Prace nad koncepcją nowego budynku publicznego przedszkola „Pod Dębami” gmina rozpoczęła w marcu 2012 r., kiedy to na łamach Gazety Pomiechowskiej zaproszono mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, dotyczących oczekiwań wobec nowej inwestycji. Następnie wspólnie z dyrekcją przedszkola opracowano program funkcjonalno-użytkowy, który określił podstawowe założenia inwestycji. W wyniku procedur przetargowych we wrześniu wyłoniono projektanta budynku. W październiku 2012 r. wstępny projekt przedszkola przedstawiono radnym podczas komisji Rady Gminy Pomiechówek.

Po zakończeniu prac projektowych i uzyskaniu pozwolenia na budowę, w 2013 r. przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego został wyłoniony wykonawca inwestycji. Realizacja budowy trwała od września 2013 r. do lipca 2014 r., kiedy to gmina otrzymała prawomocne pozwolenie na użytkowanie obiektu. Koszt inwestycji wyniósł 17 394 833,05 zł. Gmina oprócz pieniędzy z budżetu pozyskała dofinansowanie ze środków PFRON i RPOWM – Turystyka.

Budynek gminnego przedszkola jest obiektem o powierzchni zabudowy 1 660 m2, powierzchni użytkowej 4 435,02 m2 i kubaturze 19 585,97 m3, przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, w którym opiekę może znaleźć 250 przedszkolaków. Budynek jest podzielony na dwie części. Pierwsza z nich dostępna jest wyłącznie dla dzieci, rodziców, kadry nauczycielskiej i personelu przedszkola, natomiast druga część dostępna jest również dla wszystkich mieszkańców, którzy chcieliby skorzystać z dostępnych tu usług, również po godzinach pracy przedszkola. W części pierwszej znajduje się dziesięć sal przedszkolnych z pełnym węzłem sanitarnym i toaletą dla niepełnosprawnych, szatniami i pomieszczeniami gospodarczymi. Przewidziano tu również pokoje dla pedagogów, salę plastyczną, stołówkę wraz z pomieszczeniami obsługującymi. Do części przedszkolnej można dostać się zarówno wejściem głównym, jak również wejściem bocznym. Oba wyposażone są w czytniki kart magnetycznych, chroniący przed dostępem dla osób niepowołanych.

Po godzinach pracy przedszkola do budynku można wejść jedynie do części ogólnodostępnej. Wśród pomieszczeń znajdują się sale wielofunkcyjne, podzielone przez mobilną ścianę akustyczną, co spowoduje, że po podzieleniu mogą służyć jako sale gimnastyczne lub sale zabaw zbiorowych dla dzieci, zaś po połączeniu tworzą dużą salę multimedialną. W holu głównym znajduje się miejsce przewidziane na oranżerię, szatnia ogólna dla gości z zewnątrz, toalety, stanowisko dla recepcjonisty, stanowiska informacyjne z dostępem do Internetu oraz windy i klatka schodowa. Piętro w części ogólnodostępnej zajmują sale rehabilitacyjne, pokój rehabilitacyjno-zabiegowy oraz sala polisensoryczna wyposażona m.in. w wyspę światłowodów, zestaw świetlno-dźwiękowy, domek lustrzany, zestaw do aromaterapii, tunel świetlny. Wszystkie sale mają bezpośredni dostęp do węzła sanitarnego. Na piętrze zlokalizowane są również pomieszczenia dla administracji przedszkola. Z holu wejściowego możliwe jest wyjście na dach klatką schodową, gdzie na części dachu znajduje się taras widokowy z ławkami i zielenią. Pozostała część dachu pozostała techniczna. Budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, wentylacyjną, gazową i c.o. Budynek został zbudowany w technologii pasywnej (bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych z zastosowaniem wielu rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie eksploatacji.

W ramach zadania zagospodarowano również teren wokół przedszkola. Przy budynku przedszkola powstał duży ogrodzony plac zabaw o powierzchni ok. 600 m2, w całości pokryty bezpieczną nawierzchnią poliuretanową, podzielony na strefy wiekowe odpowiednim doborem zabawek. Za budynkiem od strony północnej wykonano wjazd gospodarczy do obsługi budynku oraz służbowe miejsca parkingowe. Na terenie przedszkola i sąsiadującej szkoły zamontowano również 2 wiaty rowerowe na 10 miejsc każda oraz wiatę przystankową za ogrodzeniem przedszkola, dla dzieci szkolnych czekających na autobus. Wykonano również nowe dojścia i dojazd do budynku z kostki betonowej oraz zatoczkę dla autobusów szkolnych i parking na 38 miejsc wraz z 3 dodatkowymi dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania wykonano również pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy wejściu do budynku szkoły podstawowej.

Wzdłuż ul. Nasielskiej został przebudowany chodnik w wyniku czego powstał ciąg pieszo-rowerowy o łącznej szerokości 3,50 m wraz z nowym oświetleniem drogowym oraz dodatkowo po przesunięciu ogrodzenia za linię drzew, wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego, powstała ścieżka edukacyjna, na trasie której znajdują się ławki i tablice informacyjne.