek od początku istnienia osadnictwa na tym terenie. Obecnie teren gminy obejmuje oprócz parafii Pomiechowo, której patronem jest św. Anna, także fragmenty sąsiednich parafii: Cieksyn pod wezwaniem św. Rocha oraz Modlin pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe. Zawiłości związane z rozmieszczeniem poszczególnych parafii na terenie gminy Pomiechówek pokazuje zakładka „Mapa”.