Rozpoczęcie inwestycji

23 kwietnia 2019 roku o godzinie 10.00, Biuro Inwestycji PKP oficjalnie przekazało teren budowy wybranemu wykonawcy robót budowlanych tj. firmie TORPOL S.A. Sukcesem zakończyły się wielomiesięczne procedury przetargowe związane z wyborem przez PKP wykonawcy inwestycji. Finalnie 9 kwietnia br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z firmą TORPOL S.A. Budowa innowacyjnego, systemowego dworca PKP to wspólne przedsięwzięcie PKP oraz gminy Pomiechówek. Choć inwestorem są Polskie Koleje, gmina współfinansowała inwestycję ze środków gminnych – wkładem gminy jest zagospodarowanie terenu wokół inwestycji. Zapisy umowy mówiły, że nowy obiekt ma powstać w ciągu 50 tygodni. W spotkaniu terenowym 23 kwietnia wzięli udział przedstawiciele wykonawcy, inspektora nadzoru, projektanta, inwestora. Z ramienia gminy Pomiechówek w rozmowach uczestniczył wójt gminy Dariusz Bielecki, zastępca wójta Mariusz Łempicki oraz kierownik wydziału inwestycji Małgorzata Zakolska.

Wizualizacja nowego dworca
Wizualizacja
Wizualizacja
W tym miejscu stoi nowy dworzec

Prace w toku

Na koniec września 2019 roku,  prace przebiegały zgodnie z harmonogramem. Wykonywano konstrukcję budynku – ściany zewnętrzne i wewnętrzne żelbetowe. Prowadzono również roboty związane z układaniem sieci zewnętrznych przez teren placu budowy. Zakończenie budowy przewidywano na marzec 2020.

 

Prace nad budową dworca zostały zakończone zgodnie z harmonogramem, wiosną 2020 roku i po kolejnych etapach uzyskiwania wymaganych odbiorów technicznych, miał być oddany do użytku we wrześniu 2021 roku. Jednak otoczony prowizorycznym blaszanym ogrodzeniem dworzec, pozostał nieoddany aż do grudnia 2021 roku. Gmina Pomiechówek wielokrotnie upominała się w imieniu mieszkańców o otwarcie obiektu, tak potrzebnego podróżującym. Dodatkowym powodem niezadowolenia mieszkańców, było nieestetyczne, szpecące centrum miejscowości, prowizoryczne ogrodzenie.

Otwarcie dworca

28 listopada 2021 roku zniknęło ogrodzenie, zapalono światła w obiekcie. 30 listopada zaczął funkcjonować, natomiast 2 grudnia kolej w asyście przedstawiciela ministerstwa, radnego sejmiku i radnego Nasielska, dokonała oficjalnego otwarcia, co zostało zarejestrowane i relacje pojawiły się na portach Mazowsza oraz w TVP3. 
Budynek dworca jest w pełni dostosowany do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, osób starszych, pasażerów z małymi dziećmi i dużymi bagażami. Świadczą o tym ścieżki prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a, mapy dotykowe, kontrastowa kolorystyka wnętrz oraz urządzenia wspomagające sygnał aparatów słuchowych, a także urządzenia informacji pasażerskiej. W środku znajdują się zarówno powierzchnie publiczne przeznaczone dla pasażerów, jak i przestrzenie na działalność komercyjną. Dla najmłodszych przygotowano specjalną poczekalnie z zabawkami. Na zewnątrz powstała wiata, która pozwala na wygodne dojście od przystanku autobusowego do kas biletowych, poczekalni oraz peronów.

Źródła

strona internetowa gminy www.pomiechowek.pl
portal Wirtualne Mazowsze 24
kanał TVP3