W czerwcu 1932 r młyn na Wkrze w Kosewku na mocy aktu notarialnego stał się się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Młyn Kosewko”. Siedziba przedsiębiorstwa mieściła się w osadzie młynarskiej Kosewko. Spółka prowadziła młyn i zajmowała się handlem zbożem oraz jego przetworami. Kapitał zakładowy wynosił 3000 zł i był podzielony na 30 udziałów. Spółką, ustanowioną na czas nieograniczony, zarządzali mieszkańcy Warszawy – Alfred Pińskier i Stanisław Szapiro.

Źródło: P. Oleńczak „Osiem wieków w dolinie Wkry”