8 października na burzliwym wiecu politycznym w  Pomiechowie (z okazji wyborów pierwszego prezydenta) doszło do kłótni ludowców z narodowcami. Przemawiający endecy, m.in. poseł Julian Łabęda, zaatakowali Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego, lewicę oraz ludowców. Przeciw działaczom PSL wystąpił także wikary z Pomiechowa – ks. Jaszkiewicz, który personalnie skrytykował mówcę Błońskiego. Mimo to postulaty PSL „Wyzwolenie” znajdowały szeroki oddźwięk w lokalnej społeczności.

Źródło: P. Oleńczak „Osiem wieków w dolinie Wkry”